Main menu

Ідеальне резюме: чому це важливо?

В соціально-психологічному тренінговому центрі «Шлях до успіху» Бахмутського міського центру зайнятості  9 жовтня розглядали «секрети» складання  ідеального резюме для якнайшвидшого отримання бажаної роботи. 

Add a comment Детальніше...

Реєстрація Товариства на підставі модельного статуту

Одним з основних моментів у процедурі створення підприємства є розробка установчих документів, в яких відображаються важливі відомості, пов’язані з його існуванням та діяльністю. Наразі чинне законодавство з метою спрощення реєстрації та ведення бізнесу в Україні надало можливість суб’єктам господарювання створюватися та діяти на підставі модельного статуту, що після його прийняття стає установчим документом.

Про особливості державної реєстрації юридичних осіб на підставі модельного статуту інформує головний спеціаліствідділу розгляду звернень та забезпечення діяльності комісії з питань розгляду скарг у сфері державної реєстрації Управління державної реєстрації Головного територіального управління юстиції у Донецькій області Наталія Нагорська.

Діяльність на підставі модельного статуту може здійснювати лише господарське товариство у формі Товариства з обмеженою відповідальністю. Жодні інші організаційно-правові форми юридичних осіб не можуть використовувати модельний статут. Так, Товариство обирає модельний статут при створенні, або ж переходить на нього в будь-який момент після створення.

До переваг модельного статуту можна віднести те, що більшість його положень наведено в декількох варіантах, серед яких засновник товариства при його створенні (або при переході) обирає найбільш прийнятний та бажаний для себе варіант. Підпункт із позначкою «*» є рекомендованими і обираються (застосовуються) для формування редакції статуту за варіантом «за замовчуванням». Водночас обрати варіант,відмінний від варіанта «за замовчуванням»,можливо лише у випадку реєстрації створення товариства (або переходу) при поданні документів в електронній формі. У разі подання документів у паперовій формі вважається, що обрано варіанти «за замовчуванням».

Отже, аби зареєструвати товариство на підставі модельного статуту, до органу державної реєстрації необхідно подати заяву та примірник оригіналу (нотаріально засвідчену копію) рішення засновників про створення юридичної особи (підписи засновників засвідчуються нотаріально). За бажанням заявника може надаватися заява про обрання юридичною особою спрощеної системи оподаткування та/або реєстраційна заява про добровільну реєстрацію як платника податку на додану вартість.

Товариства, які діють на підставі власного установчого документу (статуту), у будь-який час може бути прийнято рішення про здійснення своєї діяльності на підставі модельного статуту. Таке рішення приймається ¾ голосів учасників товариства, якщо інше не передбачено чинним статутом. Для державної реєстрації переходу товариства на діяльність на підставі модельного статуту до органу державної реєстрації подати заяву про державну реєстрацію переходу та примірник оригіналу (нотаріально засвідчена копія) відповідного рішення уповноваженого органу управління юридичної особи (підписи на посвідчуються нотаріально).

Товариство, що здійснює діяльність на підставі модельного статуту, також може прийняти рішення про перехід на діяльність на підставі власного установчого документа. Для державної реєстрації переходу з модельного статуту на діяльність на підставі власного установчого документа товариство подає, окрім заяви про перехід та рішення органу управління, також установчий документ юридичної особи. Підписи на примірнику оригіналу рішення та на установчому документі юридичної особи засвідчуються нотаріально.

Плата за проведення державної реєстрації створення товариства на підставі модельного статуту або переходу на нього не стягується.

Окремо слід зазначити, що Товариства, які діяли на підставі модельного статуту, затвердженого постановою Уряду від 16.11.2011 р. № 1182 «Про затвердження модельного статуту товариства з обмеженою відповідальністю», вважаються такими, що перейшли на діяльність на підставі модельного статуту, затвердженого Постановою від 18.06.2019 №367, шляхом обрання варіантів «за замовчуванням».

З метою отримання роз’яснень з будь-яких питань державної реєстрації, оскарження дій державних реєстраторів можна звернутися до Головного територіального управління юстиції у Донецькій області за телефоном (06264) 42481, або спрямувати листа на поштову чи електронну адресу: вул. Ярослава Мудрого, 39/3, м. Краматорськ,  Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Add a comment

Як і коли можна звернутись до Європейського суду з прав людини?

У Європейському суді з прав людини можна оскаржити лише порушення державою в особі її органів, установ, організацій, посадових осіб чи інших владних суб’єктів прав людини або основоположних свобод, які передбачені Європейською Конвенцією про захист прав та основоположних свобод людини та Протоколів до неї.

До таких прав, наприклад, відносяться право на життя, заборона катувань та іншого нелюдського поводження, право на свободу пересування, право на свободу асоціацій, право на справедливий суд, право на свободу вираження поглядів та віросповідання тощо.

Більш детальну інформацію можна знайти на сайті Міністерства юстиції України www.minjust.gov.ua або Європейського суду з прав людини www.echr.coe.int

Європейський суд з прав людини розглядає лише заяви стосовно порушень прав та свобод, гарантованих Європейською конвенцією про захист прав людини і основоположних свобод.

Звертатися до Суду можуть як громадяни України, так і особи без громадянства або іноземці, як повнолітні, так і неповнолітні особи, дієздатні, так і недієздатні особи, суд також може прийняти заяви від будь-якої особи, неурядової організації або групи осіб, які вважають себе потерпілими. Важливо лише, щоб особа була постраждалою (жертвою) від порушення прав чи свобод, гарантованих Конвенцією, вчиненого однією або кількома державами-учасницями Конвенції.

Особа може звернутися до Європейського суду з прав людини лише після того, як вичерпано усі доступні ефективні національні засоби юридичного захисту, зокрема, коли справу було розглянуто усіма судовими інстанціями України. Заяву до Європейського суду з прав людини можна подати протягом шести місяців з дня ухвалення остаточного рішення національного суду. Якщо ж національний суд зволікає з розглядом справи, тоді право на звернення зберігається протягом усього часу зволікання, аж до вирішення українським судом справи.

Пам’ятайте, що Європейський суд з прав людини не виконує роль національного суду і не є вищою інстанцією відносно національних судів. Він не може скасовувати чи змінювати рішення національних судів. Не можна скаржитись до Суду лише з тих підстав, що особа не задоволена рішенням національного суду. Під час розгляду індивідуальних заяв Суд вирішує питання про те, чи справді держава допустила порушення взятих на себе зобов’язань в межах Конвенції та протоколів до неї. І за умови визнання факту порушення застосовує відповідні заходи впливу.

Перед звернення до Суду обов’язково слід проконсультуватися із юристом, що має досвід ведення таких справ.

Відповідачем у Суді завжди є уряд держави, проти якої подається заява. Україну як відповідача у Європейському суді з прав людини представляє Урядовий уповноважений у справах Європейського суду з прав людини.

Маємо надію, що надана інформація допоможе громадянам у реалізації своїх прав.

Юстиція Донеччини відкрита для людей!

 

Відділ судової роботи та міжнародного співробітництва

Головного територіального управління юстиції у Донецькій області

 

Add a comment

ПРАВОВІ АСПЕКТИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДЕРЖАВНОЇ РЕЄСТРАЦІЇ НЕРУХОМОСТІ ТА БІЗНЕСУ СУБ'ЄКТАМИ  ДЕРЖАВНОЇ РЕЄСТРАЦІЇ

Наразі організаційну основу суб’єктів державної реєстрації  нерухомості та бізнесу складають  виконавчі органи міських рад (міст обласного значення) та районні державні адміністрації. На відміну від інших суб’єктів державної реєстрації  вищезазначені органи в обов’язковому порядку набули повноважень з питань державної реєстрації та забезпечують зберігання реєстраційних справ.

В той же час  виконавчі органи сільських, селищних та міських рад (крім міст обласного значення) також можуть  набути повноважень з питань державної реєстрації у разі прийняття відповідною радою такого рішення. Крім того, суб’єктами державної реєстрації є акредитовані суб’єкти та нотаріуси, які є держаними реєстраторами.   

Відповідно до Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень» та Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань» (далі разом - Закони)  саме суб’єкти державної реєстрації  уповноважені забезпечувати проведення державної реєстрації.

Безпосередньо державну реєстрацію здійснюють державні реєстратори, які перебувають у трудових відносинах з суб’єктом державної реєстрації. Законами визначено, що державний реєстратор – це, зокрема, громадянин України, який відповідає кваліфікаційним вимогам, визначеним Міністерством юстиції України.   

З 1 січня 2019 року Мін'юстом запроваджено експериментальний проект з організації  визначення професійної компетенції осіб, які мають намір здійснювати функції державного реєстратора, процедура якої визначена постановою Кабінету Міністрів України від 24.10.2018 № 860 та здійснюється шляхом автоматизованого анонімного тестування. Особі, яка успішно пройшла автоматизоване анонімне тестування, видається сертифікат про підтвердження професійної компетентності у відповідній сфері державної реєстрації, зразок та опис якого затверджується Мін'юстом.

Також, Закони передбачають й контроль за діючими державними реєстраторами, в тому числі шляхом моніторингу реєстраційних дій у державному реєстрі речових прав на нерухоме майно та Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань (далі – Реєстри).         

Процедура здійснення Міністерством юстиції України контролю за діяльністю у сфері державної реєстрації прав, визначена Порядком здійснення контролю у сфері державної реєстрації, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України  від 21 грудня 2016 року № 990.

За результатами проведених перевірок Мін'юст, у разі виявлення порушень порядку державної реєстрації згідно з положеннями Законів, приймає рішення, зокрема, про тимчасове блокування чи анулювання доступу державного реєстратора, уповноваженої особи суб’єкта державної реєстрації до Реєстрів та скасування акредитації. Разом з тим у разі прийняття зазначеного рішення  Міністерство юстиції України вирішує питання про передачу на розгляд суб’єкту державної реєстрації, що забезпечує зберігання реєстраційних справ у паперовій формі, документів, що подані для проведення реєстраційних дій та перебувають на розгляді у відповідного державного реєстратора, акредитованого суб’єкта. Однак, на практиці неможливості забезпечення таких заходів через відсутність у відповідного суб’єкта державної реєстрації державних реєстраторів.

За таких умов, суб’єктам державної реєстрації, які відповідно до  чинного законодавства обов’язково забезпечують державну реєстрацію нерухомості та бізнесу, необхідно заздалегідь прогнозувати можливі ризики, пов’язані із звільненням державних реєстраторів, перебуванням у соціальних відпустах, тощо та заздалегідь вживати заходи належного кадрового забезпечення з цих питань.

Крім того, слід  враховувати положення зазначеної постанови під час призначення на посади державних реєстраторів у виконавчих органах сільських, селищних та міських рад, районних, держадміністраціях або укладення трудових договорів із акредитованими суб’єктами державної реєстрації, а також щодо державних реєстраторів, стосовно яких Мін’юстом прийнято рішення про тимчасове блокування доступу до Реєстрів зокрема, перед відновленням їм доступу до відповідного Реєстру.

Тому, з метою уникнення загрози залишення  певного району чи міста без отримання адміністративних послуг у сферах державної реєстрації суб’єктам державної реєстрації необхідно завчасно передбачати укомплектування посад державного реєстратора.

                                                                                 Управління державної реєстрації  

Головного територіального

          управління юстиції

          у Донецькій області

                                                           

Add a comment

Примірник друкованого видання: сучасні аспекти розповсюдження

Сьогодення, в епоху, коли Інтернет впевнено відвоював простір серед інших засобів масової інформації щодо поширення та розповсюдження інформації, друковані видання залишаються основним видом періодичного видання, що виходить через певні проміжки часу, яке містить офіційні матеріали, оперативну інформацію та статті з актуальних суспільно-політичних, наукових, виробничих та інших питань.

Історично первісний задум контролювати владою змістовність видань змінився ідеями довічного збереження документальної спадщини держави, надання широкого доступу до неї за рахунок державної реєстрації та бібліографічного обліку інформаційного потоку.

Про основні аспекти сучасного збереження примірників друкованих видань розповідає провідний спеціаліст відділу державної реєстрації друкованих засобів масової інформації та громадських формувань Управління державної реєстрації Головного територіального управління юстиції у Донецькій області Олег Горб.

Обов’язковий примірник документів – примірник різних видів тиражованих документів, який передає його виробник на безоплатній або платній основі юридичним особам, визначеним чинним законодавством. До видів документів, віднесених до обов'язкового примірника, законодавець визначає й текстові видання.

Закон України «Про друковані засоби масової інформації (пресу) в Україні» передбачає, що контрольні примірники періодичних і таких, що продовжуються, видань відразу після надрукування безоплатно надсилаються редакцією засновникові (співзасновникам) і реєструючому органу.

Слід відмітити, що засновник (співзасновники) зберігає(ють) право розпочати випуск друкованого засобу масової інформації протягом одного року з дня одержання свідоцтва про державну реєстрацію. У разі пропуску цього строку без поважних причин реєструючий орган визнає свідоцтво про державну реєстрацію таким, що втратило чинність, та вносить відомості про це до Державного реєстру друкованих засобів масової інформації та інформаційних агентств як суб'єктів інформаційної діяльності. Тому ненадання контрольного примірника реєструючому органу є підставою для скасування факту державної реєстрації друкованого видання.

Також постанова Кабінету Міністрів України від 10 травня 2002 року «Про порядок доставляння обов’язкових примірників документів» затверджує перелік одержувачів обов’язкового примірника видань, серед яких включено й Міністерство юстиції.

Аналіз обліку надходження обов’язкових примірників зареєстрованих у Донецькій області друкованих засобів масової інформації свідчить проте, що серед 680 зареєстрованих видань тільки примірники 30 видань надходять до юстиції Донецької області.

Така статистика, по-перше, об’єктивно пов’язана із тим, що окремі видання не пройшли відповідну перереєстрацією у зв’язку із тимчасовою окупацією окремих територій Донецької області або фактично припинили своє розповсюдження, однак засновники не вжили заходів офіційного припинення випуску. В той же час навіть контрольні примірники тих видань, перереєстрація яких відбулась у зв’язку із реформуванням друкованих засобів масової інформації, пов’язаним з їх роздержавленням, до теперішнього часу не надано Головному територіальному управлінню юстиції у Донецькій області. Юстиція Донеччини закликає засновників видань забезпечити своєчасне вирішення питання доставляння примірника до реєструючого органу за поштовою адресою: вул.Ярослава Мудрого, 39/3, м. Краматорськ, Донецька область, 84301, а також наголошує на необхідності вжиття заходів, передбачених чинним законодавством, щодо припинення випуску друкованого засобу масової інформації.

Окремо хотілось би звернути увагу, що для забезпечення збереження інформаційного фонду України, необхідного для подальшого вивчення, аналізу історичних процесів подій, викладених у засобах  масової інформації, одержувачами друкованих видань визначено й Національну бібліотеку імені В.І. Вернадського (Голосіївський пр., 3, м. Київ, 03039), яка має найповніший спеціалізований газетний фонд в Україні.

Слід наголосити, що порушення порядку надсилання контрольних примірників тягне за собою адміністративну відповідальність.

З огляду на викладене, своєчасне надання реєструючому органу, а також іншим обов’язковим одержувачам друкованих видань є запорукою як забезпечення дотримання законодавства, так і внеском для збереження інформаційного фонду.

Детальні консультації з питань державної реєстрації друкованих засобів масової інформації можна отримати за телефонами: 0626442500, 0626417446.

Add a comment

Прийняття спадщини у вигляді частки в статутному капіталі. Товариства з обмеженою відповідальністю

Закон України від 6 лютого 2018 року № 2275-VIII «Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю» значно спростив процедуру вступу до товариства з обмеженою відповідальністю у випадку прийняття спадщини у вигляді частки (або частини частки) в статутному капіталі Товариства.

Про процедуру внесення змін до відомостей про юридичну особу, що містяться у  Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань ( далі - ЄДР) інформує  Головний спеціаліст відділу розгляду звернень та забезпечення діяльності комісії з питань розгляду скарг у сфері державної реєстрації Управління державної реєстрації Головного територіального управління юстиції у Донецькій області Наталія Нагорська.

Для того щоб стати учасником Товариства, замість учасника який помер (оголошений судом безвісно відсутнім або померлим), його спадкоємцю необхідно звернутися до державного реєстратора або нотаріуса та надати:

 • оригінал або нотаріально посвідчену копію свідоцтва про право на спадщину;
 • оригінал заяви довільної форми про вступ до Товариства (підпис на такій заяві посвідчується нотаріально);
 • заяву про державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в ЄДР;
 • документ, що підтверджує внесення реєстраційного збору за проведення державної реєстрації змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в ЄДР.

Якщо спадкоємців декілька, кожен з них може звернутися до реєстратора (нотаріуса) самостійно та надати заяву лише стосовно тієї частини частки яку він успадкував.

Цей перелік документів є вичерпним і будь-яких інших документів надавати реєстратору (нотаріусу) непотрібно. При цьому, якщо померлий був не єдиним учасником Товариства, згода інших учасників Товариства, на вступ до Товариства нового учасника, замість померлого, також непотрібна.

            При зверненні до реєстратора (нотаріуса) з приводу внесення вищевказаних змін спадкоємцю необхідно пред’явити документ, що відповідно до закону посвідчує особу.

            Слід мати на увазі! У свідоцтві про право на спадщину в обов’язковому порядку повинні бути зазначені:

 • назва і код ЄДРПОУ Товариства, в якому успадкована частка (або частина частки);
 • номінальна вартість частки (її частини) у статному капіталі, яку успадкували (додатково розмір успадкованої частки (її частини) може визначатися у відсотках).

Подавати вищевказані документи можна будь-якому реєстратору або нотаріусу в межах тієї області в якій зареєстровано Товариство як особисто так і через представника. У разі подання документів представником додатково подається оригінал або нотаріально засвідчена копія документа, що підтверджує його повноваження.

Часто виникає питання, а чи потрібно взагалі в такому випадку вносити зміни до статуту, якщо до ЄДР вже внесений запис про нового учасника Товариства? У зв’язку з цим слід зазначити, що якщо статут Товариства містить інформацію про учасників Товариства, то його зміст все ж таки потрібно привести у відповідність до даних ЄДР. Для внесення таких змін необхідно скликати загальні збори учасників Товариства та затвердити нову редакцію статуту Товариства виключивши з нього інформацію про померлого учасника Товариства та включивши інформацію про його спадкоємця (спадкоємців). Якщо померлий був єдиним учасником Товариства, в такому разі спадкоємець сам приймає рішення, яким затверджує нову редакцію статуту Товариства.

Після затвердження, нова редакція статуту разом із протоколом загальних зборів (або рішенням учасника), яким вона затверджена та заявою про державну реєстрацію змін надається до державного реєстратора або нотаріуса, для здійснення відповідних реєстраційних дій. Підписи учасників на новій редакції статуту та на протоколі (рішенні) про затвердження статуту в новій редакції, посвідчуються нотаріально.

            Разом з тим, відповідно до Закону, наявність у статуті інформації про учасників Товариства не є обов’язковою. Тож, затверджуючи нову редакцію статуту, такі відомості з нього взагалі можна виключити, адже на цей час джерелом інформації про учасників Товариства є в першу чергу дані ЄДР.

            Слід також пам’ятати, що якщо протягом року з дня закінчення строку для прийняття спадщини встановленого законодавством, спадкоємці (спадкоємець) учасника, частка якого у статутному капіталі Товариства становить менше 50 відсотків, не подали заяву про вступ до Товариства, така померла (оголошена судом безвісно відсутньою або померлою) особа може бути виключена із учасників з Товариства (за рішенням загальних зборів решти учасників цього Товариства). Юстиція відкрита для людей!

Add a comment

Булінг, його ознаки, види

Що таке булінг?

У 2019 року вступили в силу норми закону «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо протидії булінгу (цькуванню)», який визначає поняття булінгу. 

Булінг (цькування) - це діяння (дії або бездіяльність) учасників освітнього процесу, які полягають у психологічному, фізичному, економічному, сексуальному насильстві, у тому числі із застосуванням засобів електронних комунікацій, що вчиняються стосовно малолітньої чи неповнолітньої особи та (або) такою особою стосовно інших учасників освітнього процесу, внаслідок чого могла бути чи була заподіяна шкода психічному або фізичному здоров’ю потерпілого.

Які ознаки булінгу?

Типовими ознаками булінгу є:

 • систематичність (повторюваність) діяння;
 • наявність сторін – кривдник (булер), потерпілий (жертва булінгу), спостерігачі;
 • наслідки у вигляді психічної та/або фізичної шкоди, приниження, страху, тривоги, підпорядкування потерпілого інтересам кривдника, та/або спричинення соціальної ізоляції потерпілого.

 Які  є види булінгу ?

Людину, яку вибрали жертвою, намагаються принизити, залякати, ізолювати від інших різними способами. Найпоширенішими видами булінґу є:

 • фізичний(штовхання, підніжки, зачіпання, бійки, стусани, ляпаси, нанесення тілесних пошкоджень);
 • психологічний(принизливі погляди, жести, образливі рухи тіла, міміка обличчя, поширення образливих чуток, ізоляція, ігнорування, погрози, жарти, маніпуляції, шантаж);
 • економічний(крадіжки, пошкодження чи знищення одягу та інших особистих речей, вимагання грошей);
 • сексуальний (принизливі погляди, жести, образливі рухи тіла, прізвиська та образи сексуального характеру, зйомки у переодягальнях, поширення образливих чуток, сексуальні погрози, жарти);
 • кібербулінг(приниження за допомогою мобільних телефонів, Інтернету, інших електронних пристроїв).

Відділ систематизації законодавства, правової роботи та правової освіти

Головного територіального управління юстиції у Донецькій області

Add a comment

Відповідальність за вчинення булінгу

До прийняття змін до законів щодо протидії булінгу (цькуванню) відповідальності за його вчинення в Україні не існувало. З прийняттям нового закону було запроваджено адміністративну відповідальність. Відтепер вчинення булінгу (цькування) стосовно малолітньої чи неповнолітньої особи або такою особою стосовно інших учасників освітнього процесу карається штрафом від 850 до 1700 грн або громадськими роботами від 20 до 40 годин.

Add a comment Детальніше...

Отримуй знання з бізнес планування вже сьогодні

21 серпня дискусійний майданчик Центру розвитку підприємництва Бахмутського міського центру зайнятості знову зібрав всіх, кому цікаві питання розвитку підприємницьких ініціатив. На зустріч з безробітними завітали представники Пенсійного Фонду України та Бахмутського індустріального технікуму ДВНЗ "ДонНТУ".

Add a comment Детальніше...

Як оформити скаргу у сфері державної реєстрації нерухомості та бізнесу

Кожна особа, власник чи орендар може захистити свій бізнес, майно, відновити своє порушене право вже сьогодні, не чекаючи змін до законодавства, інших кроків з боку держави. Вірний вибір способу захисту, швидкість реагування, оперативність та правильне обґрунтування вимог, дозволить швидко повернути все на свої місця.

Як максимально ефективно скористатися вже існуючими інструментами, зокрема правильно оформити скаргу щодо державної реєстрації нерухомості та бізнесу, інформує головний спеціаліст відділу розгляду звернень та забезпечення діяльності комісії з питань розгляду скарг у сфері державної реєстрації Управління державної реєстрації Головного територіального управління юстиції у Донецькій області Ольга Какауліна.

При органах юстиції утворені та діють постійно діючі комісії для забезпечення розгляду скарг щодо державного реєстратора, що перебуває у трудових відносинах з суб’єктом державної реєстрації, нотаріуса та суб’єктів державної реєстрації – виконавчих органів місцевих рад, державних адміністрацій, територіальних органів юстиції (у разі реєстрації громадських формувань).

Порядок звернення до комісії регулюється Законами «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень», «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань», Порядком розгляду скарг у сфері державної реєстрації, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 25.12.2015 № 1128, наказом Міністерства юстиції «Про діяльність Комісії з питань розгляду скарг у сфері державної реєстрації та Комісії з питань акредитації суб’єктів державної реєстрації та моніторингу відповідності таких суб’єктів вимогам акредитації» від 12.01.2016 № 37/5.

Скарги на рішення про державну реєстрацію прав чи на проведені реєстраційні дії, на рішення, дії або бездіяльність територіальних органів юстиції розглядає комісія Міністерства юстиції. Комісії територіальних органів Міністерства юстиції розглядають скарги на рішення (крім рішення про державну реєстрацію прав та рішення, згідно з яким проведено реєстраційну дію), дії або бездіяльність державного реєстратора (нотаріуса), а також на дії або бездіяльність суб’єктів державної реєстрації, які здійснюють свою діяльність у межах території, на якій діє відповідний територіальний орган.

Комісія розглядає скарги за умови звернення скаржника не пізніше 60 днів з дня прийняття оскаржуваного рішення або ж 60 днів з моменту, коли особа дізналася чи могла дізнатися про порушення її прав реєстраційною дією чи бездіяльністю.

Предметом розгляду комісії є виключно процедурні порушення, вчинені державним реєстратором (нотаріусом) під час здійснення реєстраційних дій, а не оцінка суті угод, на підставі яких відбуваються такі реєстраційні дії. Комісія не встановлює недійсність договорів, дотримання у таких договорах балансу прав та обов’язків сторін тощо. Також комісія не задовольняє скарги, єдиними підставами яких є здійснення реєстраційних дій на підставі підроблених документів, фальсифікованих судових рішень, документів з підробленими підписами.

Скарга подається особою, яка вважає, що її права порушено, у письмовій формі та має містити:

1) повне найменування (ім’я) скаржника, його місце проживання (місцезнаходження), найменування (ім’я) представника скаржника, якщо скарга подається ним;

2) реквізити рішення державного реєстратора, яке оскаржується, а саме номер, дата та суб’єкт внесення;

3) зміст оскаржуваного рішення, дій чи бездіяльності та норми законодавства, порушені на думку скаржника;

4) викладення обставин, якими скаржник обґрунтовує свої вимоги;

5) відомості про наявність чи відсутність судового спору з порушеного у скарзі питання;

6) підпис скаржника або його представника із зазначенням дати складення скарги.

До скарги обов’язково додається документ, що підтверджує повноваження представника скаржника (якщо скарга подається представником). Також подаються належним чином засвідчені документальні докази порушення прав скаржника (за наявності). Для юридичних осіб порядок засвідчення копій документів встановлений наказом Держспоживстандарту України 07.04.2003 N 55 «Уніфікована система організаційно-розпорядчої документації. Вимоги до оформлювання документів      ДСТУ 4163-2003». Для фізичних осіб законодавство не передбачає чітких вимог до засвідчення копій, але вони повинні хоча б бути засвідчені підписом.

Важлива наявність і підтвердження факту порушення прав скаржника у результаті прийняття оскаржуваного рішення (стосовно нерухомого майна). Наприклад, якщо скарга стосується відновлення права особи на земельну ділянку, набутого до 2013 року, скаржник повинен підтвердити наявність у нього такого зареєстрованого права за допомогою отриманого відповідного витягу з Державного земельного кадастру.

У разі встановлення порушення строків подання скарги, вимог щодо її оформлення та/або щодо документів, що долучаються до скарги, комісія відмовляє у задоволенні скарги без розгляду її по суті, про що орган юстиції видає відповідний наказ.

Комісією при Головному територіальному управлінні юстиції у Донецькій області за весь час роботи розглянуто близько 100 скарг і лише 6 із них задоволено частково (скасовано рішення про відмову та проведено державну реєстрацію прав). Майже в половині випадків комісією відмовлено без розгляду по суті у зв’язку з       не належним оформленням скарги, доданих до неї документів та не дотриманням строків подання скарги. Значна частина скарг подана не до належного органу розгляду скарг, у т.ч. поза межами визначених законом повноважень.

Отже, урахування передбачених законодавством аспектів при оскарженні рішення, дії або бездіяльності державного реєстратора чи суб’єкта державної реєстрації дозволить уникнути подібних неприємних наслідків та дасть можливість швидко та результативно відновити своє порушене право.

Довідково інформуємо, що для отримання роз’яснень з питань державної реєстрації нерухомості та бізнесу, оскарження дій державних реєстраторів до Донецької юстиції можна надіслати звернення на поштову адресу: вул. Ярослава Мудрого, 39/3, м. Краматорськ, спрямувати листа електронною поштою: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її., або ж звернутися за телефоном (06264) 42481.

Add a comment

Як оформити скаргу у сфері державної реєстрації нерухомості та бізнесу

Кожна особа, власник чи орендар може захистити свій бізнес, майно, відновити своє порушене право вже сьогодні, не чекаючи змін до законодавства, інших кроків з боку держави. Вірний вибір способу захисту, швидкість реагування, оперативність та правильне обґрунтування вимог, дозволить швидко повернути все на свої місця.

Як максимально ефективно скористатися вже існуючими інструментами, зокрема правильно оформити скаргу щодо державної реєстрації нерухомості та бізнесу, інформує головний спеціаліст відділу розгляду звернень та забезпечення діяльності комісії з питань розгляду скарг у сфері державної реєстрації Управління державної реєстрації Головного територіального управління юстиції у Донецькій області Ольга Какауліна.

При органах юстиції утворені та діють постійно діючі комісії для забезпечення розгляду скарг щодо державного реєстратора, що перебуває у трудових відносинах з суб’єктом державної реєстрації, нотаріуса та суб’єктів державної реєстрації – виконавчих органів місцевих рад, державних адміністрацій, територіальних органів юстиції (у разі реєстрації громадських формувань).

Порядок звернення до комісії регулюється Законами «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень», «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань», Порядком розгляду скарг у сфері державної реєстрації, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 25.12.2015 № 1128, наказом Міністерства юстиції «Про діяльність Комісії з питань розгляду скарг у сфері державної реєстрації та Комісії з питань акредитації суб’єктів державної реєстрації та моніторингу відповідності таких суб’єктів вимогам акредитації» від 12.01.2016 № 37/5.

Скарги на рішення про державну реєстрацію прав чи на проведені реєстраційні дії, на рішення, дії або бездіяльність територіальних органів юстиції розглядає комісія Міністерства юстиції. Комісії територіальних органів Міністерства юстиції розглядають скарги на рішення (крім рішення про державну реєстрацію прав та рішення, згідно з яким проведено реєстраційну дію), дії або бездіяльність державного реєстратора (нотаріуса), а також на дії або бездіяльність суб’єктів державної реєстрації, які здійснюють свою діяльність у межах території, на якій діє відповідний територіальний орган.

Комісія розглядає скарги за умови звернення скаржника не пізніше 60 днів з дня прийняття оскаржуваного рішення або ж 60 днів з моменту, коли особа дізналася чи могла дізнатися про порушення її прав реєстраційною дією чи бездіяльністю.

Предметом розгляду комісії є виключно процедурні порушення, вчинені державним реєстратором (нотаріусом) під час здійснення реєстраційних дій, а не оцінка суті угод, на підставі яких відбуваються такі реєстраційні дії. Комісія не встановлює недійсність договорів, дотримання у таких договорах балансу прав та обов’язків сторін тощо. Також комісія не задовольняє скарги, єдиними підставами яких є здійснення реєстраційних дій на підставі підроблених документів, фальсифікованих судових рішень, документів з підробленими підписами.

Скарга подається особою, яка вважає, що її права порушено, у письмовій формі та має містити:

1) повне найменування (ім’я) скаржника, його місце проживання (місцезнаходження), найменування (ім’я) представника скаржника, якщо скарга подається ним;

2) реквізити рішення державного реєстратора, яке оскаржується, а саме номер, дата та суб’єкт внесення;

3) зміст оскаржуваного рішення, дій чи бездіяльності та норми законодавства, порушені на думку скаржника;

4) викладення обставин, якими скаржник обґрунтовує свої вимоги;

5) відомості про наявність чи відсутність судового спору з порушеного у скарзі питання;

6) підпис скаржника або його представника із зазначенням дати складення скарги.

До скарги обов’язково додається документ, що підтверджує повноваження представника скаржника (якщо скарга подається представником). Також подаються належним чином засвідчені документальні докази порушення прав скаржника (за наявності). Для юридичних осіб порядок засвідчення копій документів встановлений наказом Держспоживстандарту України 07.04.2003 N 55 «Уніфікована система організаційно-розпорядчої документації. Вимоги до оформлювання документів      ДСТУ 4163-2003». Для фізичних осіб законодавство не передбачає чітких вимог до засвідчення копій, але вони повинні хоча б бути засвідчені підписом.

Важлива наявність і підтвердження факту порушення прав скаржника у результаті прийняття оскаржуваного рішення (стосовно нерухомого майна). Наприклад, якщо скарга стосується відновлення права особи на земельну ділянку, набутого до 2013 року, скаржник повинен підтвердити наявність у нього такого зареєстрованого права за допомогою отриманого відповідного витягу з Державного земельного кадастру.

У разі встановлення порушення строків подання скарги, вимог щодо її оформлення та/або щодо документів, що долучаються до скарги, комісія відмовляє у задоволенні скарги без розгляду її по суті, про що орган юстиції видає відповідний наказ.

Комісією при Головному територіальному управлінні юстиції у Донецькій області за весь час роботи розглянуто близько 100 скарг і лише 6 із них задоволено частково (скасовано рішення про відмову та проведено державну реєстрацію прав). Майже в половині випадків комісією відмовлено без розгляду по суті у зв’язку з       не належним оформленням скарги, доданих до неї документів та не дотриманням строків подання скарги. Значна частина скарг подана не до належного органу розгляду скарг, у т.ч. поза межами визначених законом повноважень.

Отже, урахування передбачених законодавством аспектів при оскарженні рішення, дії або бездіяльності державного реєстратора чи суб’єкта державної реєстрації дозволить уникнути подібних неприємних наслідків та дасть можливість швидко та результативно відновити своє порушене право.

Довідково інформуємо, що для отримання роз’яснень з питань державної реєстрації нерухомості та бізнесу, оскарження дій державних реєстраторів до Донецької юстиції можна надіслати звернення на поштову адресу: вул. Ярослава Мудрого, 39/3, м. Краматорськ, спрямувати листа електронною поштою: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її., або ж звернутися за телефоном (06264) 42481.

Add a comment

Як і кому повідомити про корупційне правопорушення

Кожний українець принаймні раз в житті стикався з проявами корупції, які полягають у зловживанні владою або службовими повноваженнями з метою отримання неправомірної вигоди.

Однак, поряд з використанням службових повноважень для власного збагачення, прикладами корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень, які вчиняються посадовими особами є, зокрема:  використання державного чи комунального майна або коштів в приватних інтересах; прийняття рішень в умовах конфлікту інтересів; порушення обмеження щодо спільної роботи близьких осіб, а також, сумісництва та суміщення з іншими видами діяльності; надання підлеглим незаконних доручень на користь своїх приватних інтересів чи інтересів третіх осіб.

Негайне інформування спеціально уповноважених суб'єктів у сфері протидії корупції про виявлені факти вчинення посадовими та службовими особами корупційних діянь є одним з ефективних механізмів боротьби  з корупцією.  

До кола спеціально уповноважених суб'єктів у сфері протидії корупції згідно із Законом України «Про запобігання корупції» віднесені органи прокуратури, Національної поліції, Національне агентство з питань запобігання корупції,  Національне антикорупційне бюро України.

Також, звернутись з інформацією про вчинення корупційного діяння працюючим в будь-якому державному органі співробітником можливо                         до керівника або уповноваженого підрозділу (особи)  з питань запобігання                    та виявлення корупції цього органу.  

            Повідомити про корупцію можна як у телефонному режимі, так і через офіційні веб-сайти, надісланням листа на електронну пошту,  письмово                        у вигляді заяви  або усно при особистому прийомі громадян керівником органу чи його уповноваженого підрозділу (особи) з питань запобігання та виявлення корупції. У повідомленні необхідно у довільній формі викласти всі відомі факти вчинення виявленого корупційного порушення та додати докази за наявності останніх. Воно повинно містити прізвище, ім’я, по батькові, місце проживання, контактні дані заявника. Антикорупційним законодавством передбачена можливість повідомити про корупцію без зазначення авторства.

          Якщо викладена у повідомленні інформація про порушення вимог Закону України «Про запобігання корупції» знайде підтвердження, керівник відповідного органу повинен вжити заходів щодо припинення виявленого порушення, усунення його наслідків та притягнення винних осіб                                   до дисциплінарної відповідальності. У разі виявлення в діях правопорушника ознак кримінального або адміністративного правопорушення, інформуються спеціально уповноважені суб’єкти у сфері протидії корупції.  

         

Головний спеціаліст з питань запобігання і виявлення корупції Головного територіального управління юстиції у Донецькій області

Add a comment

До уваги власників нерухомого майна: вносити зміни до записів Реєстру прав власності легко!!!

Придбали нерухоме майно, проте у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно (далі – Державний реєстр прав) виявили чинний запис за попереднім власником. Не поспішайте панікувати, а звертайтесь до державного реєстратора з заявою про внесення змін до запису.

Про процедуру внесення змін до Державного реєстру прав інформує Ганна Пилипенко - головний спеціаліст відділу розгляду звернень та забезпечення діяльності комісії з питань розгляду скарг у сфері державної реєстрації Управління державної реєстрації Головного територіального управління юстиції у Донецькій  області.

Будь – які записи щодо набуття права власності на об’єкт нерухомого майна фіксуються у Державному реєстрі прав, функціонування якого здійснюється з 01.01.2013. До цього ж часу реєстрація нерухомості відбувалась у Реєстрі прав власності на нерухоме майно (далі – Реєстр прав власності), який з 01.01.2013 став архівною складовою частиною Державного реєстру прав та відповідно до норм чинного законодавства використовувався державним реєстратором виключно для перегляду інформації під час вчинення реєстраційних дій з нерухомістю. Згодом здійснення державної реєстрації за умови таких технічних змін призвели до численних непорозумінь з боку власників об’єктів нерухомого майна.

Тож спробуємо розібратися у ситуації, яка викликає запитання у громадян на практиці типової процедури укладення договору купівлі-продажу нерухомого майна.

Так, у разі відчуження нерухомості, запис щодо права власності за новим власником вноситься державним реєстратором до Державного реєстру прав не анулюючи інформацію щодо попереднього власника у Реєстрі прав власності. Необхідно зазначити, що ведення Державного реєстру прав передбачає внесення до реєстру відомостей про набуття, зміну або припинення речових прав на нерухоме майно, які є актуальними та мають пріоритет перед записами Реєстру прав власності. Наявний запис у архівному реєстрі щодо продавця не обмежує покупця у здійсненні своїх прав на об’єкт нерухомого майна.

Проте, так зване подвоєння записів не рідко викликає значну плутанину та обурення серед населення, тим самим ставивши під сумнів компетентність державних реєстраторів.

Оскільки політика держави направлена на удосконалення надання якісних адміністративних послуг, прогалина щодо подвійної реєстрації була цілком усунена шляхом внесення відповідних змін до норм чинного законодавства.

Так, пунктом 45 Порядку ведення державного реєстру речових прав на нерухоме майно встановлено, що у разі державної реєстрації прав, реєстрацію яких проведено до 01.01.2013 в Реєстрі прав власності, після внесення до Державного реєстру прав відомостей щодо права власності за новим правонабувачем, державний реєстратор проставляє у архівному реєстрі відмітку про погашення запису щодо права власності за відчужувачем. 

Правила цього пункту в частині проставлення відмітки про погашення запису в Реєстрі прав власності застосовуються також у разі, коли така державна реєстрація вже проведена в Державному реєстрі прав, без проставлення відповідної відмітки під час проведення реєстраційних дій щодо відповідного об’єкта нерухомого майна - за заявою про внесення змін до записів Державного реєстру прав. Така заява може бути подана особою, записи про яку в Реєстрі прав власності залишилися без проставлення відмітки про погашення, або її спадкоємцями.

Процедура внесення змін є досить легкою. Достатньо звернутись до державного реєстратора з заявою про внесення змін та документом про сплату адміністративного збору, що на сьогодні складає 80 грн. Внесення змін до записів здійснюється у строк, що не перевищує одного робочого дня з дня реєстрації відповідної заяви.

Крім того, положення норм чинного законодавства не зобов’язують вносити зміни до записів Реєстру прав власності. Тобто погашення запису щодо права власності за попереднім власником нерухомого майна залежить виключно від особистого бажання теперішнього володільця та не обмежує його у здійсненні прав щодо розпорядження своїм майном.

Більш детальну консультацію з питань державної реєстрації можна отримати за телефоном: (06264) 42481.

Юстиція відкрита для людей

Add a comment

Законодавчі зміни щодо нарахування тарифів - ініціатива #Чесна платіжка

small ax4rsg 4nn33c3gowv6oxoxaoepnw23av27fjs3 0d7f6Ще у лютому 2019 року Кабінет Міністрів України звернув увагу на те, що громадянам за наявності лічильників газу приходять платіжки із застосуванням коефіцієнтів приведення до стандартних умов. Це, у свою чергу, суттєво збільшувало вартість газу, що стало причиною нарахування заборгованості за попередні періоди.

Add a comment Детальніше...

Тарифы на зонные счетчики для экономии оплаты за электроэнергию остаются

Государственный регулятор НКРЭ официально подтвердил, что тарифы, дифференцированные по периодам времени, для населения продолжат действовать после 1 июля 2019 года. А в соответствии с обновленным коммерческим предложением для бытовых клиентов «Донецких энергетических услуг», которое также вступает в силу с 1 июля 2019 года, – ночной тариф для владельцев многотарифных счетчиков тоже сохраняется.

Add a comment Детальніше...

Змінено порядок ведення Державного земельного кадастру

19 березня 2019 року набрала чинності постанова Кабінету Міністрів України від 18 липня 2018 року№710, якою внесено зміни до Порядку ведення Державного земельного кадастру та запроваджено удосконалення механізму надання адміністративних послуг. Відтепер фізичні та юридичні особи, які бажають зареєструвати земельну ділянку, отримують можливість подати відповідну заяву та необхідну документацію через розробника такої документації, тобто сертифікованого інженера-землевпорядника.

Також спрощена процедура державної реєстрації земельної ділянки з урахуванням принципу екстериторіальності при наданні відповідної послуги, усунені причини, які зумовлюють необхідність неодноразових звернень фізичних та юридичних осіб із заявами та документами через центри надання адміністративних послуг до державних кадастрових реєстраторів (у разі виявлення помилок, необхідності внесення певних уточнень), та, як наслідок, зменшуються зайві витрати матеріальних ресурсів.

При цьому залишається можливість подання відповідних документів щодо внесення відомостей до державного кадастрового реєстратора.

Крім того, постанова  деталізує підстави для відмови у внесенні відомостей до Державного земельного кадастру:

- якщо підставою для відмови є невідповідність поданих документів вимогам законодавства, реєстратор в рішенні про відмову відзначає такі відомості з посиланням на нормативно-правовий акт і його положення, з якими виявлено невідповідність;

- у разі, якщо підставою для відмови є нерозбірливий текст, закреслені слова, помилки й т. п., реєстратор у своєму рішенні про відмову вказує назву документа і його частину, в якій написано нерозбірливий текст або виявлені помилки, а якщо заявник подав документи не в повному обсязі, то реєстратор зазначає назви документів, яких не вистачає.

Прийнятою постановою запроваджується он-лайн моніторинг розгляду усіх видів заяв, що опрацьовуються у Державному земельному кадастрі, з метою недопущення порушень під час державної реєстрації земельних ділянок.

Сервіси відкритого моніторингу надають можливість контролювати стан готовності необхідних документів з відомостями ДЗК та отримувати актуальну інформацію про можливість їх отримання у відповідному центрі надання адміністративних послуг (ЦНАП).

Управління державної реєстрації

Головного територіального управління

юстиції у Донецькій області

Add a comment

Діти та батьки висловлюють подяку за пришкільний табір «Веселка» Часовоярської ЗОШ №17

pr0000i fde8613 червня 2019 року відбулося урочисте закриття табірної зміни у пришкільному таборі «Веселка» Часовоярської ЗОШ I- III ступенів №17.

Add a comment Детальніше...

Отримання інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно фізичними та юридичними особами (в електронній формі)

Маючи на меті спростити отримання інформації щодо об’єктів нерухомого майна як для пересічного громадянина так і для юридичної особи, Міністерством юстиції запроваджено Кабінет електронних послуг.

Про можливість отримання інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно фізичними та юридичними особами в електронній формі, не виходячи з дому інформує головний спеціаліст відділу розгляду звернень та забезпечення діяльності комісії з питань розгляду скарг у сфері державної реєстрації Управління державної реєстрації Головного територіального управління юстиції у Донецькій області Катерина Калашник.

Нормами діючого законодавства встановлено, що будь-яка фізична чи юридична особа може отримати інформацію про зареєстровані права на нерухоме майно та їх обтяження, що містяться в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень (далі – Державний реєстр прав).

Так, інформація за об’єктом нерухомого майна та суб’єктом речового права надається в електронній формі за допомогою Кабінету електронних сервісів за посиланням (https://kap.minjust.gov.ua/), за умови проходження реєстрації з використанням електронного цифрового підпису чи іншого альтернативного засобу ідентифікації особи, зокрема з використанням електронної системи ідентифікації Bank ID.

Пошук може здійснюватись за такими критеріями :

– за адресою об’єкта нерухомості;

– реєстраційним номером об’єкта;

– кадастровим номером;

– даними фізособи (П. І. Б. або ІПН, або серією та номером паспорта);

– даними юрособи (повне найменування або код ЄДРПОУ).

Чинним законодавством встановлено оплату за отримання інформації в електронній формі у розмірі 0,0125 прожиткового мінімуму. Оплата здійснюється з використанням платіжних систем через Інтернет. Додатково банки стягують комісію за свої послуги.

В інформації з Державного реєстру прав будуть відображені актуальні на дату та час її надання відомості про зареєстровані речові права, їх обтяження щодо одного об’єкта нерухомого майна, наявні в ньому, або відомості про відсутність зареєстрованих речових прав, їх обтяжень щодо такого об’єкта нерухомого майна.

У разі отримання інформації про відсутність зареєстрованих речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень у Державному реєстрі прав та реєстрах адміністративний збір за надання інформації не повертається.

Варто також зазначити, що інформація з Державного реєстру прав надається незалежно від місцезнаходження нерухомого майна.

Частиною другою статті 32 Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень», відповідно до положень Закону України «Про електронні документи та електронний документообіг», визначено, що Інформація про зареєстровані права та їх обтяження, отримана в електронній формі за допомогою програмного забезпечення Державного реєстру прав, має юридичну силу та використовується відповідно до законодавства.

Отже, принципи відкритості та загальнодоступності отримання інформації з Державного реєстру прав повністю реалізовані при використанні Кабінету електронних сервісів Міністерства юстиції України.

Більш детальну консультацію з питань отримання інформації з Державного реєстру прав можна отримати за телефоном: (06264)42481.

Юстиція відкрита для людей.

Add a comment

Особливості державної реєстрації громадських формувань через фронт-офіси

Відповідно до Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань» суб’єктом державної реєстрації у сфері державної реєстрації громадських формувань в Донецькій області є Головне територіальне управлення юстиції у Донецькій області, що знаходиться у місті Краматорськ.

З метою створення належних та комфортних умов для подання документів для державної реєстрації, підвищення якості надання послуг та запобігання проявам корупції Головне територіальне управління юстиції у Донецькій області наполегливо вживає заходи щодо доступності адміністративних послуг у сфері державної реєстрації громадських формувань.

Законодавством України визначено, що фронт-офісом, зокрема, є центр надання адміністративних послуг, утворений відповідно до Закону України «Про адміністративні послуги», тобто місце, де громадяни та суб’єкти господарювання можуть отримувати найширший перелік необхідних їм адміністративних послуг. У сфері державної реєстрації громадських формувань функції фронт-офісів насамперед полягають у прийнятті заяв від заявників і видачі їм результатів послуг, таким чином фронт-офіси здійснюють роль «посередника» (проміжної ланки) між заявником та суб’єктом державної реєстрації – Головним територіальним управлінням юстиції у Донецькій області.

Наразі у Донецькій області подання документів через фронт-офіси здійснюється через 27 центрів надання адміністративних послуг з 29 існуючих на території Донецької області (документи не приймаються ЦНАП м.Краматорськ та  м.Торецьк) та 2 місцевими центрами з надання безоплатної вторинної правової допомоги. Відтак громадяни майже кожного міста та району області можуть скористатися послугами у сфері державної реєстрації громадських формувань через відповідні фронт-офіси, не подаючи документи безпосередньо у місті Краматорську.

Втім на теперішній час програмні засоби Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань забезпечують можливість передачі документів на розгляд не в повній мірі, така можливість реалізована лише стосовно громадських формувань зі статусом юридичної особи. Водночас Мін’юстом активно проводиться робота по доопрацюванню програмних засобів для усунення даної проблеми та приведення реєстру у відповідність до Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань».

При поданні документів для державної реєстрації через фронт-офіс його уповноважена особа здійснює усі дії щодо прийняття та видачі документів для державної реєстрації, здійснення яких покладається на державного реєстратора. Електронні копії оригіналів документів, поданих для державної реєстрації, скануються уповноваженою особою фронт-офісу за допомогою програмних засобів ведення Єдиного державного реєстру та передаються на розгляд Головному територіальному управлінню юстиції у Донецькій області.

В разі зупинення державним реєстратором розгляду документів, поданих для державної реєстрації, обмін документами між ним та фронт-офісом здійснюється також в електронному форматі. Після усунення заявником підстав для зупинення розгляду документів, поданих для державної реєстрації, виправлені документи повторно подаються до відповідного фронт-офісу у встановленому порядку. При цьому в такому випадку останній не має можливості подати виправлені документи іншим способом. За результатом проведеної державної реєстрації заявник має право отримати виписку з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань на його вибір-безпосередньо у фронт-офісі або поштовим відправленням.

В 2019 році з 510 документів, поданих для державної реєстрації до Головного територіального управління юстиції у Донецькій області, через фронт-офіси подано 221, особисто-163, поштовим відправленням-126. Таким чином, подача документів для державної реєстрації через фронт-офіси є найбільш поширеним та зручним способом подачі, який дає можливість заощаджувати кошти та час заявників на проїзд до міста Краматорська з інших населених пунктів області або на послуги нотаріуса щодо засвідчення справжності підпису заявника на заяві (в разі подачі поштовим відправленням). Саме тому одним з  пріоритетів Головного територіального управління юстиції у Донецькій області є співпраця з центрами надання адміністративних послуг з метою реалізації невід’ємного права громадян на свободу об’єднання, закріплене Конституцією нашої держави.

Юстиція Донеччини інформує, що адреси, контактні дані та режими роботи фронт-офісів, які надають адміністративні послуги у сфері державної реєстрації, доступні на веб-сайті Головного територіального управління юстиції у Донецькій області  http://justice-dn.gov.ua/  в розділі «Державна реєстрація громадських формувань».

         

Add a comment

Що таке безоплатна правова допомога та як її отримати в Україні?

Безоплатна правова допомога - правова допомога, що гарантується державою та повністю або частково надається за рахунок коштів Державного бюджету України, місцевих бюджетів та інших джерел. Вона є реальним способом захисту прав людини у цивілізованому світі.  Включає у себе безоплатну первинну та безоплатну вторинну правову допомогу.

Безоплатна первинна правова допомога охоплює такі види правових послуг, як надання правової інформації, консультацій і роз’яснень з правових питань, складання заяв, скарг та інших документів правового характеру (крім процесуальних), надання допомоги в забезпеченні доступу особи до вторинної правової допомоги та медіації.

Право на безоплатну первинну правову допомогу згідно з Конституцією України та Законом України «Про безоплатну правову допомогу» мають усі особи, які перебувають під юрисдикцією України.

 Вторинна безоплатна правова допомога включає захист від обвинувачення; здійснення представництва інтересів осіб у судах, інших державних органах, органах місцевого самоврядування, перед іншими особами; складання документів процесуального характеру.

Право на безоплатну вторинну правову допомогу мають такі категорії осіб, якщо їхній середньомісячний дохід не перевищує двох розмірів прожиткового мінімуму; усі діти; внутрішньо переміщені особи; особи, до яких застосовано адміністративне затримання або адміністративний арешт; особи, які відповідно до положень кримінального процесуального законодавства вважаються затриманими; особи, стосовно яких обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою; особи, на яких поширюється дія Закону України "Про біженців та осіб, які потребують додаткового або тимчасового захисту"; ветерани війни та особи, на яких поширюється дія Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту";  особи, які мають особливі заслуги та особливі трудові заслуги перед Батьківщиною; особи, які належать до числа жертв нацистських переслідувань; особи, щодо яких суд розглядає справу про обмеження цивільної дієздатності фізичної особи, визнання фізичної особи недієздатною та поновлення цивільної дієздатності фізичної особи; особи, щодо яких суд розглядає справу про надання психіатричної допомоги в примусовому порядку; особи, реабілітовані відповідно до законодавства України; особи, які постраждали від домашнього насильства або насильства за ознакою статі (на всі види правових послуг).

В Донецькій області працює 2 місцевих центри з надання безоплатної вторинної правової допомоги:

в Краматорську  - вулиця Академічна, 20;

в Маріуполі - вул. Харлампієвська, 15.

Місцеві центри надають вторинну правову допомогу.

Центри фінансуються за рахунок коштів державного бюджету, інших не заборонених законодавством джерел.

Створені бюро правової допомоги, які є самостійним відділом місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги. В цих бюро кожен може отримати правову інформацію, консультації і роз’яснення з правових питань, отримати допомогу в складанні заяв, скарг, інших документів правового характеру.

 • м. Добропілля, вул. Незалежна, 35;
 • м. Дружківка, вул. Олега Кошового 27;
 • м. Бахмут, вул. Василя Першина, 11;
 • м. Костянтинівка, вул. Театральна, 5;
 • м. Лиман, вул. Пушкіна 12б;
 • м. Слов'янськ, вул. Університетська, 47;
 • м. Торецьк, вул. Героїв праці, 3;
 • м. Авдіївка, вул. Молодіжна, 1;
 • смт. Олександрівка, вул. Самарська, 5;
 • м. Волноваха, вул. Центральна, 43;
 • м. Вугледар, вул. Трифонова,буд.22;
 • м. Курахове, пр-т Соборний, 4;
 • смт. Нікольське, вул. Свободи, 87;
 • м. Покровськ, вул. Європейська, 49, 2-й поверх;
 • м. Селидове, вул. Карла Маркса, 41- а;
 • смт. Велика Новосілка, вул. Пушкіна, 36;
 • смт. Мангуш, пр. Миру, 70. 

 

Веб-сайт Координаційного центру з надання правової допомоги: www.legalaid.gov.ua

Єдиний контакт-центр: 0-800-213-103.

Для отримання допомоги заявник (або представник) може звернутися до Маріупольського або Краматорського місцевих центрів з надання безоплатної вторинної правової допомоги, тел. 0-800-213-103. Дзвінки зі стаціонарних та мобільних телефонів у межах України безкоштовні.

Також отримати правову допомогу можна, особисто звернувшись до найближчого центру з надання безоплатної правової допомоги або бюро правової допомоги.

Головне територіальне управління юстиції у Донецькій області

Add a comment

Державна реєстрація кооперативної квартири в будинку, будівництво якого та прийняття в експлуатацію відбулось до 01.01.2013 року

Право власності на житло виникає виключно з моменту його державної реєстрації. Якщо така процедура не виконана, то нема й можливості  скористатися ним на власний розсуд: продати, подарувати та інше.

Про державну реєстрацію кооперативної квартири в будинку, будівництво якого та прийняття в експлуатацію відбулось до 01.01.2013 року, інформує виконуючий обов’язки начальника відділу  розгляду звернень та забезпечення діяльності комісії з питань розгляду скарг у сфері державної реєстрації Управління державної реєстрації Головного територіального управління юстиції у Донецькій області Анжеліка Цибанєва .

Для проведення державної реєстрації кооперативної квартири державному реєстратору потрібно подати такі документи:

1) довідку кооперативу про членство особи в кооперативі та внесення таким членом кооперативу пайового внеску в повному обсязі;

2) технічний паспорт на окреме індивідуально визначене нерухоме майно (квартира, житлове, нежитлове приміщення тощо).

Процес збору документів з метою реєстрації прав власності виглядає наступним чином.  По-перше,  необхідно звернутися до голови кооперативу, в якому розташована квартира із заявою про видачу довідки, в якій обов’язково повинно бути зазначено дві обставини: членство у цьому кооперативі та повна виплата членом кооперативу вартості свого паю. По-друге, звернутися в бюро технічної інвентаризації для оформлення технічного паспорта на квартиру. На що  слід звернути увагу при отриманні довідки - на наявність збігу площі квартири у довідці з зазначеною площею у технічному паспорті. Одержану довідку, технічний паспорт на квартиру та документ про сплату адміністративного збору за проведення державної реєстрації права власності на нерухоме майно разом зі своїм паспортом та карткою платника податків («ідентифікаційний код») необхідно подати державному реєстратору. Зі спливом певного строку отримати витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень.  Такий витяг і буде документом, що підтверджуює право власності особи на її квартиру у кооперативному будинку. Витяг надається в паперовій формі на аркушах паперу форматом А4 (210х297міліметрів) без використання спеціальних бланків, з проставленням підпису та печатки державного реєстратоа.

Як бачимо, на сьогоднішній день процедура державної реєстрації права власності на квартиру у кооперативному будинку є досить простою та прозорою.

           Отримати консультацію з актуальних питань у сфері державної реєстрації нерухомого майна можливо звернувшись до відділу розгляду звернень та забезпечення діяльності комісії з питань розгляду скарг у сфері державної реєстрації Управління державної реєстрації Головного  територіального управління юстиції у Донецькій області за адресою: 84313, Донецька область, м.Краматорськ, бульвар Машинобудівників, 32, за телефоном (06264)4-24-81 або надіславши листа на електронну адресу:Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

   

Відділ розгляду звернень та забезпечення діяльності
комісії з питань розгляду скарг у сфері державної
реєстрації Управління державної реєстрації Головного
територіального управління юстиції у Донецькій області

Add a comment

Реєстрація новонародженої дитини

        Що потрібно знати при здійсненні реєстрації новонародженої дитини?

        Державна реєстрація народження дитини проводиться з одночасним визначенням її походження та присвоєнням їй прізвища, власного імені та по батькові. 
         Реєстрацію народження проводять відділи державної реєстрації актів цивільного стану, а також виконавчі органи сільських, селищних, міських (крім міст обласного значення) рад. 

          Реєстрація народження дитини провадиться за місцем народження дитини або за місцем проживання її батьків чи одного з них, а в разі смерті батьків або неможливості для них з інших причин зареєструвати народження - за заявою родичів, інших осіб або адміністрації лікувального закладу, в якому перебувала мати під час народження дитини.

Батьки дитини зобов’язані зареєструвати народження дитини не пізніше одного місяця з дня її народження, у разі невиконання цього обов’язку в установлений строк на батьків складається протокол про адміністративне правопорушення.
          Підставою для проведення державної реєстрації народження є:

 • медичне свідоцтво про народження, видане закладом охорони здоров’я, де приймалися пологи;
 • довідка про перебування дитини під наглядом лікувального закладу;
 • висновок про підтвердження факту народження дитини поза закладом охорони здоров’я.

У разі відсутності документа закладу охорони здоров’я або медичної консультаційної комісії, що підтверджує факт народження, підставою для проведення державної реєстрації народження є рішення суду про встановлення факту народження.   

Походження дитини – це визначення, хто є її батьками. Загальними підставами виникнення прав та обов’язків матері, батька та дитини є, по-перше, походження дитини, тобто наявність кровного споріднення між нею та матір’ю, батьком, а по-друге – реєстрація цього походження у порядку, встановленому   законом.

Походження від матері визначається на підставі медичного документа закладу охорони здоров’я, а від батька – на підставі свідоцтва про шлюб. Якщо батьки не перебувають у шлюбі – потрібна або письмова заява обох батьків про визнання батьківства, або рішення суду.

Якщо жінка не перебуває у шлюбі, і немає спільної заяви про визнання батьківства, тоді дитині записують прізвище і громадянство матері, а ім’я і по батькові жінка обирає сама.

Які документи необхідно подати для реєстрації народження?
Разом із заявою про державну реєстрацію потрібно подати такі документи:
- паспорт заявника, якщо заявниками є не її батьки;
- документ, який підтверджує факт народження – медичний документ, виданий закладом охорони здоров’я (медичне свідоцтво про народження);
- паспорти батьків або одного з них;

- документ, що підтверджує походження дитини від батька (свідоцтво про шлюб або спільна заява матері та батька дитини або заява матері).
Саме при державній реєстрації дитині присвоюють власне ім’я, прізвище та по батькові.
         Якщо батьки мають спільне прізвище, то це прізвище присвоюється і дітям. Якщо батьки мають різні прізвища, то прізвище дитині присвоюється за їх згодою. Також дитині можна дати подвійне прізвище. Спірні питання вирішують або органи опіки, або суд.

Власне ім’я дитини визначається за згодою батьків. Дитина може мати не більше двох імен – хіба це звичай національної меншини, до якої належать батько чи матір.

По батькові присвоюється за власним іменем батька. Якщо батько має подвійне ім’я, то по батькові дитині присвоюється за одним із них. На прохання батьків по батькові може також утворюватися згідно з національними традиціями або взагалі не присвоюватися.

Якщо батьківство дитини не визнано, по батькові визначається за іменем особи, яку мати дитини записала її батьком.

Реєстрація народження засвідчується свідоцтвом про народження.

Також, заяву про державну реєстрацію народження дитини батьки можуть подати безпосередньо у закладах охорони здоров’я де народилася дитина. Інформація про пологові будинки Донецької області, в яких можна отримати свідоцтво про народження дитини, розміщена на офіційному веб-сайті Міністерства юстиції України.

Водночас із заявою на державну реєстрацію народження у пологовому будинку або у відділі державної реєстрації актів цивільного стану батьки можуть подати документи на реєстрацію місце проживання своєї новонародженої дитини.

Відділ державної реєстрації актів цивільного

стану Управління державної реєстрації

Головного територіального управління

юстиції у Донецькій області

Add a comment

У кварталі 2019 року ДВС стягнула 1,2 млрд гривень з боржників аліментів

Державні виконавці протягом І кварталу 2019 року фактично виконали 238,1 тис. виконавчих документів, що складає 53,5% від кількості завершених виконавчих документів. Показник фактичного виконання збільшився на 10,1% у порівняні з аналогічним періодом 2018 року. Про це повідомила заступник Міністра юстиції з питань виконавчої служби Світлана Глущенко.

За її словами, протягом І кварталу цього року всього на виконанні в органах ДВС знаходилося 42,3 млн виконавчих документів на суму 367,1 млрд грн.

«Протягом І кварталу було стягнуто 8 млрд грн, що на 5,5 млрд (223%) більше, ніж за аналогічний період 2018 року. Крім того, на користь бюджету стягнуто 533,8 млн грн, що на 282,5 млн грн більше, ніж у 2018», - зазначила заступник Міністра.

Вона наголосила, що Мін’юст продовжує боротися з неплатниками аліментів. Зокрема, завдяки дії законів #ЧужихДітейНеБуває на користь дітей стягнуто 1,2 млрд грн. Це на 327,9 млн грн більше, ніж за аналогічний період 2018 року.

«Ми бачимо, що закони діють. Лише завдяки застосуванню встановлених законодавством обмежень з неплатників аліментів стягнуто 350,9 млн грн», - додала Світлана Глущенко.

Також вона нагадала, що 21 січня 2019 року між Міністерством юстиції України та Державною службою України з питань праці підписано меморандум про співробітництво. Завдяки такій співпраці за перший квартал 2019 року було працевлаштовано 453 боржника. Найбільша кількість працевлаштованих осіб в Дніпропетровській області - 63 особи та в Полтавській області - 62 особи, в Запорізькій області - 43 особи, Харківській та Черкаській областях - 36 осіб, в Луганській області - 32 особи, в Миколаївській області - 28 осіб, в Донецькій області - 22 особи.

Поряд із активною кампанією по стягненню заборгованості з виплати аліментів Мін’юст приділяє велику увагу питанню ліквідації заборгованостей з виплати заробітної плати та інших виплат, пов’язаних з трудовими правовідносинами. 

Так, в органах Державної виконавчої служби протягом І кварталу підлягало виконанню  26,8 тис виконавчих документів про стягнення заборгованості по заробітній платі на суму 787,6 млн грн. Фактично виконано 8,9 тис виконавчих документів (92,4 %), що на 862 документи більше, ніж за аналогічний період 2018 року.

«Органами Державної виконавчої служби стягнуто з недобросовісних роботодавців 159 млн грн, що на 62,2 млн грн більше в порівнянні з аналогічним періодом 2018 року», - зауважила Світлана Глущенко.

Звітуючи про результати діяльності ДВС у І кварталі 2019 року, заступник Міністра повідомила, що в Україні вже діють п’ять «Центрів виконання рішень», і сьогодні до них звернулося більше 3,5 тисяч громадян: «До «Центрів виконання рішень», які сьогодні функціонують у Дніпрі, Сєвєродонецьку, Сумах, Одесі, Києві, вже звернулось 3 644 громадян, яким було надано 5 207  послуг. В тому числі завдяки цьому пілотному проекту ми бачимо збільшення фактичного виконання рішень у порівнянні з аналогічним періодом 2018 року (із числа завершених виконавчих проваджень). Тому серед пріоритетних цілей на цей рік - забезпечення функціонування новостворених центрів виконання рішень».

«Також ми поставили за мету у 2019 році вдосконалити взаємодію органів державної виконавчої служби з Державною фіскальною службою України та Національною поліцією України щодо розширення переліку інформації, яку можуть отримати виконавці; вдосконалити доступ виконавців до реєстрів та баз даних; автоматизувати процес документообігу, перевірки майнового стану боржника, арешту майна та коштів боржника», - повідомила Світлана Глущенко.

Крім того, у 2019 році Мін’юст вдосконалює доступ до професії приватного і державного виконавця та діяльність Кваліфікаційної та Дисциплінарної комісій приватних виконавців.

«Ми запропонували такі нововведення, як онлайн навчання кандидатів, вільний вибір місця стажування кандидатом або в органах ДВС, або в офісі приватного виконавця, перегляд критеріїв оцінювання практичного завдання іспиту із його наступною автоматизацією, перезавантаження складу Кваліфікаційної та Дисциплінарної комісій», - пояснила заступник Міністра.

Презентація:https://minjust.gov.ua/files/general/2019/04/23/20190423091158-62.pdf

Джерело:https://minjust.gov.ua/news/ministry/svitlana-gluschenko-u-i-kvartali-2019-roku-dvs-styagnula-12-mlrd-grn-z-borjnikiv-alimentiv

Add a comment

При Головному територіальному управлінні юстиції у Донецькій області працює комісія з розгляду скарг у сфері державної реєстрації

 Про можливість швидкого і безоплатного захисту  прав у сфері державної реєстрації нерухомого майна та  бізнесу, а також про всі необхідні дії, які для цього треба вчинити, інформує заступник начальника відділу  розгляду звернень та забезпечення діяльності комісії з питань розгляду скарг у сфері державної

реєстрації Управління державної реєстрації Головного територіального управління юстиції у Донецькій області Цибанєва Анжеліка.

При Головному територіальному управлінні юстиції у Донецькій області створено Комісію з питань розгляду скарг у сфері державної реєстрації (далі-Комісія) до компетенції якої належить розгляд скарг:
            - на рішення (крім рішення про державну реєстрацію прав), дії або бездіяльність державного реєстратора;

            - на рішення (крім рішення, згідно з яким проведено реєстраційну дію), дії або бездіяльність державного реєстратора;

- на дії або бездіяльність суб’єктів державної реєстрації. Комісія є постійно діючим колегіальним органом, що в межах повноважень забезпечує розгляд скарг у сфері державної реєстрації.

Так, особа, яка вважає, що її права порушено, має право звернутись зі скаргою до Головного територіального управління юстиції у Донецькій області для оскарження рішень (крім рішень про державну реєстрацію прав), дій або бездіяльності державного реєстратора чи суб’єкта державної реєстрації.

Вимоги до оформлення скарги чітко визначені законодавством, а саме: скарга повинна подаватись у письмовій формі та має містити наступні реквізити:

- повне найменування (ім’я) скаржника, його місце проживання чи перебування (для фізичних осіб) або місцезнаходження (для юридичних осіб), а також найменування (ім’я) представника скаржника, якщо скарга подається представником;

- реквізити рішення державного реєстратора, яке оскаржується;

- зміст оскаржуваного рішення, дій чи бездіяльності та норми законодавства, які порушено, на думку скаржника;

- викладення обставин, якими скаржник обґрунтовує свої вимоги;

- відомості про наявність чи відсутність судового спору з порушеного у скарзі питання, що може мати наслідком скасування оскаржуваного рішення державного реєстратора та/або внесення відомостей до Державного реєстру прав;

- підпис скаржника або його представника із зазначенням дати складання скарги.

Скарга на рішення про державну реєстрацію прав розглядається в порядку, визначеному Законом, виключно за умови, що вона подана особою, яка може підтвердити факт порушення її прав в результаті прийняття такого рішення, та має містити відомості про бажання скаржника та/або його представника взяти участь у розгляді відповідної скарги по суті, обрати спосіб, в який скаржник бажає отримати повідомлення про зазначений розгляд.

Загальний термін розгляду скарги визначено Законом України «Про звернення громадян».

Розгляд скарг на рішення, дії або бездіяльність державних реєстраторів Міністерством юстиції України та його територіальними органами є безоплатними.

За результатом розгляду скарги, Комісія на підставі висновків приймає мотивоване рішення про задоволення скарги або про відмову в її задоволенні з підстав, передбачених чинним законодавством, у формі наказу. 

До того ж слід зауважити, у разі незгоди з прийнятим рішенням Комісії з питань розгляду скарг у сфері державної реєстрації Головного територіального управління юстиції у Донецькій області, скаржник має право на його оскарження безпосередньо до Міністерства юстиції України  протягом 15 календарних днів з дня прийняття рішення, що оскаржується, або з дня, коли особа дізналася чи могла дізнатися про порушення її прав відповідною дією чи бездіяльністю.

Скаргу можливо подати до Головного  територіального управління юстиції у Донецькій області за адресою: вул. Ярослава Мудрого, 39/3, м. Краматорськ, Донецька область, 84301 або на електронну адресу: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Відділ розгляду звернень та забезпечення діяльності
комісії з питань розгляду скарг у сфері державної
реєстрації Управління державної реєстрації Головного
територіального управління юстиції у Донецькій області

Add a comment

Що робити у разі виявлення порушень під час голосування

В разі, якщо Ви виявили порушення під час голосування - Ви маєте право звернутись зі скаргою до: голови виборчої комісії, представника Національної поліції, який буде чергувати на виборчій дільниці, офіційних спостерігачів, які забезпечують прозорість проведення виборів та дотримання законодавства під час голосування.

Найбільш поширеними порушеннями під час проведення  голосування є:

 • видача бюлетеня для голосування особі без документа, який підтверджує громадянство України;
 • демонстрація заповненого виборчого бюлетеня стороннім особам;
 • винесення бюлетеня за межі виборчої дільниці;
 • фото-, видео- зйомка заповнених виборчих бюлетенів;
 • голосування більш ніж один раз;
 • отримання виборчого бюлетеня від іншої особи, крім уповноваженого члена комісії, який видає бюлетень.

За такі порушення накладається на виборця штраф від 1700 до 5100 гривень або виправні роботи до 2 років або обмеження волі до 3 років.

За пропозицію, обіцянку, надання виборцю коштів, іншого майна, переваг, пільг, нематеріальних активів за вчинення або невчинення будь-яких дій, пов’язаних з безпосередньою реалізацією права голосу, а також прийняття такої обіцянки, пропозиції виборцем, одержання ним вигоди або за передачу виборчого бюлетеня сторонній особі передбачений штраф від 1700 до 5100 гривень або виправні роботи до 2 років або обмеження волі до 2 років.

За пошкодження виборчих скриньок передбачено позбавлення волі від 5до 7 років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю від 1до 3 років.

Add a comment

Як переміщеним особам отримати адресну допомогу для покриття витрат на проживання

Суди стають на бік внутрішньо переміщених осіб та задовольняють їхні позовні вимоги про призначення адресної допомоги після працевлаштування. Що треба знати, щоб відстояти свої права читайте в інформації, що підготували представники Норвезької ради у справах біженців. 

За даними Організації економічного співробітництва та розвитку, серед усіх європейських країн Україна має найвищий рівень витрат на оплату послуг житлово-комунального господарства відносно рівня доходів, а саме приблизно 40%. Цілком зрозуміло, що для внутрішньо переміщених осіб, багато з яких змушені оплачувати не тільки рахунки за спожиті комунальні послуги, але й оренду, питання оплати житла є одним з найбільш нагальних. Саме з метою гарантувати внутрішньо переміщеним особам реалізацію права на житло, Уряд України в 2014 році запровадив особливий вид допомоги - щомісячну адресну допомогу внутрішньо переміщеним особам для покриття витрат на проживання, в тому числі на оплату житлово-комунальних послуг (далі – адресна допомога).

Наразі переважній більшості внутрішньо переміщених осіб відомо про цю допомогу та умови її призначення, однак далеко не всі переселенці знайомі з останніми тенденціями судової практики щодо призначення адресної допомоги. 

Зокрема, «Порядок надання щомісячної адресної допомоги внутрішньо переміщеним особам для покриття витрат на проживання, в тому числі на оплату житлово-комунальних послуг» (далі – Порядок), затверджений Постановою Кабінету Міністрів України № 505 від 01.10.2014 р., передбачає наступне:

 • адресна допомога призначається строком на 6 місяців;
 • внутрішньо переміщена особа має подати нову заяву для продовження виплати адресної допомоги на наступний 6-місячний термін;
 • якщо внутрішньо переміщена особа працездатного віку не працює, не працевлаштувалася протягом двох місяців із дня призначення виплати грошової допомоги, розмір такої допомоги для працездатних членів сім’ї на наступні два місяці зменшується на 50%, а на наступний період – припиняється.

Посадові особи місцевих управлінь праці та соціального захисту населення (далі – УПСЗН) трактують ці положення Порядку наступним чином:

«Працездатна особа, яка не знайшла роботу протягом чотирьох (на думку деяких УПСЗН – навіть двох) місяців з моменту першого призначення адресної допомоги, втрачає право на її отримання. Наприклад, якщо особа працевлаштувалася через рік після першого призначення адресної допомоги, то вона більше ніколи не зможе отримувати адресну допомогу як працездатна». 

Проте  стала судова практика не поділяє вищезазначену точку зору. Наразі суди стають на бік внутрішньо переміщених осіб та задовольняють їхні позовні вимоги про призначення адресної допомоги після працевлаштування. Суди у своїх рішеннях виходять із того, що після влаштування на роботу внутрішньо переміщена особа працездатного віку звертається до УПЗСН із заявою не про поновлення раніше призначеної адресної допомоги, а про нове призначення допомоги у зв’язку зі зміною обставин.

Отже, для того, щоб відстояти своє право на отримання належної соціальної виплати на покриття витрат на проживання, працездатні внутрішньо переміщені особи, які працевлаштувалися після спливу першого 6-місячного терміну отримання адресної допомоги, повинні:

 • звернутися до місцевого УПСЗН із заявою про призначення адресної допомоги та необхідними документами;
 • отримати письмову відмову УПСЗН у призначенні адресної допомоги;
 • підготувати документи, необхідні для звернення до суду: паспорт та індивідуальний податковий номер, довідку внутрішньо переміщеної особи, трудову книжку, трудовий договір, довідку з місця роботи, відмову УПСЗН (у певних випадках перелік документів може частково змінюватися);
 • звернутися до адміністративного суду із позовом про визнання дій УПСЗН неправомірними, скасування рішення УПСЗН про відмову в призначенні адресної допомоги та зобов’язання УПСЗН призначити та виплатити щомісячну адресну грошову допомогу відповідно до раніше поданої заяви.

На жаль, не всі УПСЗН добровільно виконують рішення суду на користь внутрішньо переміщеної особи. У деяких випадках для отримання допомоги необхідно отримувати виконавчий лист та пред’являти його до виконання до органів Державної виконавчої служби.  

Важливо, що для призначення допомоги на наступний період, внутрішньо переміщеній особі необхідно повторно здійснити всі вищезазначені кроки, тобто не тільки навідатися з новою заявою до УПСЗН (або установи уповноваженого банку), але й знову звернутися до суду. Річ у тому, що суди під час розгляду справи виходять із фактичних обставин, що склалися на момент винесення оскаржуваного рішення УПСЗН, та не можуть передбачити подальші незаконні дії уповноваженого органу.

Консультацію та правову допомогу з питань, пов’язаних з реалізацією права внутрішньо переміщених осіб на отримання щомісячної адресної допомоги, можна отримати в центрах правової допомоги Норвезької ради у справах біженців у Сєвєродонецьку, Краматорську, Кураховому  та  Станиці Луганській  або за телефоном «гарячої» лінії: ☎ 0 800 302 007 (безкоштовно зі стаціонарних і мобільних телефонів).

Інформування, консультування і правова допомога на Facebook: https://www.facebook.com/ua.nrc.no/

Усі послуги Норвезької ради у справах біженців надаються безкоштовно.

Цю статтю підготовлено за підтримки Європейського Союзу. Зміст статті жодною мірою не відображає офіційну точку зору Європейського Союзу. За зміст публікації відповідає лише NRC.

Add a comment

SMS МАЯК: контроль за вашим нерухомим майном

     Головне  територіальне управління юстиції у Донецькій області постійно працює над тим, аби власники нерухомого майна були проінформовані про способи надійного захисту прав на належну їм нерухомість.

     Про можливість підключення послуги «SMS-Маяк» розповідає начальник відділу  розгляду звернень та забезпечення діяльності комісії з питань розгляду скарг у сфері державної реєстрації Управління державної реєстрації Головного територіального управління юстиції у Донецькій області Володимир Вершин.

     SMS-інформування суттєво підвищує шанси на оперативне реагування й ефективний захист ваших порушених прав, адже часовий фактор у даному питанні є одним із найважливіших моментів. Оскільки від швидкості реагування законного власника на захоплення майна залежить вірогідність його повернення без втрат.

Сервіс «SMS-Маяк» інформує:

 • фізичних та юридичних осіб про зміну статусу об'єктів нерухомого майна в Реєстрі;
 • власників про подання заяв на проведення будь-яких реєстраційних дій щодо належних їм об'єктів нерухомого майна, а також дату і час реєстрації таких заяв;
 • користувачів земельної ділянки — при подані заяви у сфері державної реєстрації нерухомості щодо земельної ділянки, яка перебуває у їх користування, а саме про реєстраційний номер, дату і час реєстрації таких заяв.

     Щоб скористатися такою послугою, потрібно отримати реєстраційний номер об'єкта нерухомості (він вказаний у реєстраційних документах та безпосередньо в Реєстрі), відкрити кабінет власника майна на інформаційно-правовій і комунікаційній Платформі LIGA:ZAKON за посиланням: http://smsmayak.com.ua,  і там поставити майно на відповідний контроль та вказати номер телефону, куди будуть приходити повідомлення.

З цього моменту власник зможе дізнатися про всі зміни в реєстрі через SMS-повідомлення, у вигляді електронного листа, а також через сповіщення в кабінеті користувача програми SMS-Маяк.

    Звертаємо увагу!

    Пошук об’єкту нерухомого майна відбувається за реєстраційним номером майна в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно (присвоюється після 01.01.2013 під час першої реєстрації прав на об’єкт нерухомості).

    Якщо документ про право власності на майно втрачено, реєстраційний номер можна дізнатися з Інформаційної довідки через онлайн-сервіс Міністерства юстиції України «Кабінет електронних сервісів».

     Сервісна послуга з інформування про реєстраційні дії у Державному реєстрі прав щодо поданих надається виключно за умови використання електронного цифрового підпису чи іншого альтернативного засобу ідентифікації особи, у тому числі з використанням електронної системи ідентифікації “Bank ID”. 

    Тож  відтепер, скориставшись послугою «SMS-Маяк»,  юридичні та фізичні особи  мають  можливість бути проінформованими  про будь-які реєстраційні дії, які вчиняються з нерухомістю – а отже, оперативно відреагувати та захистити свої законні права.

Відділ розгляду звернень та забезпечення діяльності
комісії з питань розгляду скарг у сфері державної
реєстрації Управління державної реєстрації Головного
територіального управління юстиції у Донецькій області

Add a comment

Які документи потрібні для внесення (зміни) інформації в Реєстрі виборців?

В Україні діє Державний реєстр виборців – це автоматизована інформаційно-телекомунікаційна система, яка містить відомості для забезпечення державного обліку громадян України, які мають право голосу.

Кожен виборець у разі зміни його персональних даних (прізвища, імені, по батькові, дати народження, місця народження, унікального номера запису Єдиного державного демографічного реєстру, адреси) може особисто звернутися до відділу ведення Державного реєстру виборців із заявою про внесення змін до його персональних даних у Державному реєстрі виборців. До заяви додаються документи або копії документів, що підтверджують ці зміни – паспорт громадянина України або тимчасове посвідчення громадянина України (якщо особа недавно набула громадянства України). Громадянин України, який не здатний пересуватися самостійно, може уповноважити на таке звернення іншу особу.

Виборець, який проживає або перебуває за межами України, може особисто подати такий запит до закордонної дипломатичної установи України за місцем проживання чи перебування, пред’явивши при цьому паспорт громадянина України для виїзду за кордон, дипломатичний паспорт, службовий паспорт або тимчасове посвідчення громадянина України (якщо особа недавно набула громадянства України).

Закордонна дипломатична установа України невідкладно передає запит органу ведення Реєстру в Міністерстві закордонних справ України. У порядку здійснення публічного контролю за діяльністю Реєстру кожен виборець може звернутися до відповідного органу ведення Реєстру, зазначивши свої ідентифікаційні персональні дані та виборчу адресу, з письмовим запитом щодо надання інформації стосовно персональних даних усіх осіб, які внесені до Реєстру за його власною виборчою адресою.

Управління державної реєстрації

нормативно – правових актів,

правової роботи та правової освіти

Головного територіального управління

юстиції у Донецькій області

Add a comment

Як перевірити себе в Реєстрі виборців?

Кожен виборець має право звернутися до відділу ведення Державного реєстру виборців для перевірки особистих персональних даних, а також для перевірки свого включення до Державного реєстру виборців.

Для здійснення такої перевірки Вам необхідно з’явитися з паспортом громадянина України (або тимчасовим посвідченням громадянина України) до відділу ведення Державного реєстру виборців за місцем реєстрації.  Адреси розташування та контактні телефони відділів ведення Державного реєстру виборців Донецької області можна з’ясувати у місцевих органах виконавчої влади та органах місцевого самоврядування.

У разі не включення до Державного реєстру виборців або у разі виявлення розбіжностей у персональних даних, виборцю буде запропоновано заповнити відповідну заяву, після чого до бази даних будуть внесені необхідні зміни.

Перевірити також інформацію про своє включення до Державного реєстру виборців та свої персональні дані за допомогою мережі Інтернет в особистому кабінеті виборця на офіційному веб-сайті -  www.drv.gov.ua Державного реєстру виборців. Для цього необхідно зареєструватися на сайті, вказавши свою електронну адресу та пароль доступу. Далі потрібно заповнити відповідні поля для формування запиту, а саме: прізвище, ім’я, по батькові українською мовою та вказати адресу реєстрації місця проживання, вказану в паспорті. На електронну адресу буде надіслано відповідь із зазначенням наявності виборця в Державному реєстрі виборців, номера виборчої дільниці та її місцезнаходження.

У разі відсутності виборця в Державному реєстрі виборців або наявності розбіжностей з даними, вказаними запитувачем, та інформацією, що значиться в Державному реєстрі виборців, надійде повідомлення із запрошенням звернутися до відповідного відділу ведення Державного реєстру виборців за місцем проживання.

Управління державної реєстрації

нормативно – правових актів,

правової роботи та правової освіти

Головного територіального управління

юстиції у Донецькій області        

Add a comment

Як змусити боржників по аліментам працювати та сплатити борги?

З початку 2018 року робота виконавців Донеччини проходить під гаслом дії Закону України #ЧужихДітейНеБуває.

До недавнього часу було відкритим питання щодо можливості платників аліментів працевлаштуватися аби мати змогу утримувати своїх дітей.

Держава не залишила це питання відкритим! 21 січня 2019 року між Міністерством юстиції України, Державною службою зайнятості (Центральним апаратом) та Державною службою України з питань праці підписані меморандуми про співробітництво.

Меморандум про співробітництво між Державною службою зайнятості (Центральним апаратом) та Міністерством юстиції України, предметом якого є взаємодія Сторін у напрямі організації та проведення спільних заходів, спрямованих на сприяння зайнятості осіб, які мають майнові зобов’язання за рішеннями суду, інших органів, в тому числі осіб, які мають заборгованість зі сплати аліментів та стосовно яких відкрито виконавче провадження в органах державної виконавчої служби.

Наразі, завдяки співробітництву з місцевими центрами зайнятості та, зокрема зобов’язанню їх працевлаштовувати боржників є позитивні результати. У місті Слов’янську, Краматорську, Кальміусі завдяки підписанню цього Меморандуму 3 (трьох) платників аліментів, які мають заборгованість по аліментам було працевлаштовано.

Меморандумом про співробітництво між Державною службою України з питань праці та Міністерством юстиції України, передбачена взаємодія у напрямі організації та проведення спільних заходів, спрямованих на детінізацію ринку праці та вдосконалення контролю за оформленням трудових відносин із найманими працівниками, зокрема особами, які мають майнові зобов’язання за рішеннями суду (інших органів), в тому числі заборгованість зі сплати аліментів, та стосовно яких відкрито виконавче провадження в органах державної виконавчої служби. Таким чином, у разі якщо стягувачі мають інформацію про покриття боржниками своїх доходів, отримання заробітної плати у так званих «конвератх» і таким чином ухиляються не тільки від сплати аліментів, а й податків, необхідно звернутись до відділу ДВС, в якому на виконання перебуває провадження з відповідною заявою. Тоді інспектори Державної служби з питань праці зможуть приходити на такі підприємства із перевіркою даних випадків. Це дасть можливість легалізувати заробітну плату аліментників, щоб вони заплатили борги перед дітьми, і навести лад на тих підприємствах, які дозволяють через «сірі» схеми порушувати українське законодавство, не платити податки.

Завдяки ініціативам МінЮсту, які запроваджуються на виконання Закону #ЧужихДітейНеБуває, тільки виконавцям Донеччини за 2018 рік вдалось стягнути 208 964 723 на користь 38 331 дітей! А як результат сумісної роботи виконавців по України, ця цифра сягає 3,9 млрд. гривень!!!

МінЮст, як бачимо, не зупиняється на досягненому, та посилено працює у цьому напрямку, аби забезпечити гідне існування кожної дитини.

Заступник начальника Управління – начальник відділу організації та контролю за виконанням рішень Управління державної виконавчої служби Головного територіального управління юстиції у Донецькій області Бутко Олексій Віталійович

Add a comment

Функціонування Електронного суду

В Україні наприкінці минулого року у місцевих та апеляційних судах було впроваджено експлуатацію підсистеми «Електронний суд» в тестовому режимі. Електронний суд має суттєві переваги. Ця система дозволить економити час і зусилля сторін та їхніх представників, призведе до зменшення інструментів для процесуальних диверсій, забезпечить оперативне інформування учасників процесу про перебіг справи.

Якщо система запрацює на 100%, то подати позов, взяти участь у судовому засіданні, отримати судове рішення і навіть стежити за станом його виконання можна буде, не виходячи з дому, за допомогою свого комп'ютера або мобільного телефону. Єдине, що вам потрібно — мати електронний ключ та зареєструватися в системі.

Закон зобов'язує адвокатів, нотаріусів, приватних виконавців, арбітражних керуючих, судових експертів, державні органи, органи місцевого самоврядування, суб'єктів господарювання державного та комунального секторів економіки зареєструватися в Єдиній судовій інформаційно-телекомунікаційній системі (далі — ЄСІТС). Реєстрація всіх інших суб'єктів є добровільною.

З моменту реєстрації в системі всі судові рішення, повістки та інші документи учасник процесу отримуватиме на свою електронну пошту. При цьому аргумент «я не знав про судову справу», «рішення/повістку не отримував» вже не буде діяти.

Після реєстрації в підсистемі, користувач отримує доступ до електронного кабінету в Електронному суді. Електронний кабінет надаватиме доступ до  Електронного суду, сервісу пошуку Єдиного державного реєстру судових рішень (далі — Реєстр), моніторингу стадій розгляду судових справ, моніторингу судових засідань по справі (місце, дата і час), моніторингу нових рішень в Реєстрі, сервісів Мін'юсту. Частина цих можливостей вже реалізована, але розрізнено: на сайті судової влади (моніторинг судових засідань), сайті Реєстру, сайті Мін'юсту.

Оскільки все працює в тестовому режимі, функціонал Електронного суду є дещо обмеженим. Проте є можливість використовувати такі розділи, як: «Повідомлення», «Вибране», «Мої справи», «Заяви», «Довіреності», «Статистика», «Кошик».

Наприклад, в розділі «Заяви» можна згенерувати заяви для подання їх до місцевих чи апеляційних судів у різних категоріях справ в рамках адміністративного, господарського, цивільного та кримінального судочинства.

Разом з тим, система пропонує шаблон змісту заяви до суду яку можна взяти за основу, заповнивши інформацію по суті вашої справи.

В кабінеті Електронного суду діє онлайн консультація за допомогою телефонного номеру або чат-боту, який відразу попереджає, що не на всі запитання має відповіді.

Для учасників судового процесу система електронного судочинства може стати ефективним засобом для економії своїх сил, коштів та часу. Електронний суд надасть можливість подати заяву до суду без черги, ознайомитися зі справою, прослухати звукозапис засідання або взяти участь у процесі шляхом відеоконференції з будь-якої частини світу.

Підсумовуючи викладене, підкреслимо - система «Електронний суд» є зручною, зрозумілою і доступною. І скористатися нею зможе кожен, хто має доступ до мережі Інтернет і мобільний телефон.

Маєш правове питання? звертайся: (066)753-14-12, (06264)63274,
e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Юстиція Донеччини відкрита для людей!

 

Add a comment

Що змінилося в порядку повернення помилково або надміру сплачених до бюджету коштів за проведення державної реєстрації

Іноді трапляється, що громадяни з метою отримання адміністративних послуг сплачують кошти на рахунки органів влади помилково не за призначенням, або, перерахувавши кошти, з певних причин не використали платіжні документи. У таких чи інших подібних випадках, звернувшись до відповідного органу, який контролює справляння надходжень бюджету, можна повернути сплачені кошти у Порядку, затвердженому наказом Міністерства фінансів України від 03.09.2013 р. № 787.

У минулому році законодавство, що регулює питання повернення помилково або надміру сплачених до бюджету коштів, зазнало певних змін, які громадянам слід враховувати при вирішенні пов’язаних із цим ситуацій.

Спеціаліст відділу розгляду звернень та забезпечення діяльності комісії з питань розгляду скарг у сфері державної реєстрації Управління державної реєстрації Головного територіального управління юстиції у Донецькій області  Ольга Какауліна інформує про зміни в порядку повернення помилково/надміру сплачених до бюджету коштів за проведення державної реєстрації у сфері нерухомості та підприємницької діяльності.

Відповідно до постанови Уряду від 16.02.2011 року № 106 «Деякі питання ведення обліку податків, зборів, платежів та інших доходів бюджету» органи, які контролюють справляння надходжень бюджету, забезпечують здійснення постійного контролю за правильністю та своєчасністю надходження до бюджетів доходів згідно з переліком, ведення обліку таких платежів з метою забезпечення повернення коштів, помилково або надміру зарахованих до бюджетів. Так, Управління державної реєстрації територіальних управлінь юстиції Міністерства юстиції України визначені відповідальними за здійснення контролю за справлянням надходжень до державного бюджету у сфері державної реєстрації нерухомості та бізнесу, за такими кодами бюджетної класифікації: 22010300, 22012600, 22012700, 22012900.

З набранням чинності змін до вказаної постанови Міністерство юстиції здійснює контроль справляння надходжень державного бюджету лише у разі надання послуг у сферах державної реєстрації нотаріусами.

Отже, враховуючи норми діючого законодавства, Управління державної реєстрації територіального управління юстиції наразі забезпечують повернення коштів, що були помилково чи надміру перераховані до державного бюджету за вищевказаними кодами бюджетної класифікації у період до набрання чинності змін, тобто до 14 липня 2018 року.

Тож, аби повернути кошти, сплачені у сфері реєстрації, що були зараховані до державного бюджету до вказаного строку, особі потрібно звернутися до Управління державної реєстрації територіального управління юстиції з заявою про повернення коштів (довільна форма) та копією документа, який підтверджує перерахування коштів за надання адміністративної послуги. Після отримання від територіального управління юстиції подання надати його органу казначейства (за місцем зарахування платежу до бюджету) разом із заявою про повернення коштів з бюджету та документом, що підтверджує перерахування відповідних коштів до бюджету.

У разі виникнення запитань щодо порядку повернення помилково або надміру сплачених до державного бюджету коштів за проведення державної реєстрації, телефонуйте за номером у місті Краматорську (06264) 42481.

Add a comment

Громадський медіа-портал «Бахмут IN.UA» надає відомості про вартість розроблення та розміщення рекламних продуктів

 eeee 99726

Вартість політичної реклами – подвійний тариф

Звертатись за телефонами: 0503479076, 0953076330

Add a comment

Якою є відповідальність за вчинення булінгу?

18 грудня 2018 року Верховна Рада прийняла Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо протидії булінгу», яким встановлена відповідальність за вчинення насильства в освітньому середовищі.

Вперше на законодавчому рівні надано визначення булінгу – це діяння учасників освітнього процесу, які полягають у психологічному, фізичному, економічному, сексуальному насильстві, що вчиняються стосовно малолітньої чи неповнолітньої особи внаслідок чого заподіяна шкода психічному або фізичному здоров’ю потерпілого.

Типовими ознаками булінгу є: повторюваність діяння, наявність сторін (кривдник, потерпілий, спостерігачі), дії або бездіяльність агресора, наслідком яких є заподіяння психічної або фізичної шкоди, приниження, страх, тривога, підпорядкування потерпілого інтересам кривдника, та/або спричинення соціальної ізоляції потерпілого.

Які існують види булінгу?

Розрізняють фізичний (удари, побиття, щипання), психологічний (жарти, погрози, образи, насмішки, ігнорування, поширення образливих чуток), сексуальний (погляди, жести, образливі рухи тіла сексуального характеру, зйомки у переодягальнях), економічний (крадіжки, пошкодження чи знищення одягу та інших особистих речей жертви, вимагання грошей). Новітньою формою цькування є кібербулінг, який вчиняється за допомогою інтернету та гаджетів – це напади з метою нанесення психологічної шкоди, які здійснюються  через електронну пошту, миттєві повідомлення в соціальних мережах.

Яка відповідальність за булінг?

За вчинення булінгу вперше накладається штраф від 850 до 1700 гривень або громадські роботи на строк від 20 до 40 годин. Якщо цькування вчиняється повторно або групою осіб – штраф у розмірі від 1700 до 3400 гривень або громадські роботи на строк від 40 до 60 годин.

У випадках вчинення правопорушення малолітніми або неповнолітніми особами віком від 14 до 16 років відповідальність за їх дії несуть батьки або особи, які їх замінюють.

За неповідомлення керівником закладу освіти уповноваженим підрозділам органів Національної поліції України про випадки булінгу (цькування) учасника освітнього процесу накладається штраф у розмірі від 850 до 1700 гривень або виправні роботи на строк до 1 місяця з відрахуванням до 20% заробітку.

Що робити, якщо дитина стала жертвою булінгу?

Подайте заяву на ім’я директора школи про випадки цькування відносно вашої дитини. Поясніть дитині, до кого вона може звернутися за допомогою (вчителі, керівництво школи, психолог). Якщо вирішити конфліктну ситуацію на рівні школи не вдається – зверніться в поліцію, яка складає протокол про вчинення адміністративного правопорушення та передає його до суду. Суд, у свою чергу, визначить міру відповідальності кривдника.

Для отримання психологічної допомоги звертайтеся до Національної дитячої «гарячої лінії» для дітей та батьків з питань захисту прав дітей за номером 116-111.

Add a comment

Спрощена процедура оформлення нерухомості, збудованої до 05 серпня 1992 року

Трапляються непоодинокі випадки, коли особа впродовж тривалого часу користується об’єктом нерухомого майна, не замислюючись про необхідність його належного оформлення, вважаючи себе законним власником. Проте, звернувшись до будь-яких офіційних органів для призначення субсидії, отримання дозволу на будівництво, оформлення спадщини, тощо, стикається з низкою труднощів через відсутність його державної реєстрації.

Головний спеціаліст Головного територіального управління юстиції у Донецькій області Ганна Пилипенко розповість про спрощений механізм державної реєстрації об’єктів нерухомості, фактично збудованих до 05.08.1992 року, проте не зареєстрованих відповідно до вимог законодавства.

Норми діючого законодавства у сфері державної реєстрації прав дозволяють оформити право власності на індивідуальні (садибні) житлові будинки, садові, дачні будинки, господарські (присадибні) будівлі і споруди, прибудови до них шляхом звернення до органу реєстрації з наступними документами:

1) виписка із погосподарської книги, надана виконавчим органом сільської ради (якщо такий орган не створений - сільським головою), селищної, міської ради або відповідною архівною установою;

2) документ, що посвідчує речове право на земельну ділянку під таким об’єктом, крім випадку, коли таке речове право зареєстровано в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно (далі – Державний реєстр прав).

Для здійснення державної реєстрації прав власності на зазначені об’єкти нерухомості документом, що посвідчує речові права на земельну ділянку під таким об’єктом, також вважається рішення відповідної ради про передачу (надання) земельної ділянки в користування або власність.

Через застосування різноманітних норм законодавства у різні проміжки часу та наявність у громадян неоднорідних документів на здавна збудовану нерухомість, держава розробила декілька дієвих шляхів для їх узаконення, тим самим надаючи населенню змогу оформити нерухомість в залежності від наявних у них документів.

Так, на заміну вищезазначених документів можуть бути подані:

         1) технічний паспорт на об’єкт нерухомого майна з зазначенням дати закінчення будівництва до 05 серпня 1992 року, що виготовлений на підставі обстеження нерухомості.

Відсутність останньої у вищезазначеному документі свідчить про необхідність проведення нових інвентаризаційних робіт для її встановлення.

                  2) документ, що підтверджує присвоєння об’єкту нерухомого майна адреси.

 Цей документ не вимагається у разі, коли державна реєстрація права власності проводиться на індивідуальний (садибний) житловий будинок, садовий, дачний будинок, збудований на земельній ділянці, право власності  на яку зареєстровано в Державному реєстрі прав.

Отже, завдяки спрощеному механізму державної реєстрації, пересічні  громадяни набувають реальну можливість безперешкодно зареєструвати здавна збудовану нерухомість без зайвих витрат, пов’язаних з узгодженням проектної документації.

Більш детальну консультацію з питань державної реєстрації можна отримати за телефоном: (06264) 42481.

Юстиція відкрита для людей.

 

 

 

Add a comment

 В Констянтинівці готують публічну презентацію бюджету (Відео)

Експерти та працівники міської ради готують візуалізацію та доповіді для членів громади про використання бюджетних коштів в 2018 році. Акцент хочуть зробити саме на досягненнях, збільшенню надходжень з малих підприємств, які зареєстрували працівників.

Add a comment Детальніше...

Соціальні гарантії, встановлені Законом України «Про державний бюджет України на 2019 рік»

Реалізація у 2019 році більшості соціальних гарантій і пільг, передбачених  для жителів нашої держави, залежить від норм Закону України «Про Державний бюджет України на 2019 рік». Нормами цього Закону встановлені розміри мінімальної заробітної плати та прожиткового мінімуму на черговий рік, що, у свою чергу, впливають на розмір заробітної плати, яку ми отримуємо, і на розмір державної допомоги, яку отримують пільгові категорії громадян. України.

Важливим аспектом Державного бюджету для населення стало збільшення мінімальної заробітної плати.

Мінімальна заробітна платаце законодавчо встановлений розмір заробітної плати за звичайну, некваліфіковану працю, нижче якої не може проводитися оплата за виконану працівником місячну, почасову норму праці. До мінімальної заробітної плати не включаються надбавки, заохочувальні та компенсаційні виплати.

З 1 січня 2019 року мінімальну заробітну плату встановлено у сумі 4173 гривні (у місячному розмірі) або 25,13 гривень (у погодинному розмірі).

Прожитковий мінімум в Україні передбачається підвищувати три рази на рік – з 1 січня, 1 липня та 1 грудня 2019 року.

Прожитковий мінімум вартісна величина достатнього для забезпечення нормального функціонування організму людини, збереження його здоров’я набору продуктів харчування, а також мінімального набору непродовольчих товарів та мінімального набору послуг, необхідних для задоволення основних соціальних і культурних потреб особистості.

Розмір прожиткового мінімуму встановлюється щорічно, визначається нормативним шляхом у розрахунку на один місяць на одну особу.

Окремо розраховується розмір прожиткового мінімуму для тих, хто відноситься до основних і демографічних груп населення: дітей віком до 6 років, дітей віком від 6 до 18 років, для працездатних осіб, для осіб, які втратили працездатність.

Прожитковий мінімум на особу в розрахунку на місяць у 2019 році складає: з 1 січня – 1853 гривні, з 1 липня – 1936 гривень, з 1 грудня – 2027 гривень;

Для дітей віком до 6 років: з 1 січня – 1626 гривень,  з 1 липня – 1699 гривень, з 1 грудня – 1779 гривень;

Для дітей віком від 6 до 18 років: з 1 січня – 2027 гривень,                           з 1 липня – 2118 гривень, з 1 грудня – 2218 гривень;

Для працездатних осіб: з 1 січня – 2019 року – 1921гривня,                          з 1 липня – 2007 гривень, з 1 грудня – 2102 гривня;

Для осіб які втратили працездатність: з 1 січня – 1497 гривень,                   з 1липня – 1546 гривні, з 1 грудня – 1638 гривень.

Від прожиткового мінімуму залежать розміри більшості видів державної допомоги сім’ям з дітьми.

Якщо жінка не застрахована в системі загальнообов’язкового державного соціального страхування (наприклад, не працює), то допомогу у зв’язку з вагітністю та пологами їй будуть виплачувати за правилами Закону України «Про державну допомогу сім’ям з дітьми». Розмір такої допомоги становитиме 100% середньомісячного доходу, якщо такий дохід жінка отримує у вигляді стипендії або допомоги по безробіттю. Але, в будь-якому випадку, розмір допомоги буде не менше 25% встановленого прожиткового мінімуму для працездатної особи (25% від 1921 гривні дорівнює 480,25 гривням).

Від розміру прожиткового мінімуму залежить розмір допомоги на дітей, які перебувають під опікою. Зазначена допомога надається у розмірі, становить два прожиткових мінімуму для дитини відповідного віку. Якщо дитина старше 6 років, то її опікун у 2019 році буде отримувати державну допомогу у розмірі 4054 гривні, якщо дитина віком до 6 років – розмір допомоги становитиме 3252 гривні. Одержувачу такої допомоги необхідно врахувати, що в разі, якщо на дитину виплачується пенсія у випадку втрати годувальника, аліменти, стипендія, - розмір державної допомоги буде зменшений на суму цих виплат.

Право на державну соціальну допомогу мають інваліди з дитинства і діти-інваліди віком до 18 років. Розмір такої допомоги встановлений Законом України «Про державну соціальну допомогу особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю» і також залежить від розміру прожиткового мінімуму. Інвалідам з дитинства I групи державна соціальна допомога призначається у розмірі 100% прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність – з 1 січня 2019 року 1497 гривень, інвалідам з дитинства II групи – 80 %, інвалідам з дитинства III групи – 60% прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність. Діти-інваліди віком до 18 років мають отримувати державну допомогу, розмір якої дорівнює 70% прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність.

Тимчасова державна допомога передбачена для дітей, батьки яких ухиляються від сплати аліментів, або місце проживання яких невідоме. Розмір такої допомоги обчислюється як різниця між 50% прожиткового мінімуму для дитини відповідного віку та середньомісячним сукупним доходом сім’ї в розрахунку на одну особу за попередні шість місяців.

Одинокі матері – категорія осіб, допомога яким залежить від прожиткового мінімуму. Розмір допомоги встановлено статтею 18-3 Закону України «Про державну допомогу сім’ям з дітьми». Щоб визначити розмір допомоги, на яку може розраховувати одинока мати, необхідно від 100% прожиткового мінімуму для дитини відповідного віку відрахувати середньомісячний сукупний дохід сім’ї в розрахунку на одну особу за попередні шість місяців. Ця різниця буде розміром державної допомоги.

У 2019 році рівень забезпечення прожиткового мінімуму становить для працездатних осіб 21% від прожиткового мінімуму (389 гривень), для дітей – 85% від прожиткового мінімуму (1382 гривні для дітей до 6 років та 1722 гривні для дітей від 6 до 18 років).

Add a comment

Електроне декларування як спосіб запобігання корупції

Електронне декларування є ефективним способом контролю за доходами та витратами осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування. Щороку до 01 квітня вказані особи (працюючі та звільнені  у попередньому році) мають подати декларацію за минулий рік, обравши її тип «щорічна» або «після звільнення» відповідно.

У декларації висвітлюється інформація про декларанта та членів його сім’ї, відомості про рухоме  та нерухоме майно, яке знаходиться в їх володінні,  цінні папери, корпоративні права, доходи, грошові активи, фінансові зобов’язання та видатки. Усього вона налічує 16 розділів для заповнення.

З метою забезпечення єдиного підходу до заповнення декларацій Національним агентством з питань запобігання корупції (далі – Національне агентство) розроблені методичні вказівки та правила заповнення декларації, рекомендації при роботи з Єдиним державним реєстром декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування      (далі – Єдиний державний реєстр декларацій), працює оперативний штаб для допомоги суб’єктам декларування.

          Подача декларацій відбувається через власний персональний електронний кабінет суб’єкта декларування у системі Єдиного державного реєстру декларацій шляхом заповнення електронної форми. Вхід до системи здійснюється   за допомогою кваліфікованого електронного підпису (ЕЦП), послуги  з виготовлення якого надають кваліфіковані надавачі електронних довірчих послуг.

Подані декларації включаються до Єдиного державного реєстру декларацій. Інформація про особу у вказаному реєстрі зберігається упродовж всього часу виконання нею функцій держави або місцевого самоврядування, а також упродовж п’яти років після припинення виконання нею зазначених функцій, крім останньої декларації, яка зберігається безстроково.

Національне агентство проводить щодо поданих декларацій такі види контролю: щодо своєчасності подання, щодо правильності та повноти заповнення, логічний та арифметичний контроль, а у визначених Законом України «Про запобігання корупції» випадках - повну перевірку декларацій. Національним агентством завершується запровадження системи логічного  та арифметичного контролю декларацій, за допомогою якої в автоматичному режимі здійснюватиметься обмін даними відкритих державних реєстрів для перевірки достовірності відображеного у деклараціях.     

           Переглянути оприлюдненні декларації може будь-хто за допомогою цілодобового доступу до Єдиного державного реєстру декларацій, який забезпечується Національним агентством. Користуючись відкритим доступом, громадські організації та журналісти виявляють у поданих деклараціях державних службовців та посадових осіб органів місцевого самоврядування певні ризики, ознаки правопорушень та незаконного збагачення і повідомляють  про це спеціально уповноважених суб’єктів у сфері протидії корупції.

          Суб’єкту декларування необхідно пам’ятати, що термін подання декларації    за минулий рік закінчується 31 березня. Подання декларації після вказаної дати                        є порушенням вимог фінансового контролю, встановлених Законом України   «Про запобігання корупції». В такому разі до державного службовця, посадової особи органів місцевого самоврядування може бути застосовано адміністративну або кримінальну відповідальність та внесено відомості про нього до Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні правопорушення.

          Про випадки неподання або несвоєчасного подання декларації особою, уповноваженою на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, Національному агентству повідомляє орган, в якому працює (працювала) така особа.  

Головний спеціаліст з питань запобігання і виявлення корупції ГТУЮ у Донецькій області

Add a comment

Як працює антирейдерська програма на Донеччині

Рейдерські захоплення земель сільськогосподарського призначення чи зібраного врожаю, махінації з документами на землю – це жахливі явища, які наразі нерідко трапляються по всій Україні. З метою запобігання подібним випадкам вже понад рік в нашій державі реалізується антирейдерська програма, запроваджена Міністерством юстиції.

Спеціаліст Управління державної реєстрації Головного територіального управління юстиції у Донецькій області Какауліна Ольга інформує, що з метою досягнення поставленої мети на Донеччині працює оперативний штаб реагування на спроби рейдерських захоплень землі чи врожаю у складі представників облдержадміністрації, юстиції, Національної поліції, Держгеокадастру, аграрної асоціації та функціонують мобільні точки доступу до системи безоплатної правової допомоги, що виїжджають до сільської місцевості для надання населенню консультацій.

Протягом минулого року згідно з графіками роботи мобільні групи у складі, зокрема, керівництва Донецької юстиції та Регіонального центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги, здійснили виїзди до 54 населених пунктів, де проконсультували понад 400 громадян. Ось приклади питань, якими цікавилися селяни: порядок оформлення земельної ділянки, складання та розірвання договору оренди землі, способи убезпечення від агрорейдерства, державна реєстрація права власності на землю, прийняття спадщини у вигляді земельного паю та ін.

Одним з головних завдань антирейдерської програми є попередження конфліктних ситуацій, які можуть мати місце при використанні земель сільськогосподарського призначення. Саме тому фахівцями Донецької юстиції активно проводиться роз’яснювальна робота в галузі земельного законодавства, як під час розгляду звернень громадян, суб’єктів господарювання, так і в рамках загальнонаціонального правопросвітницького проекту Міністерства юстиції «Я Маю Право!» через місцеві засоби масової інформації.

Принагідно зазначаємо, що з метою отримання роз’яснень з питань державної реєстрації нерухомості та бізнесу, оскарження дій державних реєстраторів до Донецької юстиції можна надіслати звернення на поштову адресу: вул. Ярослава Мудрого, 39/3, м. Краматорськ чи спрямувати листа електронною поштою: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.. Для оперативного вирішення ситуацій, пов’язаних з користуванням земельними ділянками та захистом майнових прав, можна звернутися за допомогою до штабу за телефоном «гарячої» лінії Донецької юстиції (06264) 42481.

Про виїзди мобільних груп до сільської місцевості, що надають безоплатну правову допомогу, можна дізнатися на офіційному веб-сайті Донецької юстиції http://justice-dn.gov.ua/. Тож уважно слідкуйте за графіком роботи мобільних точок доступу та не упустіть можливість отримати кваліфіковану допомогу від професіоналів у своєму населеному пункті.

Сподіваємося, що завдяки добре організованій роботі по впровадженню антирейдерської програми, жителі Донеччини краще розумітимуться в земельних питаннях та знатимуть, як захистити своє право власності, до кого звернутися за отриманням правової допомоги в оформленні правовстановлюючих документів на земельні ділянки.

Add a comment

Спростування

У статті «» від 19 грудня 2019 року було зазначено, що в Управлінні культури Бахмутської міської ради в показі заходу-вистави "Велика мандрівка Святого Миколая" організаторам "фактично відмовили". Координатором проекту Максимом Потапчуком в матеріалі було зазначено, "нам не сказали що відмовляють, але допомоги не було надано", факт відмови не має іншого підтвердженя і на вимогу Упраління культури підлягає спростуванню.

 

Add a comment

Якщо з колишніми однопартійцями більше «не по дорозі»

Напередодні масштабних виборів 2019 року політична громадськість досягає пику своєї активності. Усі політичні сили намагаються здобути якнайбільше прихильників. Але громадянам, що вступають до лав нової політичної партії, слід не забувати про таке.

Закон України «Про політичні партії в Україні» забороняє подвійне членство в партіях, тобто громадянин може бути членом лише однієї політичної партії. Проте часто буває так, що кандидати у члени політсили забувають про свої попередні політичні вподобання.

Отже, вступаючи до партії, і особливо якщо тебе обирають до складу керівних органів партії або її структурних утворень, перебування в іншій політсилі може стати перешкодою навіть для реєстрації такого структурного утворення.

Справа в тім, що державний реєстратор під час розгляду поданих документів має перевірити їх на відсутність підстав для зупинення та відмови в державній реєстрації, в тому числі здійснюється перевірка на подвійне членство в партіях. Наявність такого факту є порушенням вимог законодавства та підставою для відмови в державній реєстрації.

Слід зазначити, що до повноважень органів юстиції не належить ведення обліку членів політпартій, так само як і не передбачено обов’язку партіям оприлюднювати дані про своїх членів. Але ж якщо особа була обрана на керівні посади, відомості про це вносяться до Реєстру політичних партій Єдиного реєстру громадських формувань, який ведеться органами юстиції.

Наразі позбутися членства у партії, прихильність до якої ти втратив, досить не складно. Достатньо подати до державного реєстратора копію заяви про припинення членства до відповідних статутних органів політичної партії з відміткою про її прийняття. Який саме орган має прийняти цю заяву, визначається статутом певної політсили. З дня подання такої заяви припиняється членство особи в партії та перебування на будь-яких виборних посадах в партії та її структурних утвореннях.

Водночас існують і певні обмеження. Так, якщо особа була обрана на посаду керівника або заступника керівника партії чи її організації, їх членство припиняється з дня, наступного за днем обрання нового керівника чи його заступника. У цьому разі новий керівник або уповноважена ним особа має подати державному реєстратору документи, передбачені для державної реєстрації змін до складу керівних органів.

Більш детальну інформацію можна отримати у відділі державної реєстрації друкованих засобів масової інформації та громадських формувань Управління державної реєстрації за телефонами: 0626417446, 0626442500.

Підсумовуючи, хочеться побажати політично активним громадянам обирати політсили не за «матеріальною складовою» або обіцянками отримати владу, а за покликом серця, тоді, сподіваємось, в нашій країні запанують мир, добробут та процвітання.

Ольга Кузьменко,

Головне територіальне управління

юстиції у Донецькій області

Add a comment

Розвивай свій вид спорту разом з юстицією!

Юстиція Донеччини кожен день проводить активну роботу з реєстрації громадських об’єднань. Організації створюються різноманітні, вони об’єднують представників національних меншин, ветеранів, пенсіонерів, людей з обмеженими можливостями, активістів охорони природи, але найбільш популярним є фізкультурно-спортивне спрямування. У 2018 році з усіх зареєстрованих організацій певної спрямованості кожна третя організація обрала такий напрямок. 

Працівник юстиції Донеччини Марія Темчишина звертає увагу на основні особливості щодо громадських об’єднань фізкультурно-спортивної спрямованості.

Основи їх діяльності визначено в Законі України «Про фізичну культуру і спорт». Метою таких угрупувань є задоволення потреб їх членів у сфері фізичної культури і спорту.

Умовно об’єднання фізкультурно-спортивної спрямованості можна поділити на фізкультурно-спортивні товариства, які сприяють розвитку фізичної культури та спорту в цілому, та спортивні федерації, які сприяють розвитку певного виду спорту.

У найменуванні спортивної федерації зазначається вид спорту, розвитку якого вона сприяє. У найменуванні спортивної федерації інвалідів зазначається відповідна вада здоров’я.

Додаткові можливості, такі як представлення виду спорту у відповідних міжнародних спортивних федераціях, надаються об’єднанням, які представляють такий спорт, що визнано в Україні.

Перевірити цю інформацію можна в Реєстрі визнаних видів спорту в Україні (http://dsmsu.gov.ua/index/ua/material/28229).

Цікаво, що на території Донецької області популярністю користуються шаховий спорт, мотоспорт, ігри з м’ячем (футбол, волейбол, баскетбол, футзал, регбі), боротьба (бокс, кикбоксинг, тхеквандо, греко-римська боротьба). Але реєструються й менш поширені – кізомби, пожежно-прикладного спорту. А якщо Ви захоплюєтесь футболом, то звичайно чули про діяльність ГРОМАДСЬКОЇ СПІЛКИ «ФЕДЕРАЦІЯ ФУТБОЛУ ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ» та її вплив на  розвиток футболу в Донецькій області.

Загальні відомості про зареєстровані громадські об’єднання можна отримати з Реєстру громадських об’єднань (http://rgo.informjust.ua/), пошук в якому здійснюється, в тому числі, за спрямованістю громадського об’єднання.

Нагадуємо, що кожній зацікавленій особі завжди будуть раді надати консультацію з юридичної частини зазначених питань за телефонами: 0626442500,  0626417446 або на особистому прийомі за адресою: бул. Машинобудівників, 32, каб.406, м. Краматорськ, Донецька область, 84313.

Юстиція відкрита для людей!

Add a comment

Закон «ЧужихДітейНеБуває» міф чи реальність?

З початку 2018 року робота виконавців Донеччини проходить під гаслом дії Закону України #ЧужихДітейНеБуває.

Державні виконавці, разом з членами групи Міністерства юстиції України, утвореної безпосередньо з метою ліквідації заборгованості по аліментам, посилено працюють у цьому напрямку, аби забезпечити гідне існування кожної дитини.

Чи дійсно «інструменти впливу» для недобросовісних батьків, запровадженні Законом#ЧужихДітеНеБуває діють на практиці? Ось і відповідь!

На початок дії Закону, з урахуванням діючих на той час механізмів примусу (арешт майна, коштів, кримінальна відповідальність, заборона виїзду за кордон) виконавцями було стягнуто майже 15 мільйонів гривень на користь 28 704 діточок.

Продемонструємо один із міфів, який чуємо практично щодня! У зв’язку із прийняттям нового Закону у «законослухняних» батьків з’явились багатотисячні борги, та ще й зі штрафами. Насправді багатотисячні борги з’явились у тих, хто роками не виконував рішення суду про стягнення аліментів. Тривалі роки тисячі батьків по Україні не виконували свої обов’язки лише тому, що можна було робити безкарно. Тепер, коли в руки виконавцям дали реальні важелі обчислення й стягнення заборгованості (тимчасове обмеження у праві керування, полювання, користування зброєю, а також спрощена процедура обмеження у праві виїзду за кордон (на теперішній час виконавцю не потрібно звертатись до суду, а лише винести відповідну постанову), штрафи, звільнення державних службовців з посад, адміністративна відповідальність, кримінальна відповідальність за ухилення від суспільно – корисних робіт), вони схаменулись. Багатотисячні борги, котрі накопичувалися роками, наразі погашаються у лічені дні.

Мабуть найбільш смішний і безглуздий міф – передбачені законопроектом санкції призведуть до зменшення кількості українців, які бажають укласти шлюб та створити повноцінну родину. Навіть не знаю, яким чином це пов’язане. Єдине, що можу сказати, передбачені санкції забезпечать більш відповідальне ставлення до батьківства та інституту сім’ї.

Отже, реальність! - завдяки таким важелям, тільки виконавцям Донеччини за 10 місяців 2018 року вдалось стягнути 165 211 315 млн. грн. для 37 922 дітей! А як результат сумісної роботи виконавців по України, ця цифра сягає 3,9 млрд. гривень!!!

Як бачите, нове законодавство спрямоване на розвиток інституту відповідального батьківства та підтримку тих батьків, які сумлінно виконують свій батьківський обов'язок.

Робота виконавців Донеччини триває! Якщо громадянин не хоче дбати про свою дитину, на захист маленьких українців стане держава і Закон!

Заступник начальника Управління – начальник відділу організації та контролю за виконанням рішень Управління державної виконавчої служби Головного територіального управління юстиції у Донецькій області Бутко Олексій Віталійович

Add a comment

Чи потрібно земельній ділянці присвоювати кадастровий номер?

Наразі у багатьох громадян України залишилися державні акти на землю старого зразку. Такі акти видавалися в період, коли присвоєння кадастрових номерів не передбачалося.

Чи є чинними ці державні акти, що таке кадастровий номер, коли він присвоюється та для чого потрібний розповість провідний спеціаліст Головного територіального управління юстиції у Донецькій області Маріанна Царьова.

Державні акти на землю старого зразку, хоч і не містять інформації про кадастровий номер, проте вважаються дійсними. Але для укладення договору купівлі – продажу нерухомості, передачі в оренду, тощо, виникають проблеми у зв’язку з відсутністю кадастрових номерів земельних ділянок в державних актах.

Виходячи із змісту статті 132 Земельного Кодексу України, угоди про перехід права власності на земельні ділянки, які укладаються в письмовій формі та нотаріально посвідчуються, повинні містити кадастровий номер земельної ділянки.

Кадастровий номер це своєрідний, індивідуальний, що не повторюється по всій території України, унікальний номер, який присвоюється земельній ділянці під час її державної реєстрації і зберігається за нею протягом усього часу існування. Кадастровий номер є обов’язковим атрибутом будь-якого документу, що посвідчує право власності громадянина на земельну ділянку. Присвоєння кадастрового номера означає, що інформація про земельну ділянку занесена в єдину державну електронну базу.

Слід відмітити, що зміна власника, зміна цільового призначення земельної ділянки не тягнуть за собою зміни кадастрового номера.

Для присвоєння кадастрового номера земельній ділянці власнику або набувачу права на земельну ділянку необхідно звернутися до територіального органу Держземагентства України.

Add a comment

Бесплатная правовая помощь в Украине

Бесплатная правовая помощь является реальным способом защиты прав человека в цивилизованном мире. Она включает в себя бесплатную первичную и бесплатную вторичную правовую помощь.

Бесплатная первичная правовая помощь охватывает такие виды правовых услуг, как предоставление правовой информации, консультаций и разъяснений по правовым вопросам, составление заявлений, жалоб и других документов правового характера (кроме процессуальных), оказание помощи в обеспечении доступа лица к вторичной правовой помощи и медиации.

Право на бесплатную первичную правовую помощь согласно Конституции Украины и Закона Украины «О бесплатной правовой помощи» имеют все лица, находящиеся под юрисдикцией Украины.

Вторичная бесплатная правовая помощь включает защиту от обвинения; осуществление представительства интересов лиц в судах, других государственных органах, органах местного самоуправления, перед другими лицами; составления документов процессуального характера.

Право на бесплатную вторичную правовую помощь имеют следующие категории лиц, если их среднемесячный доход не превышает двух размеров прожиточного минимума; все дети; внутренне перемещенные лица; лица, к которым применено административное задержание или административный арест; лица, которые в соответствии с положениями уголовного процессуального законодательства считаются задержанными; лица, на которых распространяется действие Закона Украины "О беженцах и лицах, нуждающихся в дополнительной или временной защите"; ветераны войны и лица, на которых распространяется действие Закона Украины "О статусе ветеранов войны, гарантиях их социальной защиты"; лица, имеющие особые заслуги и особые трудовые заслуги перед Родиной; лица, принадлежащие к числу жертв нацистских преследований; лица, в отношении которых суд рассматривает дело об ограничении гражданской дееспособности физического лица, признании физического лица недееспособным и возобновлении гражданской дееспособности физического лица; лица, в отношении которых суд рассматривает дело о предоставлении психиатрической помощи в принудительном порядке; лица, реабилитированные в соответствии с законодательством Украины; лица, пострадавшие от домашнего насилия или насилия по признаку пола (на все виды правовых услуг).

В Донецкой области работает 2 местных центры по предоставлению бесплатной вторичной правовой помощи:

 в Краматорске - улица Академическая, 20;

 в Мариуполе - проспект Нахимова, 82.

Местные центры предоставляют вторичную правовую помощь.

Центры финансируются за счет средств государственного бюджета, других не запрещенных законодательством источников.

Созданные бюро правовой помощи, является самостоятельным отделом местного центра по предоставлению бесплатной вторичной правовой помощи. В этих бюро каждый может получить правовую информацию, консультации и разъяснения по правовым вопросам, получить помощь в составлении заявлений, жалоб и других документов правового характера.

 • м. Доброполье, ул. Независимая, 35;
 • м. Дружковка, ул. Олега Кошевого 27;
 • м. Бахмут, ул. Василия Першина, 11;
 • м. Константиновка, ул. Театральная, 5,
 • м. Лиман, ул. Пушкина 12б;
 • м. Славянск, ул. Университетская, 47;
 • м. Торецкое, ул. Героев труда, 3;
 • м. Авдеевка, ул. Молодежная, 1;
 • пгт. Александровка, ул. Самарская, 5,
 • м. Волноваха, ул. Центральная, 43;
 • м. Угледар, ул. Трифонова, д.22;
 • м. Курахово, пр-т Соборный, 4;
 • пгт. Никольское, ул. Свободы, 87;
 • м. Покровск, ул. Европейская, 49;
 • м. Селидово, ул. К. Маркса, 41а;
 • пгт. Великая Новоселка, ул. Пушкина, 36;
 • пгт. Мангуш, пр. Мира, 70.

Сайт Координационного центра по предоставлению правовой помощи: www.legalaid.gov.ua

Единый контакт-центр: 0-800-213-103.

Для получения помощи заявитель (или представитель) может обратиться в Мариупольский или Краматорский местные центры по предоставлению бесплатной вторичной правовой помощи,

тел. 0-800-213-103.

Главное территориальное управление

юстиции в Донецкой области

Add a comment

Проблема доступності населення до нотаріальних та реєстраційних послуг на селі стала предметом обговорення серед законодавців

Сьогодні хочу надати відповідь на декілька актуальних та більш обговорюваних запитань відносно законопроекту 9140 який стосується захисту економічних та спадкових прав громадян в сільській місцевості.

Add a comment Детальніше...

Статут територіальної громади: необхідність чи забаганка?  

Останнім часом в умовах децентралізації відбувається переформатування місцевої влади та, як наслідок, створення нових - об’єднаних територіальних громад. У зв’язку з чим набуває популярності прийняття статутів територіальних громад, які мають регулювати процедурні питання діяльності громади та її органів.

Add a comment Детальніше...

Онлайн послуги мін'юсту для кожного з нас

          Міністерство юстиції України запроваджує новації, які надають можливість українцям отримувати послуги зручно, без черг та з економією часу.  Одним з таких сервісів є функціонування Веб-порталу «Звернення у сфері державної реєстрації актів цивільного стану». Головний спеціаліст Головного територіального управління юстиції у Донецькій області Наталя Іванова надасть рекомендації щодо користування Веб-порталом.

          Веб-портал «Звернення у сфері державної реєстрації актів цивільного стану» це офіційний сервіс щодо подачі заяв або звернень, який працює цілодобово у режимі онлайн та є доступним усім користувачам мережі Інтернет.

           З використанням функцій Веб-порталу є можливість:

- заповнити заяву у сфері державної реєстрації актів цивільного стану встановленого зразка;

- надіслати до відділів державної реєстрації актів цивільного стану скан-копії документів, необхідних для державної реєстрації актів цивільного стану та розгляду заяв з інших питань, у форматі, придатному для роздрукування або зчитування цих документів в електронному вигляді;

- здійснити попередній запис на відвідування відділу державної реєстрації актів цивільного стану із зазначенням зручних дати і часу;

- оплатити з використанням платіжних систем послуги відділів державної реєстрації актів цивільного стану;

- отриматиконсультаціїпрацівниківвідділудержавноїреєстраціїактівцивільного стану щодо надісланих через Веб-портал заяв або звернень.

          Цю послугу можна отримати через кабінет електронних сервісів за посиланням https://kap.minjust.gov.ua. у розділі«Державна реєстрація актів цивільного стану».

          Для подачі заяв у сфері державної реєстрації актів цивільного стану в онлайн-формат і необхідно зареєструватися та зайти до особистого кабінету.

          Заяві або зверненню, надісланим через Веб-портал, автоматично присвоюється унікальний реєстраційний номер, за яким, надалі, здійснюється пошук заяв або звернень.

          Повідомлення про стан та результати розгляду заяви або звернення надсилається користувачу та відображається в особистому кабінеті.

          Під час подання заяви про державну реєстрацію шлюбу необхідно врахувати, що користувачу не пізніше трьох робочих днів після отримання повідомлення про результати її розгляду слід звернутись особисто до відділу державної реєстрації актів цивільного стану для підписання заяви. Тобто, подання до відділів державної реєстрації актів цивільного стану звернень щодо заяв у сфері державної реєстрації актів цивільного стану через мережу Інтернет не звільняє від необхідності особистого звернення до відділу та подання заявником документів, передбачених законодавством.

          За достовірність відомостей, поданих до відділів державної реєстрації актів цивільного стану через Веб-портал, відповідальність покладається на заявника.     

          Сервіс Міністерства юстиції України «Звернення у сфері державної реєстрації актів цивільного стану» користується попитом серед громадян. З початку запровадження цієї новації до відділів державної реєстрації актів цивільного стану Донецької області надійшло більше 4000 заяв та звернень через Веб-портал.

          Додаткову інформацію щодо користування Веб-порталом можна отримати за адресою: вул. Паркова, 10, м. Краматорськ, Донецька область або за телефоном (06264) 5 13 17.

          Юстиція відкрита для людей!

         

Add a comment

Що треба знати, аби захистити своє майно чи агробізнес від рейдерського захоплення?

За останні роки в нашій країні спостерігається розвиток агропромислового комплексу. Сьогодні агробізнес – це сучасне виробництво, яке має у своєму розпорядженні багатомільйонні активи: сільгосптехніка, технології, насіннєвий матеріал тощо. Іноземні та національні аналітики прогнозують аграрному сектору вихід на пріоритетні позиції економіки України.

Add a comment Детальніше...

Чи можливо посвідчити довіреність без участі нотаріуса?

Протягом останнього часу все більш актуальним у населення постає питання - чи можливо посвідчити довіреність без участі нотаріуса.

У якості передмови зазначу, що чинне законодавство передбачає, що представництво, яке ґрунтується на договорі, може здійснюватися за довіреністю.

Довіреність - це письмовий документ, що видається однією особою іншій особі для представництва перед третіми особами.

Форма довіреності повинна відповідати формі, в якій відповідно до закону має вчинятися правочин. Варто нагадати, що довіреність, що видається у порядку передоручення, підлягає нотаріальному посвідченню.

Щодо посвідчення довіреності без участі нотаріуса наведемо приклад. Так. довіреності на одержання заробітної плати, стипендій, пенсій, аліментів, інших платежів, поштової кореспонденції (поштових переказів, посилок тощо) можуть бути посвідчені посадовою особою організації, у якій довіритель працює, навчається, перебуває на стаціонарному лікуванні, житлово-експлуатаційною організацією або за місцем його проживання.

Чинним законодавством передбачено, що у населених пунктах, де немає нотаріусів, довіреності можуть бути посвідчені уповноваженою на це посадовою особою органу місцевого самоврядування. Посвідчені зазначеними посадовими особами довіреності прирівнюються до нотаріально посвідчених.

Водночас законодавство містить застереження щодо виду довіреностей, які можуть бути посвідчені уповноваженою на це посадовою особою органу місцевого самоврядування. Зокрема зазначеними посадовими особами посвідчуються довіреності за винятком довіреностей на право розпорядження нерухомим майном, довіреностей на управління і розпорядження корпоративними правами та довіреностей на користування та розпорядження транспортними засобами. Посвідчення таких довіреностей має відбуватись нотаріально.

Варто зазначити, що багато з наших земляків перебувають за кордоном і тому не в змозі вирішити самостійно свої справи, які виникли у них на Україні. Тому часто трапляються випадки, коли за вчиненням нотаріальної дії звертаються представники за довіреностями, посвідченими не в Україні.

Принципово відрізняється робота з довіреностями, посвідченими консульськими установами України. З одного боку ситуація виглядає простішою, адже їх посвідчення відбувається за правилами, встановленими законодавством України, вони не потребують консульської легалізації чи проставлення апостилю, викладаються українською мовою.

Зворотнім боком медалі є те. що такі довіреності підлягають реєстрації в Єдиному реєстрі довіреностей за заявою довірителя.

Заява про реєстрацію зазначених довіреностей надається Реєстратор} Єдиного реєстру довіреностей безпосередньо довірителем. У разі неможливості подання заяви на реєстрацію довіреності безпосередньо довірителем, підпис довірителя на такій заяві повинен бути засвідчений підписом та печаткою особи, яка посвідчила довіреність.

Отже, коли за вчиненням нотаріальної дії звертається представник з довіреністю, посвідченою консульською установою України, нотаріус перевіряє дійсність такої довіреності за даними Єдиного реєстру довіреностей (коли довіреність вже зареєстрована в Реєстрі). Якщо ж довіреність не внесена у цей Реєстр, нотаріус спочатку її реєструє на підставі відповідної заяви довірителя, справжність підпису на якій засвідчено консульською установою. Після реєстрації нотаріус формує витяг про перевірку дійсності довіреності і тільки після цього може вчиняти нотаріальну дію.

Володимир Дундар,
начальник відділу з питань нотаріату
Головного територіального управління юстиції
 у Донецькій області

Add a comment

Реалізуємо право на «безоплатного адвоката»

Вже більше року обласна юстиція проводить виїзні прийоми жителів області. На таких прийомах надаються безоплатні юридичні консультації, фахівці допомагають розібратись в складній правовій ситуації. Спілкування з громадянами показує, що більшість з них ще необізнана із сучасними можливостями отримати безкоштовну правову допомогу, в тому числі «безоплатного адвоката». Тому на сторінках нашого видання в.о. начальника Головного територіального управління юстиції у Донецькій області Олена Павлова розповідає про гарантії держави з надання безоплатної правової допомоги:

          Кому може знадобиться безоплатна правова допомога?

          В житті кожного з нас можуть виникнути питання, вирішення яких потребує знань правил,  кодексів, законів чи постанов. Можна, звичайно, звернутись до адвоката. А що робити тим, чиї доходи не дозволяють оплачувати юридичні послуги? Саме для таких громадян створена система безоплатної правової допомоги.

          Яку  юридичну допомогу можна отримати безоплатно?

          На початковому рівні -  це консультації та роз’яснення законодавства у тій чи іншій сфері, допомога в оформленні заяв чи скарг до установ чи організацій. Така первинна  правова  допомога безоплатно надається в бюро правової допомоги всім особам, які перебувають в нашій державі на законних підставах. Бюро правової допомоги діють в містах та селищах міського типу нашої області, інформацію про них можна отримати за безкоштовним телефоном 0-800-213-103.

Якщо ж  не обійтись без звернення до суду, то необхідно укладати договір з адвокатом, який працює в системі безоплатної правової допомоги.

          Хто може претендувати на допомогу  «безоплатного адвоката»?

          Зверну вагу, що ми перейшли  вже до безоплатної вторинної  правової допомоги, яка включає і захист в кримінальному провадженні, і представництво інтересів  в судах, і складення документів для суду. Право на «безоплатного адвоката» мають не всі. Тому давайте розберемося.

В кримінальному провадженні участь захисника має бути забезпечена безоплатно, якщо у підозрюваного чи обвинуваченого відсутні кошти для оплати послуг адвоката. Право на безоплатний захист мають всі особи, до яких застосовано адміністративне затримання чи адміністративний арешт.

          Для вирішення інших правових ситуацій право на безоплатного адвоката мають пільгові категорії, визначені в Законі України «Про безоплатну правову допомогу». До них віднесені внутрішньо переміщені особи, діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування, діти, які постраждали внаслідок воєнних дій чи збройного конфлікту, ветерани війни, особи, які мають особливі заслуги та особливі трудові заслуги перед Батьківщиною, особи, які належать до числа жертв нацистських переслідувань.

          Можуть претендувати на безоплатне представництво інтересів в судах громадяни, які не користуються пільгами ?

          Так, на безоплатне представництво в судах мають змогу претендувати особи, якщо їх середньомісячний дохід не перевищує двох розмірів прожиткового мінімуму. Нагадаю, що для працездатних осіб такий мінімум з 1 липня складає1841 гривню, а для непрацездатних - 1435 гривень.

          Куди необхідно звернутись, якщо потрібен «безоплатний адвокат»?

          Звертатись необхідно до місцевих центрів з надання безоплатної вторинної правової допомоги. Такі центри діють в нашій області в Краматорську та Маріуполі, а попередню консультацію можна отримати знову ж таки в бюро правової допомоги.

Раджу всім в ситуаціях, які пов’язані із застосуванням законодавства, складні для розв’язання без юридичних знань, звертатись до системи безоплатної правової допомоги.

Add a comment

Пільги при вступі до ВНЗ абітурієнтів, які проживають в населених пунктах, розташованих на лінії зіткнення

Діючим законодавством України для абітурієнтів,  місцем проживання яких є територія населених пунктів на лінії зіткнення або які переселилися з неї  після 01.01.2018, діють пільги при вступі до вищих навчальних закладів в Освітніх Центрах «Донбас - Україна» та «Крим - Україна». Додаток до листа Міністерства освіти і науки України № 1/9-261 від 26.04.2018 «Щодо інформаційних матеріалів про документи вступників до ЗВО» визначає спеціальні умови участі таких осіб у конкурсному відборі при вступі.

Для абітурієнтів передбачається проходження вступних випробувань у формі вступних іспитів замість зовнішнього незалежного оцінювання. Тобто за умови участі у конкурсному відборі за результатами вступних іспитів сертифікат зовнішнього незалежного оцінювання до приймальної комісії Освітнього Центру не подається.

Якщо ви проживаєте на території населеного пункту на лінії зіткнення або ж переселилися з такої території після 01.01.2018, але бажаєте стати студентом українського вищого навчального закладу, вам потрібно в письмовій формі особисто подати документ про освіту державного зразка та додаток до нього в Освітній Центр навчального закладу.

Перелік Освітніх Центрів «Донбас - Україна», «Крим -Україна» з факультетами та структурними підрозділами можна переглянути на сайті Міністерства освіти і науки України (розділ «Для жителів Донбасу і Криму»).

За відсутності документа про освіту абітурієнт подає довідку до уповноваженого загальноосвітнього навчального закладу про успішне проходження річного оцінювання та державної підсумкової атестації, яка є підставою для допуску абітурієнта до вступних випробувань та зарахування до вищих навчальних закладів.

У разі відмови приймальною комісією абітурієнту у вступі за цією пільгою вступнику потрібно звернутися до приймальної комісії письмово, а у разі виникнення непорозумінь до органу управління або засновника закладу вищої освіти. 

Для молоді з Криму і Донбасу у Фонді працює Гаряча лінія з питань освіти за номером телефону 0 800 504 425.

Управління державної реєстрації

нормативно-правових актів, правової роботи

та правової освіти Головного територіального

управління юстиції у Донецькій області

Add a comment

Тимбілдинг очами школярів

DSC 0265 805d0Щоб урізноманітнити час проводження учнів поза школою, батьки разом з вчителями однієї з часовоярськіх шкіл вирішили проводити різні активності для своїх дітей. Спочатку був день здоров'я, на черзі цікаві майстер-класи.

Add a comment Детальніше...

На сході України громадяни об’єднуються для вирішення місцевих проблем

У 9 громадах сходу України громадяни продовжують об’єднуватися для вирішення місцевих проблем в рамках проекту “Ефективне місто”.

Add a comment Детальніше...

Druzhkivka URBAN FEST запрошує на музичний фестиваль та розважальні майданчики

Третій рік поспіль на Донеччині відбудеться урбаністичний фестиваль. За цей час захід став довгоочікуваним не лише для мешканців Дружківки, а й для сусідніх міст, представники яких охоче приїжджають на урбан фестиваль. Різноманітні спортивні локації, розваги для дітей, фуд-корти і родзинка фестивалю – музична сцена. Все це чекає на містян та гостей Дружківки 16 вересня, у неділю. Місце проведення – стадіон «Машинобудівник», початок о 12.00.

Add a comment Детальніше...

Дитина з одним з батьків зможе виїхати за кордон на термін до 1 місяця без нотаріального доручення

Відсьогодні набрала чинності норма Закону №2475, розробленого командою Міністерства юстиції щодо виїзду дитини, яка проживає в неповній сім’ї, з одним з батьків без дозволу іншого строком до 1 місяця за кордон. Про це повідомив Міністр юстиції України Павло Петренко на своїй сторінці у Facebook.

«Відтепер у малечі з’явилося набагато більше можливостей для оздоровлення, відпочинку, навчання, участі у спортивних або культурних змаганнях», - зазначив Міністр.

Відповідно до Закону, той з батьків, з ким проживає дитина, і який не перешкоджає другому з батьків бачитися з дитиною, зможе виїхати з нею за кордон на термін до місяця без нотаріальної згоди іншого, якщо має рішення суду або органу опіки і піклування, яким підтверджено, що дитина проживає з ним.

При цьому на термін більше одного місяця можна виїхати за кордон тому з батьків, який проживає з дитиною, якщо інший з батьків має заборгованість з аліментів 4 місяці. А для дітей з інвалідністю і тяжкохворих цей строк скорочено до трьох місяців.

Для виїзду за межі країни необхідно взяти у державного або у приватного виконавця, який виконує рішення про виплату вашій дитині аліментів, довідку про наявність заборгованості за чотири місяці, а в разі наявності інвалідності або тяжких захворювань у дитини — за три місяці. При перетині кордону пред’явити таку довідку співробітникам прикордонної служби. Якщо йдеться про виїзд із хворою дитиною, а борг становить три місяці, необхідно також пред’явити документи, які підтверджують інвалідність або тяжке захворювання дитини.

Add a comment

Юстиція Донеччини стягує заборгованість по заробітній платі #ЦифраДня

Нагадуємо, що МінЮстом відкрито кампанію з примусового стягнення заборгованості по заробітній платі та інших виплат, пов’язаних з трудовими правовідносинами, яка стартувала у березні поточного року.

Для реалізації плану кампанії утворені виконавчі групи, за результатами проведення сумісної роботи з виконавцями Донецької області як наслідок, з підприємств - боржників стягнуто 13 266 852 млн. гривень в рахунок погашення боргів по заробітній платі та іншим виплатам, пов’язаних з трудовими правовідносинами.

Робота виконавчої служби Донеччини триває.

В.о. начальника Управління державної

виконавчої служби Головного

територіального управління юстиції

у Донецькій області  

О.В. Бутко

Add a comment

Юстиція Донеччини стягує заборгованість по аліментам #ЦифраДня

Завдяки застосуванню державними виконавцями Донеччини заходів, передбачених Законом України #ЧужихДітеНеБуває, встановлення тимчасових обмежень боржника у праві:

1) виїзду за межі України;

2) керування транспортними засобами;

3) користування вогнепальною мисливською, пневматичною та охолощеною зброєю, пристроями вітчизняного виробництва для відстрілу патронів, споряджених гумовими чи аналогічними за своїми властивостями метальними снарядами несмертельної дії

4) полювання,

станом на 16.08.2018 стягнуто 120 294 660 млн. гривень на користь 37 453 дітей.

В.о. начальника Управління державної

виконавчої служби Головного

територіального управління юстиції

            у Донецькій області 

О.В. Бутко

Add a comment

Реформирование суда: важные аспекты, которые нужно знать

Изменить отношение общества к судам и судьям – актуальна задача сегодня. Реформирование судебной системы может стать тем рычагом, который откроет путь доверия населения к судам. Попытки реформирования продолжались на протяжении всех 26 лет независимости Украины. Последняя началась летом 2016 года с утверждением ВР изменений в Конституцию в части правосудия и появлением нового Закона Украины «О судоустройстве и статусе судей». Изменения содержат несколько важных компонентов: электронный суд, квалификационные оценки судей, Общественный совет добродетели, э-декларации, избрание в составе каждого суда судьи-спикера и т.п.

Add a comment Детальніше...

Профспілки та їх організації в системі громадських формувань

Що таке профспілка? Навіщо вона потрібна?

Слово «профспілка» ще з минулого століття асоціюється з путівками на відпочинок та подарунками до свят, тоді профспілки повністю контролювалися роботодавцем та були інструментом впливу на працівників.

Натомість у сучасних умовах розвитку громадянського суспільства профспілки активно виконують свою головну роль – захист трудових та соціальних прав працівників перед роботодавцями, надання їм практичної допомоги у вирішенні цих питань.

Яке ж місце посідають профспілки в системі громадських формувань?

Законом визначено, що систему громадських формувань складають громадські об’єднання, політичні партії, професійні спілки, творчі спілки, постійно діючі третейські суди, організації роботодавців тощо.

Як і інші інститути громадянського суспільства, профспілки сприяють процесам демократизації у державі, відстоюють матеріальну і духовну незалежність особи, захищають її інтереси.

Водночас мета створення та діяльність, а також особливий порядок легалізації відрізняє профспілки від інших громадських формувань, у тому числі організацій.

Так, відповідно до норм міжнародного законодавства, які також закріплені у національному законодавстві, профспілки об’єднують громадян, пов’язаних спільними інтересами та родом їх професійної (трудової) діяльності (навчання), утворюються без попереднього дозволу на основі вільного вибору їх членів з метою здійснення представництва та захисту трудових, соціально-економічних прав та інтересів членів профспілки, тобто прав громадян, об’єднаних профспілкою.

Особливий порядок легалізації полягає в тому, що профспілки набувають статусу юридичної особи з моменту затвердження статусу (положення), при цьому статусу юридичної особи набувають також організації профспілки, які діють на підставі її статусу. Також профспілки є єдиним видом громадських формувань  ( а також всіх інших юридичних осіб), якому реєструючий орган не може відмовити в легалізації, а лише запропонувати надати додаткову документацію, необхідну для підтвердження статусу.

В залежності від «масштабів» діяльності профспілки можуть мати статус первинних, місцевих, обласних, регіональних, республіканських, всеукраїнських, що визначається територією діяльності профспілки та кількістю організацій, яких об’єднує профспілка. Також профспілки мають визначити свою сферу діяльності – територіальна, галузева або фахова.

Варто звернути увагу, що рівні можливості для захисту прав та інтересів працівників мають як профспілки, що діють на підставі власного статусу, так і організації, що входять до складу профспілок.

На сьогодні профспілки із всеукраїнським статусом створені та діють майже у всіх сферах життєдіяльності і галузях економіки та об’єднують працівників підприємств, установ, організацій, що входять до цих галузей. Наприклад, Профспілка залізничників і транспортних будівельників України, профспілка працівників вугільної промисловості України, Всеукраїнська профспілка спортсменів, працівників сфер фізичної культури і спорту, молодіжної політики та національно-патріотичного виховання, Профспілка працівників освіти і науки України. Проте, на окремих підприємствах та установах створюються первинні профспілкові організації, які діють на підставі власних статусів (Професійна спілка працівників Миронівської філії промислового залізничного транспорту, Профспілка «Шахтар» Державного підприємства «Артемвугілля», Первинна профспілкова організація працівників і студентів Державного вищого навчального закладу «Донецький національний технічний університет»).

Не можна залишити поза увагою також і кількісні показники. Так, у Донецькій області станом на 01 липня 2018 року із загальної кількості зареєстрованих громадських формувань (понад 25 тисяч) профспілки складають 20% (з них профспілок обласного статусу – 17, місцевого – 42, первинного – 55, організацій всеукраїнських профспілок та профспілок іншого статусу – 5072).

Таким чином, стаючи на варті додержання трудових та соціально-економічних прав та гарантій працівників, виявляючи свою суспільну активність, професійні спілки та їх організації разом з іншими громадськими формуваннями сприяють розбудові демократичного громадянського суспільства та становлення України як соціальної, правової держави.

Ольга Кузьменко,
Головне територіальне управління
 юстиції у Донецькій області

Add a comment

FreeСХІД.ua#38 Як доставити китайський смартфон в Донецьк

 

Спекотний серпень - місяць, коли все потрібно встигнути: і попрацювати в поті чола, і відпочити на славу. На сході України добре вміють робити як перше, так і друге.

У цьому випуску поговоримо про перспективи донбаської "Силіконової Долини", здивуємося кмітливості луганських дачників і порадіємо за наших спортсменів в Единбурзі.

Поїхали!

#FreeДОНЕЦЬК

До окупованих міст почали доставляти товари з китайського сайту AliExpress. Цей торговельний майданчик відомий своїми низькими цінами і величезною різноманітністю товарів.

Як відбувається доставка?

Таку послугу пропонує «Пошта Донбасу» - структура, створена на базі захоплених відділень Укрпошти. Робиться це за допомогою поштової адреси невеликого російського села Куйбишеве, адже ані російські, ані світові служби доставки з непідконтрольними територіями не співпрацюють.

Замовляючи на AliExpress товар, житель території, що під контролем угруповання «ДНР», вказує адресу доставки: а /с 12, с. Куйбишеве, Ростовська область РФ, 346 940. І вже звідти товар повинен потрапити до одержувача на непідконтрольну територію.

Цікаво, що ані назви міста, ні слова «ДНР» вказувати не можна, інакше посилку не пропустять.

#FreeЛУГАНСЬК

Виживати за допомогою присадибного господарства на непідконтрольній території - непросте завдання. Луганські дачники в буквальному сенсі борються за вирощений урожай: аби помідори та картопля не загинули від літньої спеки, людям доводиться збирати дощову вологу або запасатися водою з весни. Централізованого водопостачання на дачних кооперативах влітку немає. Вода - в дефіциті. І власники дачних ділянок будують хитромудрі конструкції, щоб збирати дощову воду з дахів і стоків у великі ємності.

 

Наявність або відсутність води залежить від міського водоканалу, який з початку конфлікту контролюється угрупованням «ЛНР», але там не поспішають вирішувати проблему з водопостачанням.

#FreeПРАВО

Пенсія з доставкою додому - чи можливо таке? Ми звикли, що переселенці зобов'язані з'являтися у відділенні «Ощадбанку» для проходження процедури ідентифікації. Однак є категорії ВПЛ, які мають право отримувати пенсію і соцвиплати через «Укрпошту» у себе вдома.

Хто має таке право:

• особи з інвалідністю І групи;

• особи, які не здатні до самообслуговування і потребують постійної сторонньої допомоги. В цьому випадку необхідно надати висновок лікарсько-консультативної комісії.

Щоб отримувати послугу, потрібно звернутися особисто або через представника в своє відділення Пенсійного фонду або в орган соціального захисту населення з письмовою заявою.

ВАЖЛИВО ЗНАТИ: переселенцям, які отримують пенсію та інші соціальні виплати через «Укрпошту» з доставкою додому, проходити фізичну ідентифікацію не потрібно.

#FreеЖИТЛО

Неподалік від Львова на території села Ситихів Жовківського району побудуютьжитловий квартал для переселенців з анексованого Криму та окупованих міст Донбасу.

Звідки гроші? 

Кошти на зведення будинків, де будуть жити 307 переселенців, планують брати в кредит. Зараз ведуться переговори з урядом Німеччини про низькопроцентну позику для будівництва цього житла. За попередніми оцінками, на зведення 110 будинків необхідно близько 50 млн грн. 

На якому етапі зараз проект? 

Процес зрушив з місця - Дублянська міська рада вже виділила 64 земельних ділянки під житло переселенців. Роботи з проведення комунікацій почнуть вже в середині серпня, а профінансують їх турецькі донори. Це, зокрема мусульманська організація "Арраід", оскільки близько 40% майбутніх жителів поселення переселенців - кримські татари.

#FreeЦИТАТА 

Георгій Тука, заступник міністра з питань тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб України:

"32 шахти, які вже затоплені або знаходяться в стадії затоплення, їх відновлювати ніхто не буде, ніколи. Зруйновані підприємства, частина яких демонтували і акуратно вивезли в РФ, частина яких просто розграбована і здана як металобрухт зараз, відновлення їхньої діяльності фактично неможливо.

Що робити далі? Як мантру, я чую дві одних і тих же тези. Перша теза - створити на Донбасі "Силіконову Долину", друга теза - створити вільну економічну зону ".

#FreeІНІЦІАТИВА

У Святогірську в ці дні стартував краєзнавчо-туристичний табір «Східна ватра».

Спілкування з дітьми проходить українською мовою. На учасників табору чекає триденний сплав з інструкторами по Сіверському Донцю, екскурсії, навчальні тренінги з соціального підприємництва. 

#FreeЛЮДИ

 

Володимир ЖИДКОВ, Стаханов - Лисичанськ

 

У рідному Стаханові (Кадіївці) Володимир працював у прес-службі міськради. 2014-го року переїхав до Лисичанська, де пішов до місцевого військкомату і 2,5 роки відслужив в зоні АТО. 

Отримавши в центрі зайнятості одноразову виплату 60 тис. гривень, Володимир відкрив у Лисичанську магазин з продажу квітів, насіння, добрив, пристосувань для саду та городу. Через півроку - ще один в Сєвєродонецьку. 

Справи йдуть добре: в планах бійця-бізнесмена - відкрити третю торговельну точку.

Софія ЛИСКУН та Олег КОЛОДІЙ, Луганська область

Спортсмени з Луганської області завоювали «золото» на чемпіонаті Європи зі стрибків у воду. Змагання проходили в шотландському місті Единбурзі. У командних змаганнях вони завоювали золото із результатом 355.90, і це вражає. Пишаймося земляками!

#FreeФЕСТИВАЛЬ

У Маріуполі з 3 по 5 серпня гримів масштабний музичний фестиваль MRPL City 2018. Протягом трьох днів гостям фестивалю дарували гарний настрій Green Grey, Onuka, Табула Раса, Брати Гадюкіни і багато інших музикантів.

Просто на пляжі можна було танцювати під африканські мотиви з Іваном Дорном і співати про любов з Максом Барських. Спортивні ігри, конкурси, розваги, смачна їжа і хороша музика - все це робить відпочинок дійсно приємним.

А просто-таки з-під музичних сцен (їх на фестивалі було кілька), можна було піти зануритися в море.

А в Слов'янську 11 серпня пройде велосипедний фестиваль «ВелоДвіжОк». У програмі - заїзди на велосипедах, майстерня, де можна безоплатно відремонтувати велосипеди, вело-круїз центром міста, вело-естафета для дітей, вело-квест, виступ BMX-ерів Slavbmx і брейкдансерів від «УльтіматумФемелі», кіноперегляди.

Add a comment

У дітей голови Донецької ВЦА  - елітна квартира у столиці та будинок під Києвом

Діти нового губернатора Донеччини Олександра Куця – Анастасія і Олександр Куць, мають будинок у селищі Лісники під Києвом квартиру у столичному житловому комплексі бізнес-класу «Французький квартал». Про це дізналися журналісти bihus.info з відкритих джерел. Нагадаємо, генерал-майор Служби безпеки України Олександр Куць став губернатором Донеччини 22 червня.

Add a comment Детальніше...

Захист прав аграріїв: антирейдерський аграрний штаб діє!

У минулому році за ініціативою Міністерства юстиції Урядом прийняте рішення про створення штабів, яке дало можливість оперативно протистояти спробам рейдерів захопити землю та врожай 2017 року.

Головний спеціаліст Управління державної реєстрації Головного територіального управління юстиції у Донецькій області Дмитренко Ольга інформує, що такі штаби були утворені в 2017 році при облдержадміністраціях в усіх регіонах країни. У зв’язку з тим, що робота антирейдерських аграрних штабів в цілому по Україні дала позитивний результат, Урядом з початком весняної посівної кампанії прийнято рішення поновити їх функціонування. Головним завданням штабів залишається оперативне реагування на порушення прав аграріїв та здійснення запобіжних заходів проти рейдерських атак.

У Донецькій області штаб діє з серпня 2017 року. З метою реалізації поставлених задач до його складу ввійшли не лише фахівці у галузі права та земельних відносин, а й представники силових структур.

У рамках роботи оперативного штабу Головним територіальним управлінням юстиції у Донецькій області організовано виїзні безоплатні консультації сільського населення. Так, відповідно до розробленого графіку фахівці обласної юстиції виїжджають до найвіддаленіших куточків Донецького регіону, де й допомагають людям вирішувати питання в юридичній площині. Разом із цим,в рамках загальнонаціонального правопросвітницького проекту «Я Маю Право!»з метою підвищення рівня правової обізнаності аграрії всеред місцевих рад Донецької області розповсюджуються буклети та інформаційні листи щодо захисту майнових прав.

Доречно відмітити, що за період роботи штабів в Україні визначено системні прогалини в законодавстві, які розв’язували руки рейдерам. Проаналізувавши їх, Міністерство юстиції розробило ряд ініціатив, які були схвалені Урядом. Це запровадження автоматизованої системи обміну інформацією між земельним кадастром та реєстром нерухомості, що ліквідує технічну можливість подвійної реєстрації земельних ділянок, запуск сервісу «СМС Маяк», який дає можливість власнику контролювати спроби внести зміни до реєстру щодо своєї землі.

Отже, якщо у вас виникають проблеми, пов’язані з користуванням землею, звертайтесь за допомогою до штабу, телефон (06264) 2-01-21, e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її..Якщо ж потрібні роз’яснення діючого законодавства у сфері земельних відносин, надсилайте свої звернення до управління юстиції у Донецькій області на поштову адресу: вул. Ярослава Мудрого, 39/3, м. Краматорськ, 84301, або ж телефонуйте за номером: (06264) 4-24-81.З метою отримання консультацій на виїзних прийомах, ознайомлюйтесь з графіком роботи мобільних точок на сайті управління юстиції у вкладці «Виїзні консультування».

Таким чином, завдяки запровадженій антирейдерській програмі, кожен житель Донецького краю знатиме, як можна захистити своє право власності на землю, куди звернутися за отриманням правової допомоги в оформленні правовстановлюючих документів на земельні ділянки та з інших життєво важливих питань.

Юстиція відкрита для людей!

 

Add a comment

Що варто знати батькам при виїзді з дітьми за кордон

У повному  розпалі літні канікули та туристичний сезон. Збираючись у відпустку, батьки та організатори поїздок дітей часто не приділяють достатньої уваги оформленню документів для виїзду малолітніх громадян за межі України. У зв’язку з випадками викрадення дітей і незаконним вивезенням їх за межі країни, працівники Державної прикордонної служби України відмовляють у пропуску дітей через державний кордон України.

Головний спеціаліст Донецької юстиції Климик Роксолана роз’яснила як уникнути таких проблем.

Звертаємо увагу, що з 1 квітня 2018 року правила виїзду дітей за кордон змінились. Діти до 16 років, які вписані в паспорт батьків, перетинати кордон України не зможуть. Відтепер дітям будь-якого віку необхідно оформити паспорт для виїзду за кордон – такий самий, як у дорослих. Він видається на 4 роки. А ось для підлітків з 16 років, паспорт видається на 10 років, після чого потрібно оформити новий.

Незалежно від мети подорожі (лікування за кордоном, оздоровлення, туристична екскурсія, поїздка до родичів тощо), діти до 16 років мають право на виїзд за кордон тільки за згодою батьків і в їх супроводі або в супроводі осіб, уповноважених ними. В разі подорожі з одним із батьків чи супроводжуючою особою у дітей має бути нотаріально завірений дозвіл від обох чи одного з батьків із зазначенням мети та країни подорожі, терміну, а також особи, яка супроводжує дитину. Строк дії такої довіреності на дитину для виїзду за рубіж прописується індивідуально, так як безпосередньо залежить від цілей подорожі. 

Дитині без згоди батьків перетнути кордон України можна у випадку, якщо один з батьків є іноземцем або особою без громадянства та відсутній у пункті пропуску. Також, перетин кордону можливий, якщо у паспорті громадянина України для виїзду за кордон або проїзному документі дитини є запис про вибуття на постійне місце проживання за межі України чи відмітка про взяття на постійний консульський облік у дипломатичному представництві або консульській установі України за кордоном.

На сьогодні, тому з батьків, хто утримує дитину, більше не потрібно отримувати дозвіл на виїзд від другого з батьків, якщо той не платить аліменти. В такому випадку заборгованість за аліментами має становити суму більшу, аніж потрібно заплатити за шість місяців. Потрібно тільки надати довідку державного виконавця, яка свідчить про ухилення від сплати аліментів одного з батьків.  З цією довідкою можна буде тимчасово вивезти дитину за кордон без згоди одного з батьків, скажімо, на лікування, навчання чи відпочинок.  

Зустрічаються випадки, коли місце проживання одного з батьків просто невідомо. У такому разі, єдиним варіантом вирішення проблеми є звернення до суду.

Дотримуючись процедури перетину кордону з неповнолітніми дітьми, Ви уникнете багатьох проблем та забезпечите приємний відпочинок для своєї сім’ї. Юстиція відкрита для людей!


 

Add a comment

FreeСХІД.ua#31 Безмовні діти, ціни в Горлівці і комікс про «кіборгів»

Електронний дайджест про події на сході України, розроблений Донецьким прес-клубом

П'яте літо конфлікту, п'ятий рік війни: «гарячої» в окопах – і «безкровної» в бюрократичних кабінетах за право бути повноправними громадянами України.

Про що говорив Донбас на цьому тижні:

 • чи підуть в минуле обов'язкові перевірки переселенців;
 • «діти війни» – проблеми тільки починаються;
 • чи впорається Україна з екологічною катастрофою на Донбасі.

Подробиці – в нашому випуску.

 

#FreeПРАВО

Київський апеляційний адміністративний суд 4 липня 2018 року скасував нормативні акти Кабінету міністрів, які зобов'язують внутрішньо переміщених осіб (ВПО) проходити перевірки.

Але в багатьох містах Донецької області від цієї процедури ще не відмовилися. Пояснюють це тим, що не отримували жодних розпоряджень.

Тому підтвердження – слова начальника управління праці та соцзахисту населення Бахмутської міськради Інни Сподіної:

 • «Крім самого рішення суду, я ніяких інших розпоряджень, документів, коментарів щодо подальшої роботи з перевірки місця реєстрації ВПО не отримувала. Тому ми поки працюємо за 365-ю постановою Кабміну і продовжимо вести облік місця реєстрації ВПО та їхнього фактичного проживання».

Рішення суду вже набуло законної сили. Але у відповідача є право подати касацію до Верховного Суду України. Від Кабміну поки реакції на рішення суду не було.

Що важливо розуміти і як діяти в цій ситуації?

 • • Внутрішньо переміщеним особам доведеться також відстоювати свої права, якщо місцеві органи відмовляються виконувати рішення Київського адмінсуду;
 • • юристи рекомендують: якщо до вас прийшли з перевіркою, показувати їм копію рішення суду і просити пояснити мету і законність свого візиту;
 • • якщо буде скасування грошової допомоги на підставі якихось перевірок, необхідно оскаржити подібне рішення через суд на підставі вердикту Київського апеляційного суду.

Цій же темі присвячений матеріал у виданні «Зеркало недели». Автор робить висновок, що головна проблема – в лицемірстві держави, яка так і не змогла дати чітку відповідь суспільству, чи платить вона пенсії жителям окупованих територій, чи ні. Поки що адекватної виразної політики щодо ВПО немає. Багато з них через це повернулися назад. Бачать таке ставлення і жителі окупованих територій. І говорити, що ми їх повернемо, нічого не змінюючи, занадто самовпевнено.

# FreeЗОНА

Фактично в епіцентрі бойових дій, в прифронтовому місті Попасна, навчилися не тільки виживати під обстрілами, а й боротися зі страшними наслідками війни. Наприкінці минулого року тут з’явився Попаснянський районний центр реабілітації дітей з інвалідністю «Лелека». Його пацієнтами стали діти, які пережили серйозний стрес під час «гарячої фази» збройної агресії на Донбасі в 2014-2015 роках.

Практичний психолог Центру реабілітації Людмила Романенко розповідає, що допомога фахівця потрібна всім дітям району, бо тривога і страхи діагностуються мало не у кожного з них. Наприклад, останнім часом помітно зросла кількість так званих «безмовних» дітей: дитині 4-5 років, але вона досі не розмовляє. За віком можна визначити, що жінки виношували малюків в період масованих обстрілів району і пережили дуже сильний стрес.

 • «Є і такі діти, які перестали розмовляти, як тільки разом з батьками повернулися до рідних місць. Приїхали в рідне місто – і замовкли. Якісь страхи в їхній пам'яті, мабуть, відклалися. Ми не кваліфікуємо це як глибоку розумову відсталість або аутизм, а ось мовленнєве порушення, викликане страхами, у дитини є. Останнім часом до нас за допомогою звернулося шість батьків, але ми знаємо, що дітей, які не говорять, в районі значно більше».

В унікальному центрі працюють фізичні реабілітологи, психологи, вихователі, але, на жаль, поки немає логопеда і невролога.

# FreeІНФОГРАФІКА

Протягом червня лінію розмежування на Донбасі перетнули 1 мільйон 188 тисяч 900 осіб. З них через КПВВ в Донецькій області – 895 тисяч людей, а через єдиний в Луганській області КПВВ «Станиця Луганська» – 293 тисячі 900.

Таким чином, піший пункт пропуску в Станиці Луганській досі залишається найбільш завантаженим на Донбасі.

# FreeЦИФРА

Зараз на Донбасі працює 250 демінерів. 50 з них – жінки. Метр за метром демінери перевіряють поля Донбасу на наявність небезпечних предметів.

Демінери входять до контингенту британської міжнародної благодійної організації The HALO Trust. Керівний персонал складається з іноземців, а самі демінери – в основному, наші земляки. Це фізично здорові і витривалі люди, які працюють в умовах, наближених до армійських: відпочинок і початок роботи за свистком, на обід – 30 хвилин.

# FreeЦИТАТА

Остап СЕМЕРАК, міністр екології та природних ресурсів України, б'є на сполох з приводу екологічної ситуації на окупованому Донбасі:

 • «За нашою інформацією близько 40 шахт на даний момент не підлягають подальшій експлуатації. Майже в 20 разів перевищені гранично допустимі концентрації (ГДК) речовин, що забруднюють ґрунт на територіях, де велися активні бойові дії. Гостро стоїть питання розмінування великої кількості територій. Так само гостре питання якості води в регіоні. З нею там проблеми були ще до війни, і зараз вони тільки загострилися».

Володимир БАКЛАНОВ, колишній бойовик «ДНР», учасник програми СБУ «На тебе чекають вдома»:


 • «Росія поставляє від 80 до 95% і навіть більше, за деякими показниками. Це російське озброєння. Так, воно радянського виробництва в основному. Давайте порахуємо. Моя бригада отримала понад 40 танків Т-64, з них кілька штук Т-72. Відповідно, розраховуємо кількість бригад. Близько восьми, грубо кажучи, полків. Множте 44-45 на 8 – ось результати будуть вам. Загальна кількість танків. І я готовий свідчити в міжнародному суді в Гаазі».

# FreeНОВИНИ

Опорну школу в Слов'янську, де вже понад рік проводиться ремонт, не встигнуть відкрити до вересня. Підрядник орієнтує на кінець жовтня. Нагадаємо, Донецька обласна військово-цивільна адміністрація вже виділила на цей проект 73,4 мільйона гривень (і це без меблів).

 

Мешканка окупованої Горлівки показала ціни на овочі, фрукти, м'ясну продукцію на місцевих ринках. Ціни актуальні на 7 липня.

Дитячий соціальний центр в окупованому Єнакієвому шукає людей, які можуть надати допомогу вихованцям закладу. Сьогодні тут живуть 39 дітей-сиріт у віці від 3 до 18 років, позбавлених батьківського піклування та які потрапили у важкі життєві обставини. Якщо коротко, не вистачає найнеобхіднішого: продуктів харчування, одягу та засобів гігієни.

# FreeЛЮДИ

Андрій КРИВЕНЦОВ, Покровськ

Андрію завжди була цікава тема відновлюваної енергетики. Він кілька років відвідував спеціалізовані виставки та семінари, що в підсумку вилилося у створення компанії, що займається розробкою проектів фотоелектричних станцій.

Станції, зібрані Андрієм і його монтажниками, крім Покровська, успішно функціонують у Дружківці, Мирнограді, Дніпрі, Жовтих Водах. А в кінці минулого року його компанія почала експеримент з відновлюваної енергетики в Добропільському районі. У селі Шаховому була встановлена сонячна електростанція, що виробляє електроенергію для півтори сотні ліхтарів. Це стало можливо завдяки коштам місцевої громади. А ще підприємець на території свого підприємства встановив сонячну станцію: «Я швець – з чобітьми. Було б дивно, займаючись установкою станцій, не мати своєї. На нашому сайті можна подивитися її роботу в реальному часі».

Владислав ОВЧАРЕНКО, Луганськ – Київ

 

Він уже півроку на волі! А до цього провів рік в катівнях тюрем угруповання «ЛНР»: Влада, як представника ультрас луганської «Зорі», засудили до 17 років позбавлення волі «за шпигунство на користь України».

 

Але в рамках обміну полоненими в кінці грудня 2017 року Влада вдалося звільнити. Зараз він працює у Федерації футболу України, займається соціальними футбольними проектами для ветеранів війни на сході і дітей-переселенців.

ДМИТРО (прізвище просив не публікувати), Донецьк – Слов'янськ

 

Спочатку простенькі скарбнички, а потім посуд і садові скульптури: так опановував гончарне мистецтво шахтар і переселенець з Донецька Дмитро. З початком війни він перебрався до Слов'янська і зайнявся традиційним для цього міста ремеслом – керамікою. Дмитро зізнається: йому було важко скласти конкуренцію майстерням, що давно працювали у Слов'янську. Однак у нього усе вийшло. На питання «Як ви навчилися робити все це?» Він сміється у відповідь: «Руками! Найголовніше – мати сильну волю і пробувати знову і знову. Пробуєш, пробуєш, пробуєш – а потім у тебе виходить!» 

За допомогою Міжнародної організації з міграції Дмитро зміг купити ноутбук і кольоровий принтер, щоб виготовляти декоративні панно, які тепер користуються великим успіхом. Зараз у планах колишнього шахтаря, а тепер гончаря – купити будинок і розширювати бізнес.

# FreeПАМ’ЯТЬ

У Сєвєродонецьку пройшла презентація документального фільму «Луганськ. Окупація» журналіста газети «День» Валентина Торби. 

Валентин з початку «російської весни» 2014 року, перебуваючи в Луганську, писав про те, що відбувалося в місті і області, оприлюднював свої спостереження в соціальних мережах. Переїхавши до Києва, він написав книгу «Я свідок», до якої увійшли розповіді про початок конфлікту в Луганській області. Фільм «Луганськ. Окупація» – продовження роботи автора.

Чому це цікаво? Автор фільму вважає початком окупації не 2014 рік (як це можна було би подумати, прочитавши назву), а більш ранній період, коли на Донбасі заговорили про двомовність, а прорадянські настрої раптом змінилися проросійськими. У планах Валентина Торби – поступово публікувати інші частини фільму. 

# FreeОСВІТА

Громадська організація «Освіторія» шукає вчителів-переселенців, які через війну покинули рідні школи і будинки, але залишилися вірні професії і продовжують навчати молоде покоління. Або вчителів, які, незважаючи ні на що, викладають у прифронтовій зоні. 

Якщо серед ваших знайомих є такі люди – повідомте їм про цю ініціативу! І тоді саме ваш учитель/друг/родич зможе стати володарем престижної освітньої премії Global Teacher Prize Ukraine. Зі статуеткою переможець отримає 250 тисяч гривень і поїздку в Дубай на Global Education & Skills Forum 2018. 

# FreeКНИГА 

Історія «кіборгів», які обороняли Донецький аеропорт 242 дні, тепер існує і у вигляді коміксуЙого створив автор зі Львова Левко Квіт.

Зараз вийшли два ілюстрованих оповідання: «Кіборги. Незламні. Місія: ДАП» і «Кіборги. Штурм». Їх герої – невелика група бійців 93-й бригади, які потрапили у Донецький аеропорт. Незважаючи на незвичайний формат, творці коміксу спробували зробити своє творіння максимально документальним. Вони опитали 48 безпосередніх учасників подій, деякі з них і сьогодні захищають Україну на Донбасі. Як мінімум, варто ознайомитися! 

Add a comment

ТОП-10 спеціальностей, на які виділено найбільше місць державного бюджету

Середня освіта”, “Комп'ютерні науки” та “Будівництво та цивільна інженерія” - ці та інші спеціальності отримали найбільше місць державного замовлення 2018 року.  Про це розповів генеральний директор директорату вищої освіти та освіти дорослих МОН Олег Шаров під час прес-брифінгу, який 12 липня 2018 року, відбувся в приміщенні Міністерства освіти і науки.

“Вчора Уряд ухвалив постанову “Про державне замовлення на підготовку фахівців, наукових, науково-педагогічних та робітничих кадрів, та підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів у 2018 році”. Наразі офіційний текст документа готують до публікації, однак, користуючись проектом, можна визначити низку важливих параметрів вступної кампанії. Наприклад, спеціальності, яким надано найбільший обсяг держзамовлення на основі повної загальної середньої освіти, тобто для випускників 11-х класів”, - повідомив Олег Шаров.

Так, найбільше місць держзамовлення отримали такі 10 спеціальностей:

“Середня освіта” (за усіма предметними спеціальностями) - 7 475 місць;

“Медицина” - 4 507;

“Комп'ютерні науки” - 3 216;

“Правознавство” - 3 090;

“Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка” - 2 736;

“Будівництво та цивільна інженерія” - 2 650;

“Філологія” (усі мовні напрями) - 2 210;

“Галузеве машинобудування” - 2 025;

“Комп'ютерна інженерія” - 1 951;

“Правоохоронна діяльність” - 1 910.

Однак Олег Шаров нагадав, що можливість навчатися на бюджеті не обмежується місцями державного замовлення. Адже частина бюджетних місць надається як регіональне замовлення. Такі місця розподіляються в усі комунальні заклади вищої освіти, які готують фахівців різних рівнів - від молодшого спеціаліста до магістра і аспірантури. Також регіональне замовлення надається в державних коледжах та технікумах, які не входять до складу вишів та фінансуються з місцевих бюджетів з 1 січня 2018 року.

Нагадаємо, у МОН підвели підсумки першого тижня вступної кампанії 2018:https://mon.gov.ua/ua/news/ponad-100-tis-elektronnih-kabinetiv-15-tis-dzvinkiv-ta-32-tis-elektronnih-zvernen-pidsumki-pershogo-tizhnya-vstupnoyi-kampaniyi

Add a comment

Як правильно витрачати гроші?: курс для мешканців Донеччини

Програма «Фінансова обізнаність для впевненого майбутнього», що реалізується Фондом з 2017 року, сприяє підвищенню фінансової грамотності вразливих категорій населення та забезпечує їх такими навичками, аби вони могли вільно використовувати сучасні фінансові інструменти.

Add a comment Детальніше...

МОЗ: Копії документів для підписання декларації з лікарем більше не потрібні

Міністерство охорони здоров’я України внесло зміни до Порядку вибору лікаря, що надає первинну медичну допомогу. Кампанія з вибору сімейних лікарів, педіатрів та терапевтів триває з квітня. Це перша подібна кампанія національного рівня. За цей час виникла необхідність удосконалити порядок подання декларацій про вибір лікаря. Міністерство охорони здоров’я України внесло зміни до Порядку вибору лікаря, який надає первинну медичну допомогу, що набрали чинності 3 липня 2018 року.

Декларації про вибір лікаря, які були підписані до набрання чинності змін, дійсні і не анулюються.

Невідкладну допомогу можна отримати без декларації

Держава може гарантувати надання повного пакета послуг первинної медичної допомоги, коли ви підписуєте декларацію про вибір лікаря. Якщо ви поки не обрали лікаря та перебуваєте у невідкладному стані, маєте право отримати безперервну та безоплатну первинну медичну допомогу у державних і комунальних закладах охорони здоров'я.

Невідкладні стани супроводжуються такими симптомами:

- раптовим підвищенням температури тіла з кашлем, нежиттю, болем у горлі;

- головним болем, запамороченням, слабкістю;

- болем у попереку, суглобах;

- підвищенням артеріального тиску;

- больовим синдромом у онкологічних хворих;

- алкогольним, наркотичним, токсичним абстинентним синдромом;

- загостренням хронічних захворювань у пацієнтів, які перебувають під наглядом лікаря, що надає первинну медичну допомогу, з приводу гіпертонічної хвороби, виразки шлунка та дванадцятипалої кишки, хронічного запалення печінки, жовчного міхура, кишківника, хвороби нирок, суглобів тощо.

Копії документів тепер не потрібні

Лікар або реєстратор більше не зобов'язані виготовляти і зберігати копії документів, які надає пацієнт. Пацієнт при підписанні декларації відтепер має тільки показати один з документів, що посвідчують особу, та документ про присвоєння реєстраційного номера облікової картки платника податків (РНОКПП). Зберігати тепер необхідно тільки один примірник декларації, підписаний пацієнтом. Інший примірник, як і раніше, залишається у пацієнта.

Як і раніше, у випадку, якщо людина через свої релігійні переконання відмовилася від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомила про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку у паспорті, цей документ не надається під час укладання декларації і цей пункт у декларації не заповнюється. Для ідентифікації особи у такому разі використовують номер документа, що посвідчує особу.

Спрощення форми декларації

Перелік інформації, що вноситься до декларації, скоротився. Відтепер декларація буде на одному аркуші, що зекономить час пацієнтів та лікаря на її заповнення.

У декларації тепер не потрібно зазначати зареєстроване місце проживання пацієнта, оскільки пацієнт обирає лікаря незалежно від місця прописки.

Також уточнене положення декларації щодо ознайомлення пацієнта з його правами як суб'єкта персональних даних. Пацієнт своїм підписом підтверджує добровільний вибір лікаря, який надає первинну медичну допомогу, і достовірність наданих даних. Також пацієнт засвідчує, що йому відомі його права відповідно до Закону України «Про захист персональних даних», та мету збирання та обробки персональних даних, зазначених у декларації.

Термін дії декларації подовжений

До 1 січня 2020 року подовжили термін дії декларацій про вибір лікаря, які були підписані до 23 березня 2018 року. Тобто до початку національної кампанії з вибору лікарів. До цього часу пацієнт можуть подати нову декларацію про вибір лікаря. Але немає необхідності спеціально для цього приходити у заклад. Підписати декларацію можна під час найближчого візиту до лікаря.

Декларації, укладені після 23 березня 2018 року, не мають кінцевого терміну дії. Їх переукладати не потрібно.

Після зміни юрособи закладу декларації залишаються дійсними

Відтепер не лише у разі перетворення закладу охорони здоров’я у комунальне некомерційне підприємство, а й при поділі, виділі, приєднанні юридичних осіб-надавачів медичних послуг, раніше подані декларації залишаються чинними і вважаються поданими юридичній особі-правонаступнику за умови, що обраний пацієнтом лікар продовжує працювати у закладі.

Таким чином, зміни в юридичному статусі надавача медичних послуг не будуть впливати на права пацієнта отримувати безоплатну первинну медичну допомогу в обраного лікаря.

Add a comment

Чи треба сплачувати земельний податок за нерухомість, яка розташована на неоформленій земельній ділянці?

6 липня Міністерством фінансів видано наказ № 602 «Про затвердження узагальнюючих податкових консультацій з деяких питань оподаткування плати за землю», яким затвердив три узагальнюючі податкові консультації (УПК): про справляння плати за землю у разі оренди площі у багатоквартирному будинку, про сплату земельного податку власником нерухомого майна, що розташоване на земельній ділянці, права на яку у такої особи не оформлені, та щодо справляння земельного податку з фізичних осіб - підприємців платників єдиного податку.

Що це таке?

Узагальнюючі податкові консультації - це інструмент, який дозволяє суттєво скоротити підстави для адміністративних та судових спорів між платниками податків та контролюючими органами, оскільки усуває можливість неоднозначного трактування окремих норм податкового законодавства. Міністерство фінансів надає їх відповідно до вимог Закону України «Про внесення змін до Податкового Кодексу України щодо покращення інвестиційного клімату в Україні».

У чому суть?

Цього разу наказом Мінфіну затверджено три узагальнюючі податкові консультації:

1) щодо справляння плати за землю у разі оренди площі у багатоквартирному будинку.

Консультація визначає, що безпосереднім платником плати за землю виступає особа, щодо якої здійснено реєстрацію державних прав на земельну ділянку під будинком та прибудинкову територію (установа або організація, яка здійснює управління багатоквартирним будинком державної або комунальної власності; об’єднання співвласників багатоквартирного будинку, яке є суб’єктом реєстрації відповідно до рішення співвласників);

2) щодо сплати земельного податку власником нерухомого майна, що розташоване на земельній ділянці, права на яку у такої особи не оформлені.

Консультація визначає, що особу, яка володіє нерухомим майном, що розташоване на земельній ділянці, права на яку для такої особи не оформлені, не можна вважати платником земельного податку в розумінні статті 269 Податкового кодексу України до моменту виникнення відповідних прав такої особи на цю земельну ділянку відповідно до запису, сформованого у Державному земельному кадастрі у порядку визначеному Законом. До такого моменту зазначена особа відповідно до вимог Податкового кодексу України не повинна сплачувати земельний податок;

3) щодо справляння земельного податку з фізичних осіб - підприємців платників єдиного податку.

Зазначена консультація визначає, що:

- фізична особа – підприємець – платник єдиного податку, який використовує будівлі (споруди), їх частини, для провадження господарської діяльності та який оформив відповідно до вимог законодавства свої права на земельну ділянку під такими об'єктами, не повинен сплачувати земельний податок;

- абзац 4 пункту 297.1 статті 297 Податкового кодексу України не передбачає звільнення від земельного податку для фізичної особи підприємця - платника єдиного податку у випадку, коли обов’язок по сплаті податку виникає у нього як у співвласника багатоквартирного будинку у складі витрат на управління.

«Податки Просто» - це ініціатива Мінфіну для того, щоб консолідувати сили у пошуку рішень, спрямованих на поліпшення процедур адміністрування податків.

Add a comment

Сучасна система безоплатної правової допомоги в Україні

 В червні 2011 року прийнятий Закон України «Про безоплатну правову допомогу». За шість років в державі побудована система надання безоплатних правових послуг - надання правової інформації, консультацій і роз'яснень з правових питань; складення заяв, скарг, процесуальних та інших документів правового характеру; здійснення представництва інтересів особи в судах, інших державних органах, органах місцевого самоврядування, перед іншими особами; забезпечення захисту особи від обвинувачення.

Станом на 25 серпня 2017 року в Україні діє 551 точка доступу до безоплатної правової допомоги:

 • 23 регіональних центри (з 1 січня 2013 року);
 • 96 місцевих центрів (з 1 липня 2015 року);
 • 432 бюро правової допомоги (з 1 вересня 2016 року).

В Донецькій області працює 2 місцевих центри з надання безоплатної вторинної правової допомоги:

 в Краматорську  - вул. Академічна, 20;

 в Маріуполі – пр-т Нахімова, 82.

Місцеві центри надають вторинну правову допомогу. Така допомога включає захист, представництво інтересів осіб в судах, інших державних органах, органах місцевого самоврядування, перед іншими особами; складення документів процесуального характеру. Центри фінансуються за рахунок коштів державного бюджету, інших не заборонених законодавством джерел.

Право на «безоплатного адвоката» мають не всі. Особи, до яких застосовано адміністративне затримання чи адміністративний арешт, які вважаються затриманими за кримінальне правопорушення, відносно яких обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, мають право на безоплатний  захист.

В інших випадках, не пов’язаних з кримінальним судочинством, на безоплатне представництво в судах мають змогу претендувати особи, якщо їх середньомісячний дохід не перевищує двох розмірів прожиткового мінімуму. Без майнового цензу така правова допомога надається внутрішньо переміщеним особам, ветеранам  війни та особам, на яких поширюється дія Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", особам, які мають особливі заслуги та особливі трудові заслуги перед Батьківщиною, особам, які належать до числа жертв нацистських переслідувань. Діти-сироти, діти, позбавлені батьківського піклування, діти, які перебувають у складних життєвих обставинах, діти, які постраждали внаслідок воєнних дій та збройних конфліктів, мають право на всі види правових послуг.

Створені бюро правової допомоги:

 • м. Добропілля, вул. Незалежна, 35;
 • м. Дружківка, вул. Короленка, 1;
 • м. Бахмут, вул. Василя Першина, 11;
 • м. Костянтинівка, вул. Театральна, 5;
 • м. Лиман, вул. Пушкіна 12б;
 • м. Слов'янськ, вул. Університетська, 47;
 • м. Торецьк, вул. Героїв праці, 3;
 • м. Авдіївка, вул. Молодіжна, 1;
 • смт. Олександрівка, вул. Самарська, 5;
 • м. Волноваха, вул. Центральна, 43;
 • м. Вугледар, вул. Трифонова,буд.22;
 • м. Курахове, пр-т Соборний, 4;
 • смт. Нікольське, вул. Свободи, 87;
 • м. Покровськ, вул. Європейська, 49;
 • м. Селидове, вул. К. Маркса, 41а;
 • смт. Велика Новосілка, вул. Пушкіна, 36;
 • смт. Мангуш, пр. Миру, 70. 

В цих бюро кожен може отримати правову інформацію, консультації і роз’яснення з правових питань, отримати допомогу в складанні заяв, скарг, інших документів правового характеру.

 

Веб-сайт Координаційного центру з надання правової допомоги: www.legalaid.gov.ua

Єдиний контакт-центр: 0-800-213-103.

Головне територіальне управління юстиції у Донецькій області

 

Add a comment

Захист прав аграріїв: антирейдерський аграрний штаб діє!

У минулому році за ініціативою Міністерства юстиції Урядом прийняте рішення про створення штабів, яке дало можливість оперативно протистояти спробам рейдерів захопити землю та врожай 2017 року.

Головний спеціаліст Управління державної реєстрації Головного територіального управління юстиції у Донецькій області Дмитренко Ольга інформує, що такі штаби були утворені в 2017 році при облдержадміністраціях в усіх регіонах країни. У зв’язку з тим, що робота антирейдерських аграрних штабів в цілому по Україні дала позитивний результат, Урядом з початком весняної посівної кампанії прийнято рішення поновити їх функціонування. Головним завданням штабів залишається оперативне реагування на порушення прав аграріїв та здійснення запобіжних заходів проти рейдерських атак.

У Донецькій області штаб діє з серпня 2017 року. З метою реалізації поставлених задач до його складу ввійшли не лише фахівці у галузі права та земельних відносин, а й представники силових структур.

У рамках роботи оперативного штабу Головним територіальним управлінням юстиції у Донецькій області організовано виїзні безоплатні консультації сільського населення. Так, відповідно до розробленого графіку фахівці обласної юстиції виїжджають до найвіддаленіших куточків Донецького регіону, де й допомагають людям вирішувати питання в юридичній площині. Разом із цим,в рамках загальнонаціонального правопросвітницького проекту «Я Маю Право!»з метою підвищення рівня правової обізнаності аграрії всеред місцевих рад Донецької області розповсюджуються буклети та інформаційні листи щодо захисту майнових прав.

Доречно відмітити, що за період роботи штабів в Україні визначено системні прогалини в законодавстві, які розв’язували руки рейдерам. Проаналізувавши їх, Міністерство юстиції розробило ряд ініціатив, які були схвалені Урядом. Це запровадження автоматизованої системи обміну інформацією між земельним кадастром та реєстром нерухомості, що ліквідує технічну можливість подвійної реєстрації земельних ділянок, запуск сервісу «СМС Маяк», який дає можливість власнику контролювати спроби внести зміни до реєстру щодо своєї землі.

Отже, якщо у вас виникають проблеми, пов’язані з користуванням землею, звертайтесь за допомогою до штабу, телефон (06264) 2-01-21, e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її..Якщо ж потрібні роз’яснення діючого законодавства у сфері земельних відносин, надсилайте свої звернення до управління юстиції у Донецькій області на поштову адресу: вул. Ярослава Мудрого, 39/3, м. Краматорськ, 84301, або ж телефонуйте за номером: (06264) 4-24-81.З метою отримання консультацій на виїзних прийомах, ознайомлюйтесь з графіком роботи мобільних точок на сайті управління юстиції у вкладці «Виїзні консультування».

Таким чином, завдяки запровадженій антирейдерській програмі, кожен житель Донецького краю знатиме, як можна захистити своє право власності на землю, куди звернутися за отриманням правової допомоги в оформленні правовстановлюючих документів на земельні ділянки та з інших життєво важливих питань.

Юстиція відкрита для людей!

 

Add a comment

Нардеп Максим Єфімов в 2017 році придбав цінних паперів на півмільярда гривень

Декларація народного депутата вражає порядком цифр та кількістю нулів. Це стосується, як доходів так і видатків. Цікаво яка частина з його виборців може дозволити собі утримувати житло за майже за півмільйона гривень? А на скільки налітали в цьому році Краматорчани? Єфімов на 5,3 мільйона гривень придбав квитки на літак. Але найбільша сума в декларації за 2017 рік у розділі видатки вказана в графі за придбання цінних паперів - 426079964 гривень.

Аналіз декларації народного депутата Максима Єфімова за 2017 рік зробили координатори руху «Сильні громади».

З урахуванням того, що об’єм доходної частини Краматорського міського бюджету на 2018 рік прогнозували у сумі 1974 930800 грн, пан Єфімов міг би утримувати на цю суму ціле місто на протязі трьох місяців.

Виходять дуже цікаві паралелі, якщо продовжувати таке порівняння. Родина придбала путівку для сімейного відпочинку за 127 тисяч гривень, а місто Краматорськ на заходи у справах сім'ї та молоді передбачило – 152,6 тис.грн (проведення турнірів, інтелектуальних, патріотичних ігор, соціальних реклам).

Майже 400 тисяч гривен родина витратила на придбання ювелірних виробів. Майже таку суму 398,8 тисяч гривень закладено в краматорському бюджеті на проведення міських заходів і свят на 2018 рік.

Нардеп зазначив, що на утримання житлового будинку родина Єфімових витратила 486,9 тисяч гривень. А на фінансування міських літніх таборів для соціально незахищених дітей і профільно-тематичних шкільних літніх таборів для обдарованих дітей в Краматорському бюджеті на рік знайшли тільки 439,1 тисяч гривень.

Якщо народний депутат виділив з родинного бюджету на авіквитки 5,3 мільйони гривень, майже таку суму місто Краматорськ витрачає за півроку на медичні послуги зубопротезування, забезпечення безкоштовними медикаментами і слуховими апаратами пільгової категорії громадян, забезпечення безкоштовним харчуванням дітей до 2-х років з малозабезпечених сімей, лікувальним харчуванням дітей хворих на фенілкетонурію, соціальними пакетами хворих на туберкульоз, засобами технічної реабілітації. В рік цей вид допомоги мешканцям передбачений бюджетом у сумі 9,3 мільйони гривень.

Родина володіє 23 земельними ділянками одна з них у відомому селищі Нові Петрівці, де розташована резиденція колишнього Януковича відома як Межигір’я. Там родина має будинок площею 722 квадратних метри та земельну ділянку більше двох тисяч квадратних метрів. Загальна площа ділянок 49,7 га.

Статки депутата збільшуються, наприклад заробітна плата за основним місцем роботи в Верховній Раді з 2013 року підвищилась у три рази, але на фоні прибутку від дивідендів, та інших видів доходу, що склали в 2017 році майже 466 мільйонів гривень, дохід від законотворчості це мізерна сума. Значний дохід депутат отримав, як винагороду за результатами роботи науково-технічної ради на краматорському ПАТ “Енергомашспецсталь” - майже 1,5 мільйона гривень, але це і не дивно, нардеп закінчив Бернський університет, який розташований в Швейцарії.  

Більше ніж півмільярда гривень депутат зміг виручити за відчуження цінних паперів та корпоративних прав.

Зі своїх доходів - 11,5 мільйонів - депутат позичив підприємству ТОВ "Зовнішпромресурс". До речі, саме на цьому підприємстві працює його жінка, та й само підприємство належить Максиму Єфімову. Тобто, гроші позичає сам собі…

Готівки у Єфімова є 23 мільйона гривень. Та й при таких доходах, депутат примудрився взяти кредит у Приватбанку на суму 2,3 мільйона гривень.

Заробляти такі доходи нардепу допомагають безліч підприємств - 18-ть підприємств на Кіпрі, 42 підприємства в Україні, одне в США та одне в Швейцарії, п'ять в Німеччині та п'ять на Віргінських островах.

Add a comment

Чи заважає великий бізнес депутату Єфімову служити своєму народу

Максим Єфімов один із одіозних політиків та бізнесменів Донецької області. Зважаючи на відносно молодий вік і відсутність досвіду роботи в партійних структурах, який залишився у більшості керівників і депутатів області, він мав би відрізнятися новим ставленням до виборця і своєї політичної ролі в суспільстві.

Add a comment Детальніше...

Навчайтеся без хабарів

В українському суспільстві корупція часто вважається нормою взаємовідносин. Саме молоді належить викорінити це ганебне явище.  

Зрозумійте, що вступ до навчального закладу за гроші, як і подальша купівля курсових, сесій і дипломів значно знижує рівень освіти.  Студент, який заплатив за оцінку, підтвердив свою необізнаність в темі чи предметі. Знання для такого студента перестали бути цінністю та метою, задля якої він вступив до вищого навчального закладу.

Інша справа, коли молода людина справді вчиться і здобуває знання, але за оцінку зі свого предмету чи іспиту викладач вимагає неправомірну вигоду - хабар. В такій непростій ситуації студент має право повідомити керівництво вищого навчального закладу або правоохоронні органи про вимагання хабаря. Можна звернутись за допомогою до органу студентського самоврядування для висвітлення проблеми.

Телефонні лінії «довіри» з питань боротьби з корупцією стануть в нагоді, якщо складно визначитись із подальшими діями.

Після отримання звернення правоохоронці можуть використати сучасні засоби відео-фіксації неправомірних дій вимагателя хабаря. Будь-які інші докази (аудіо-запис, свідчення друзів) виступатимуть додатковими аргументами злочинного наміру викладача та несумлінного виконання ним професійних обов’язків. 

В жодному разі не треба давати хабар, оскільки відповідальність за неправомірну вигоду несуть обидві сторони: і та, що його дає, і та, що його отримує. Однак, своєчасне добровільне повідомлення про неправомірну вигоду звільняє від кримінальної відповідальності.

Отже студентство має право на освіту без корупції!

Варто пам’ятати, що імідж високоосвіченої людини надає чисельні переваги над тими, хто придбав диплом за гроші.

Головний спеціаліст з питань запобігання і виявлення корупції

Головного територіального управління юстиції у Донецькій області

Сивопляс Ірина Сергіївна

Add a comment

Юстиція Донеччини стягує заборгованість по заробітній платі

Нагадуємо, що Міністерством юстиції відкрито кампанію з примусового стягнення заборгованості по заробітній платі та інших виплат, пов’язаних з трудовими правовідносинами, яка стартувала у березні поточного року.

Для реалізації плану кампанії утворені виконавчі групи. За результатами проведення сумісної роботи з виконавцями Донецької області, з підприємств - боржників вдалося стягнути близько 12 мільйонів гривень в рахунок погашення боргів по заробітній платі та іншим виплатам, пов’язаних з трудовими правовідносинами.

Всі, у кого виникають питання по стягненню заборгованості заробітної плати, звертайтеся на «гарячу» лінію 073 016 07 00 чи до керівників відділів державної виконавчої служби.

Увагу по вирішенню Вашого питання гарантуємо.

Головне територіальне управління

юстиції у Донецькій області

Add a comment

Юстиції Донеччини вдалося стягнути з неплатників аліментів близько 84 мільйонів гривень

З лютого 2018 року по теперішній час державні виконавці значно активізували зусилля по стягненню заборгованості по аліментам. 

Нагадуємо, в області працює регіональний штаб по контролю за стягненням аліментів і мобільні групи. Вдалося стягнути з неплатників аліментів близько 84 мільйонів гривень для 36 тисяч маленьких українців.

Всі, у кого виникають питання по стягненню аліментів, звертайтеся на «гарячу» лінію 073 016 07 00 чи до керівників відділів державної виконавчої служби.

Увагу по вирішенню Вашого питання гарантуємо.

Головне територіальне управління

юстиції у Донецькій області

Add a comment

Зареєструвати громадську організацію, чи друковане ЗМІ, започаткувати свій бізнеси можна он-лайн

Снимок 07f26Ця процедура зараз максимально спрощена завдяки сайту «ОН-ЛАЙН БУДИНОК ЮСТИЦІЇ». За словами співробітників юстиції, в онлайн-режимі впроваджені саме ті послуги, надання яких викликає на даному етапі найбільші черги, створює бюрократію і сприяє виникненню зловживань. Он-лайн будинок юстиції - це повністю прозора автоматизована система.

Add a comment Детальніше...

Хто може заснувати громадське об’єднання в Україні?

Право громадян на свободу об'єднання для здійснення й захисту своїх прав і свобод та задоволення інтересів є невід'ємним правом людини, що гарантується Конституцією і законодавством України. Головний спеціаліст Головного територіального управління юстиції у Донецькій області Дар’я Нестеренко консультує, хто може бути засновником громадського об’єднання:

Законодавством визначені деякі вимоги щодо осіб, які можуть заснувати громадське об’єднання, але спочатку необхідно розібратись, що таке «громадське об’єднання».

Громадським об'єднанням є добровільне об'єднання фізичних осіб та/або юридичних осіб приватного права для здійснення та захисту прав і свобод, задоволення суспільних, зокрема економічних, соціальних, культурних, екологічних, та інших інтересів.

Громадське об'єднання за організаційно-правовою формою утворюється як громадська організація (засновниками та членами можуть бути виключно фізичні особи) або громадська спілка (засновниками якої є юридичні особи, а членами можуть бути юридичні та фізичні особи). 

Важливим є також вік та статус засновників. Так, засновниками громадської організації можуть бути громадяни України, іноземці та особи без громадянства, які перебувають в Україні на законних підставах, які досягли 18 років, а молодіжної та дитячої громадської організації - 14 років. При цьому засновником громадської організації не може бути особа, яку визнано судом недієздатною.

Заснувати громадську спілку можуть юридичні особи приватного права, у тому числі громадські об'єднання зі статусом юридичної особи.

Однак засновниками громадської спілки не можуть бути:

- політичні партії;

- юридичні особи, щодо яких прийнято рішення щодо їх припинення або які перебувають у процесі припинення;

- юридичні особи приватного права, єдиним засновником яких є одна і та сама особа;

- юридична особа приватного права, якщо засновник (власник істотної участі) цієї юридичної особи внесений до переліку осіб, пов'язаних зі здійсненням терористичної діяльності, або щодо яких застосовано міжнародні санкції.

Для заснування громадського об'єднання в Україні достатньо двох засновників, але не варто засмучуватись, якщо Вам не вдалось бути в їх числі, адже повноваження засновників закінчуються після державної реєстрації громадського об’єднання в установленому законом порядку, і змінити відомості щодо них не буде можливим.

Якщо засновники втрачають свої повноваження, хто ж може бути членом громадського об’єднання?

Згідно із законодавством членами (учасниками) громадської організації, крім молодіжної та дитячої, можуть бути особи, які досягли 14 років. Вік членів молодіжної, дитячої організації визначається її статутом у межах, встановлених законом, а саме: молодіжні громадські організації об’єднують осіб віком від 14 до 35 років, дитячі – вікомвід 6 до 18 років. При цьому вступ неповнолітніх віком до 10 років до дитячих громадських організацій здійснюється за письмовою згодою батьків, усиновителів, опікунів або піклувальників.

Варто акцентувати увагу на певних вимогах. Особи старшого віку можуть бути членами молодіжних та дитячих громадських організацій за умови, якщо їх кількість у цих організаціях не перевищує 10 відсотків загальної кількості членів; у складі виборних органів таких організацій кількість осіб старшого віку не може перевищувати третину членів виборних органів. 

Членами (учасниками) громадської спілки можуть бути юридичні особи приватного права, у тому числі громадські об'єднання зі статусом юридичної особи, фізичні особи, які досягли 18 років та не визнані судом недієздатними.

Отже, реалізовуйтесвій внутрішній потенціал та право на об’єднання, щоє важливими кроками на шляху до побудови демократичноїтаправовоїдержави.

 

В обласній юстиції працює безкоштовна «гаряча лінія», яка надає консультації з питань реєстрації громадських організацій:(06264) 4 25 00, (06264) 1 74 46. На нашому веб-сайті можна отримати зразки необхідних документів, звертайтесь.   Юстиція відкрита для людей!

Add a comment

Топ донбаських вишів, хто ріже "серпом по рейтингу" депутатів і список небезпечних об'єктів зони ООС

Електронний дайджест про події на сході України, розроблений Донецьким прес-клубом

Ціни на нерухомість в Луганську падають, зате зростає вартість українських товарів. По інший бік лінії розмежування збирають гроші на компромат проти місцевих нардепів і намагаються зберегти спадщину XIX століття. Також в нашому випуску читаємо про незвичайний спосіб відсвяткувати День визволення Торецька, про нові стартапи переселенців і про багато іншого, чим жив Донбас цього тижня.

#FreeЛУГАНСЬК

Чи легко вижити в непідконтрольному Луганську?

Місцеві жителі зізнаються, що зараз між ними і співвітчизниками на підконтрольній Україні території прірва. У місті комендантська година, розбиті дороги, високі ціни, низькі зарплати і засилля проросійської пропаганди. Про це – у великому репортажівидання "Ліга".

 

Ми виділили найцікавіші цитати і дані:

 • «Дітей вчити ніколи, суцільні «свята» і масовки, як в СРСР. Такої кількості заходів не було з початку незалежності»
 • .«Лякають миротворцями. Доходить до смішного, що вони зайдуть і заблокують жителів, візьмуть в кільце».
 • У порівнянні з весною 2017 року в магазинах з'явилося більше товарів українського виробництва. Вони коштують дорожче на 20-25%. «Коли вдається заощадити, звичайно, вибираємо українські товари, скучили, бо смачніші і якісніші», – кажуть місцеві.
 • Ціни на нерухомість продовжують падати. Ріелтори уточнили, що в середньому 1-кімнатна квартира коштує $ 5-8 тисяч в залежності від стану і місця розташування, оскільки вода досі не подається за графіком. Наприклад, ціна двокімнатної квартири – $ 10-12 тисяч, трикімнатної – $ 12-17 тисяч.

# FreeЗОНА

 

Ми із задоволенням прочитали матеріал журналістів Theukrainians.org про Лисичанськ, жителі якого думають над тим, що їм робити з бельгійською спадщиною.

Ще в ХІХ столітті бельгійські промисловці вкладали гроші в будівництво тутешніх заводів. Тоді на Донбас можна було приїжджати, аби подивитися, як живуть європейці. Сьогодні європейці, які зможуть доїхати сюди, побачать руїни. Наприклад, Лисичанський содовий завод призупинив роботу 2011-го. Від нього залишилися труба і пів-корпусу.Соціальна інфраструктура навколо заводу зберіглася. Близько 30 споруд: церква, гімназія, лікарня, унікальні житлові будинки. Їх, як і завод, побудувала тут позаминулого століття компанія «Любимов, Сольве і Ко». Заснована Ернестом Сольве компанія і зараз існує в Бельгії.

 

Радянська пропаганда стирала спогади про те, що було до 1917 року. І сьогодні мало хто знає про цей комплекс будівель кінця XIX – початку ХХ століття. 2017 року він отримав премію «Бельгійська спадщина за кордоном» – щорічну нагороду для побудованих бельгійцями і збережених до наших днів об'єктів в різних країнах світу. «Лисичанська Бельгія» – єдиний лауреат премії в Україні.

# FreeОСВІТА

Опублікований список 200 кращих вишів України, в якому ми, звичайно, шукали рідні – донецькі та луганські – навчальні заклади. Рейтинг підготовлений центром міжнародних проектів «Євроосвіта» в партнерстві з групою експертів IREG Observatory on Academic Ranking and Excellence. Тож – поїхали:

 • Донецький національний університет імені Василя Стуса (дислокується з 2014 року в Вінниці) – 27 місце;
 • Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля (Сєвєродонецьк) – 50 місце;
 • •Донбаська державна машинобудівна академія – 70 місце;
 • Луганський національний університет імені Тараса Шевченка – 71 місце;
 • Приазовський державний технічний університет – 76 місце;
 • Донецький національний університет економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського – 87 місце;
 • Донецький національний медичний університет – 96 місце;
 • Маріупольський державний університет -110 місце;
 • Донецький державний університет управління – 114 місце;
 • Донбаський державний технічний університет – 139 місце;
 • Луганський державний медичний університет – 153 місце;
 • Луганський національний аграрний університет – 162 місце;
 • Донбаський державний педагогічний університет – 167 місце;
 • Донбаська національна академія будівництва і архітектури – 172 місце;
 • Донецький юридичний інститут – 189 місце.

 

До речі, на Донбасі запрацювали освітні центри «Донбас Україна», через які жителі непідконтрольних територій, сірої зони, а також переселенці можуть вступати в навчальні заклади за спрощеною системою – без атестатів, сертифікатів зовнішнього незалежного оцінювання та навіть без українського паспорта.

Ця система дає можливість стати студентом певного вишу – зі списку переміщених навчальних закладів і тих, що базуються в Донецькій і Луганській областях. Однак, в самій процедурі є певні підводні камені, які не афішуються. І з ними можуть зіткнутися абітурієнти, про що і розповідається в матеріалі «Донбас.Реалії».  

# FreeЦИФРА 

У зоні конфлікту на Донбасі нарахували 176 потенційно небезпечних об'єктів.Це заводи, очисні споруди, водоканали, насосні та фільтрувальні станції, шахти, енергетичні споруди та ряд інших. Особливу небезпеку становить затоплення шахт Луганської і Донецької областей через припинення відкачування води, хімічне забруднення ґрунту і води, пошкодження резервуарів, в яких зберігається хлор.

З них 132 об'єкти в Донецькій області (підконтрольна територія – 49, непідконтрольна – 83) і 44 об'єкти – в Луганській області (підконтрольна – 27, непідконтрольна – 17). 

# FreeІНФОГРАФІКА 

Територія вздовж лінії розмежування поступово перетворюється на мінне поле. У травні 2018 року від вибухонебезпечних предметів загинули 3 людини, 17 отримали поранення. На сьогодні відомо, що всього з червня 2014 роки від мін загинули 496 осіб і 995 поранені.

# FreeНОВИНИ

У Краматорську 95 переселенцям з окупованих міст вручили ключі від квартир у відремонтованому гуртожитку. Всього в будівлі – 25 однокімнатних і 7 двокімнатних квартир.На завершальній стадії ремонт ще в двох краматорських гуртожитках, кажуть в Донецькій облдержадміністрації. ЄС виділив на ці цілі 1 млн 819 тис. євро, ще 205 тис. євро надійшли з міського бюджету Краматорська.

У Сєвєродонецьку встановили новий національний рекорд в танці і присвятили його 80-річчю утворення Луганської області. На площу одночасно вийшли танцюристи з понад 80-ти танцювальних колективів (а це кілька сотень людей) і синхронно виконали український танець. Досягнення зафіксували в Книзі рекордів України.

21 липня – день звільнення Торецька (в минулому – Дзержинська) від проросійських незаконних збройних формувань. До цієї дати приурочена акція«Передай в Торецьк прапор – привітай місто зі святом». З будь-якої точки України можна передати в Торецьк український прапор – жовто-блакитний або червоно-чорний – як символи національно-визвольного руху.

В рамках проекту «Мандрівний табір світу» підлітки з Донеччини та Луганщиниможуть безоплатно відпочити на західній Україні.

На учасників чекають два тижні відпочинку в Карпатах і на Поділлі, цікаві квести, спілкування і посиденьки біля багаття, майстер-класи з кінодокументалістики, а також авторські курси з пантоміми від відомого литовського артиста. Проживання в таборі безоплатне, але відбір буде проходити на конкурсній основі.

# FreeІНІЦІАТИВА

Незвичайний сайт запустили колеги з «Центру протидії корупції» – «Серпом по рейтингу». Тут можна «покарати» депутата-мажоритарника, якщо пожертвувати гроші на інформування виборців про його корупційні схеми. На сайті представлені народні обранці з Донецької та Луганської областей.

Як це працює?

Принцип дії сайту полягає в наступному. Користувачеві потрібно обрати депутата, який був помічений у корупційних скандалах, і пожертвувати будь-яку суму. Ці гроші підуть на оплату таргетованої реклами в Facebook серед користувачів соцмережі його регіону. Мета – розповісти потенційним виборцям про проступок конкретного депутата.

І скільки треба зібрати коштів, щоб розповісти про нардепа, який нічого не робить для виборців і загруз в корупційних справах? Оптимальна сума для однієї такої міні-кампанії – 1300 гривень. За ці гроші можна показати «зашквар» депутата приблизно 20 тисячам виборців його округу. При тому, що в середньому мажоритарник перемагав на виборах з різницею в кілька тисяч голосів.

Творці говорять, що будуть показувати тільки найочевидніші корупційні «зашквари» депутатів: подання законопроекту, який узаконює їхнє корупційне майно; взяття ними на поруки затриманих топ-корупціонерів, відмова від голосування за позбавлення імунітету фігурантів розслідувань НАБУ тощо.

# FreeЛЮДИ

 

Клим КЛИМЕНКО, Краматорськ і Тетяна Шатохіна, Харків

 

 

Знайомтеся, це Клим Клименко. Йому сім років. Історія хлопчика облетіла всю Україну. У лютому 2015 року під час обстрілу Краматорська мама накрила його своїм тілом. Сама загинула, а трирічний Клим вижив, але отримав серйозні поранення. У нього залишилися батько Олександр і старший брат Савелій.

Клима доставили до харківської лікарні, де з ним познайомилася Тетяна Шатохіна. Її дочка лежала в тій же лікарні. Вони стали відвідувати Клима, поступово жінка полюбила його, як рідного сина. Незабаром вона стала йому прийомною мамою, вийшовши заміж за його батька. Так поєдналися дві сім'ї. Журналісти «Накипело» розповіли, як тепер живе хлопчина.

Олеся ВАСИЛЕЦЬ, Луганськ – Ірпінь

 

Олеся вважає, що страх невдачі – єдина перешкода на шляху до успіху. 2014-го року вона покинула рідний Луганськ і перебралася в Ірпінь, де відкрила невелику студію східного танцю.

Тепер студія східних танців «Гюррем» має свої філії в Чернівцях, Коцюбинському, Києві, Чернігові, Одесі, Черкасах. Дорослі і діти там вивчають 60 стилів східних танців, включно з єгипетським фольклором і трайблом. У деяких школах навчають навіть чоловіків.Дівчина не тільки керує мережею танцювальних шкіл, а й сама викладає в них. А ще проводить тренінги з англійської мови для депутатів і співробітників Ірпінської міськради.

У планах Олесі – відкрити кав'ярню східних солодощів, яка буде називатися так само, як і школа танців: «Гюррем».

# FreeКНІГА

Станіслав Асєєв (Васін) «В ізоляції»

 

«В ізоляції» – збірник текстів Станіслава Асєєва, донецького журналіста і блогера, який зараз перебуває в полоні у бойовиків. Стас писав про повсякденне життя окупованого Донецька, про те, як змінюються місто і люди в ньому, як війна відіб'ється на долях майбутніх поколінь. У травні-червні 2017 року Асєєва заарештували бойовики так званого "МГБ ДНР".

Презентація книги відбулася в Києві на платформі культурних ініціатив «Ізоляція». Спочатку цей креативний простір було створено в Донецьку на місці колишнього заводу ізоляційних матеріалів. За іронією долі, зараз там знаходиться в'язниця бойовиків, в якій тримають Станіслава Асєєва. Тому назва збірки – «В ізоляції» – набуває додаткового зловісного сенсу.

Add a comment

Яке воно – життя в Опитному, навіщо Краматорську громадський ресторан, і як уродженець Маріуполя створює Teslа серед будинків

Електронний дайджест про події на сході України, розроблений Донецьким прес-клубом

 

У Краматорську може з'явитися дуже крутий і креативний майданчик. Команда з Івано-Франківська, яка створила там громадський ресторан Urban Space 100, всерйоз придивляється до сходу України.

І, якщо Краматорськ сповнений життєвої енергії, то репортаж з невеликого селища Опитне, що поруч з Донецьким аеропортом, показує протилежну картину – військову, похмуру і безлюдну.

Про це та інші ініціативи, людей і книги – в нашому дайджесті.

#FreeЗОНА

За час війни в селищі Опитне (Донецька область) через обстріли загинули 13 осіб. Кілька людей були поховані прямо в воронках, що залишилися з-під снарядів в городах. Опитне знаходиться під Донецьким аеропортом. Там не залишилося жодного будинку, куди б не потрапляли снаряди.

Зараз в Опитному проживають 40 осіб. Основна проблема селища на лінії розмежування – у відсутності будь-якої влади.

Через це люди позбавлені усіх соціальних послуг, сюди не їдуть «швидкі», пожежні і поліція, йдеться у репортажі журналістів «Накипело».  

 
 

#FreeІНІЦІАТИВА

У Краматорську може з'явитися громадський ресторан Urban Space – це своєрідний кластер міських змін і приклад соціального підприємництва. Спочатку подібний заклад з'явився в Івано-Франківську, на черзі – Київ і, можливо, Краматорськ. Про це повідомляється на сторінці Urban Space у Фейсбук.

 

Що значить громадський?

Ідея його створення розроблена платформою "Тепле Місто", яка 2014-го року відкрила громадський ресторан Urban Space 100 в Івано-Франківську. Сто людей інвестували по 1 тисячі доларів і відкрили ресторан, який віддає 80% чистого прибутку на реалізацію проектів для розвитку міста.Це культурне середовище для проведення різних заходів, концертів, семінарів, тренінгів, презентацій, кінопоказів. Також в ресторані буде розташовано Urban Space Radio.

Основне джерело капіталізації – ресторан, магазин з продажу виключно сучасних українських брендів, в тому числі і книг, всі інші майданчики безоплатні.2017-го року за моделлю Urban Space ГО "Інша освіта" в партнерстві з платформою "Тепле Місто" почали набирати співзасновників Urban Space 500 в Києві. За цей час вдалося знайти 500 соціальних інвесторів, управлінську компанію і приміщення для майбутнього ресторану. Відкриття київського Urban Space 500 заплановано на вересень цього року.

На які проекти виділяються кошти з прибутку?

Це може бути що завгодно: проведення цікавих фестивалів, виготовлення дизайнерських лавок або урн, реставрація дверей, відкриття інклюзивних ігрових майданчиків, покупка тенісних столів для школярів, видання книг українською мовою невеликим накладом.

Хто буде визначати, чи потрібен Краматорську такий ресторан?

ГО "Інша освіта" і платформа "Тепле Місто" стартують з попереднім дослідженням для втілення ідеї Urban Space в Краматорську.Дослідницький етап триватиме до кінця вересня. За цей час планується вивчити і проаналізувати середовище і визначити потреби громади і міста. Результатом дослідження стане прийняття рішення про старт кампанії зі створення громадського ресторану Urban Space в Краматорську.

#FreeНОВИНИ

Почалося літо, а це значить, що пропускні пункти на лінії розмежування запрацювали за новим графіком . Тепер через «Станицю Луганську» можна пройти з 6.00 ранку до 20.00 вечора. Навесні КПВВ працювали з 7.00 до 18.30. Тепер на прохід через пункт пропуску з'явилося трохи більше часу.

Для двох сіл «сірої» зони на Донбасі запустили безоплатний автобус – за підтримки благодійної організації ADRA в Україні. Автобус прямує за маршрутом: Старий Айдар – Геївка – Щастя – Геївка – Старий Айдар.

 

#FreeЦИТАТА

Уздовж лінії вогню проживає близько 20 тисяч дітей, які потребують специфічної турботи. Через пережите вони стають дуже чутливими, тривожними, агресивними, часто стикаються з булінгом однолітків.

Психотерапевт, завідувач кафедри психології Луганського національного університету Тетяна Пашко розповіла, що мобільних бригад, які виїжджають в «сіру зону», недостатньо. Потрібна комплексна підтримка, інакше в майбутньому проблем побільшає.

- Рано чи пізно ми зіткнемося з тим, що треба було вирішувати зараз. Діти – це наше майбутнє. З усіма складнощами, з якими вони зараз стикаються і які не розв’язуються в державному масштабі, ми зіткнемося через десять років, коли ці діти підростуть, будуть активно брати участь у громадянській діяльності.

#FreeЦИФРА

305,3 мільйона гривень – саме стільки витратили на цільову програму з підтримки та адаптації переселенців на Луганщині. Цей напрямок став пріоритетним для фінансування – навіть на підтримку підприємництва, будівництво доріг і освіту виділили менше.

Всього ж на цільові програми 2017-го року в області спрямували 1,243 мільярда гривень.

#FreeЛЮДИ

Ігор і Вікторія КАЛАШНИК, Донецьк – Харків

Восени минулого року на YouTube подружжя запустило свій канал Space Coffee Tv. Роблять огляди кав'ярень, їздять по кавових фестивалях.

За словами Вікторії, формат подачі – веселий, легкий, без шаблонів і завчених текстів, але разом з цим інформативний і надалі буде додано освітній контент. Імпровізація – 99%. У своїх оглядах Вікторія та Ігор планують рубрику «Секрети бариста», де будуть розкриватися таємниці приготування кави тієї чи іншої кав'ярні.Також вони мріють здійснити подорож по кав'ярнях України, щоб потім зробити відеогід. Ну, а поки подружжя шукає спонсорів для реалізації своєї задумки, Ігор продовжує працювати бариста в одній з кав'ярень першої столиці, а Вікторія реалізовується як художник.

Максим ГЕРБУТ, Маріуполь - США

Уродженець Маріуполя Максим Гербут цього тижня став героєм подкасту на Financial Times.  Максим фактично творець Teslа серед будинків.

Команда Максима створила технологічний стартап, що виробляє автономні модульні будинки, які самі навчаються. Вони створені за технологією 3D-Printing. Цього року почав роботу завод з виробництва таких будинків в містечку Ріно (штат Невада), куди переїхав і Гербут.

Він хоче створити найтепліший будинок в світі і увійти до Книги рекордів Гіннеса. Вже подано заявку з усією технічною документацією – чекають представників Книги.Минулого року Максим увійшов в рейтинг іноваторів Центральної та Східної Європи за версією Google і Financial Times.

Галина ХМІЛОВЕЦЬ, диспетчер пожежно-рятувальної частини м Попасна

Місто Попасна в Луганській області знаходиться просто на передовій і нерідко піддається обстрілу. Кожного дня, часто під гуркіт вибухів і з ризиком бути вбитою, Галина Хміловець добирається на роботу – щоб встигнути прийняти сигнал лиха від тих, хто постраждав від війни. 

Героєм себе не вважає – звикла. Замальовка з життя звичайної жінки на лінії фронту в матеріалі наших луганських колег вражає.

- Я і сьогодні продовжую приймати сигнали про обстріл, подаю заявки на знищення снарядів, на гасіння пожежі від вибуху. Але зараз люди вже не бояться так, як раніше. Звикли. І я теж. Коли починається обстріл, у мене вдома скла тремтять. Там, де вони є. Частина вікон досі закрита плівкою. Вже не одну зиму так живемо. Чекаємо на міжнародну допомогу, коли побиті вікна замінять на пластикові.

#FreeКНИГА

Третього червня – презентація книги «В огненном кольце. Оборона Луганского аэропорта». Ця документальна хроніка – перша в Україні спроба переосмислити трагічну сторінку початку російсько-української війни, яка до сих пір знаходиться в тіні інших подій вогняного літа 2014 року.

Колектив авторів книги – це команда волонтерів, яка зібрала спогади очевидців та учасників подій зими-весни 2013-2014 років в Луганську і оборони міжнародного аеропорту «Луганськ». У книзі – унікальні фотографії, карти і коментарі військових дослідників, а головне – пам'ять про події, які ніяк не можна забувати.кст

#FreeЛІТО

Літо – пора фестивалів. У перші дні червня стартувало відразу кілька.

2 червня на кордоні Запорізької і Донецької областей у межах заповідника «Кам'яні могили» проходив історико-культурний фестиваль-реконструкція «Дике поле. Шлях до Європи».Фішка фестивалю – реконструкція історії України в різних історичних періодах: скіфський, козацький, княжий період та АТО, а також показові виступи українського козацтва та національні традиційні козацькі змагання. Для гостей фестивалю підготували майстер-класи, конкурси для дітей, спортивні змагання, фестиваль повітряних зміїв, концерт і нічний кіносеанс під відкритим небом.

2 червня в місті Щастя (Луганська область), за кілька кілометрів від лінії фронту, відбувся молодіжний фестиваль «32 травня». Вдень – майстер класи для дітей, лаунж-зона зі смачною їжею, гамаками, кріслами і музикою, спортивна зона зі слеклайном, м'ячем і фрісбі. Увечері – концерт з харківськими групами, фільми і дискотека.Фішка цього фестивалю – три локації, які організатори фестивалю повернули до життя. Перша – зруйнований (а тепер відремонтований) агітмайданчик, де можна дивитися кіно і проводити концерти.

Друга – старий танцмайданчик, який в 70-х роках був популярним у молоді, а потім прийшов у запустіння. Влітку 2018 тут знову все готово для танців. Третя локація – зарослий парк, який поступово оживає завдяки активістам.«32 травня» – це елемент мирного життя на лінії фронту, адже життя продовжується і там.

Add a comment

Ті, які народилися в ОРДЛО, життя в "червоній зоні" та книга донецького бранця

У нашому дайджесті НЕ буде спогадів російського військового журналіста Аркадія Бабченка про грізне літо 2014 року – на щастя, повідомлення про його загибель виявилися перебільшеними. Зате є чимало реальних історій про життя людей сходу України, які змінюють життя на краще. Поїхали!

Електронний дайджест про події на сході України, розроблений Донецьким прес-клубом.

 

#FreeЗОНА

«У моєму горóді – блокпост». Цю фразу журналісти винесли в заголовок, розповідаючи історію однієї жительки Мар'їнки з так званої «червоної зони» неподалік від окупованого Донецька. Поблизу її будинку – позиції українських військовослужбовців. Щоб розглянути позиції бойовиків «ДНР», не треба напружуватися – вони в 300 метрах.

 

Про що розповіла жителька Мар'їнки?

• Наша половина Мар'їнки – «червона зона». Нам матеріалів не дають: навіщо вікна переставляти, якщо завтра знову прилетить? Є будинки, зруйновані до фундаменту, є знищені вогнем, тому що пожежників не допускали.

• Те, чим я займалася, трохи втратило сенс. Я не відчуваю подяки. Тепер знаю: допоможеш людині раз – віддячить, вдруге прийме це як належне, на третій раз вимагатиме, а на четвертий може образити і сказати, що ти зобов'язана.

• Вулиці поки ще потрібна моя допомога, але не бачу продовження свого волонтерства. Влада і громадські організації роблять свою справу, допомога приходить. Тільки ми – люди з «червоної зони» – іноді просто не можемо вийти в центр через обстріли, тому все розбирають там без нас.

• Зараз думаю про армію, не бачу себе ніде більше. Може, я потрібна там, може, зможу щось змінити. Рідні поки проти.

• Ми на межі. Війна або різко закінчиться – коли станеться те саме чудо, або почнеться щось набагато масштабніше. І тоді першими постраждаємо ми – ті, хто на лінії...

#FreeПРАВО

Уже місяць, як Операція Об'єднаних сил замінила Антитерористичну операцію. Представники Громадської організації «Донбас-SOS» запитали у СБУ, як змінить життя переселенців і жителів непідконтрольної території новий формат спецоперації на Донбасі.

 

В чому проблема?

В СБУ правозахисникам підтвердили, що АТО офіційно закінчилася. Однак саме до формату АТО були законодавчо прив'язані гарантії деяких прав і свобод переселенців і жителів непідконтрольної території. Наприклад, мораторій на нарахування штрафів і пені на кредитну заборгованість, а також ЖКГ, продовження дій документів дозвільного характеру, звільнення від сплати за користування земельними ділянками державної та комунальної власності, інші пільги.

Що далі?

Поки невідомо, що буде з цими гарантіями. На сайті Верховної Ради відповідний документ значиться як чинний.

#FreeНОВИНИ

У Святогірську побудують легкоатлетичний стадіон і олімпійський басейн за зразком турецької арени Gloria. Спочатку планувалося будівництво на території табору "Лісова казка", але через опір громадськості було прийнято рішення про пошуки нового місця. З обласного бюджету вже виділено субвенцію в розмірі 200 тис. гривень на розробку детального плану будівництва.

У чотирьох українських містах – Чернігові, Слов'янську, Генічеську та Дрогобичі – створені мурали, що разом символізують єдність України.

Малюнки виконав художник Олександр Брітцев, який народився в Донецьку і нині проживає в Харкові. 

 

26 травня день народження відзначив нинішній "обласний центр" Луганської області – Сєвєродонецьк. Йому виповнилося 84 роки.

Місцеві активісти зробили це свято максимально не схожим на інші. В еко-сквері можна було послухати історії про Сєвєродонецьк, сфотографуватися на тлі ретро-фотографій міста, пограти у фрісбі та волейбол, власноруч розфарбувати імпровізовану карту Сєвєродонецька або подивитися історичні документальні фільми.

#FreeЦИФРА

З початку війни на сході було видано більше 20 тисяч свідоцтв про народження дітей, які з'явилися на світ на непідконтрольному Донбасі. 

При цьому, як розповіла радник з правових питань Агентства ООН у справах біженців в Україні Лідія Кузьменко, на окупованій території за цей час народилося 120 тисяч дітей. 

Зараз свідоцтво про народження можна отримати через суд, але така процедура з'явилася в Україні тільки з 2016 року. До цього часу новонароджених з непідконтрольної території змогли зареєструвати одиниці.

Що буде далі? Зараз вирішується, як українські реєстратори будуть працювати з документами, виданими угрупованнями «ЛНР» і «ДНР». На сайті Міністерства тимчасово окупованих територій є покрокова інструкція, як отримати українське свідоцтво про народження.

Знаєте, де в Європі найбільше внутрішньо переміщених осіб?

У Раді Європи підрахували: в Україні та Боснії і Герцеговині. Всього ж в Європі близько 4 мільйонів переселенців, 15% з яких вже довгий час знаходяться в цьому статусі, але все ще живуть у тимчасових притулках або неформальних поселеннях, де мають обмежений доступ до основних послуг і до забезпечення своїх потреб.

# FreeЛЮДИ

Володимир ЄЛЕЦЬ, Торецьк

Житель прифронтового Торецька (Донецька область) Володимир Єлець – з тих, хто намагається зарядити місто енергією, любов'ю до всього українського, вірою в себе і громадянське суспільство.Рік тому невідомі спалили автомобіль, на якому Єлець возив допомогу військовим.

Але Єлець не здається: в цьому місяці він став регіональним консультантом громадянської мережі «Свої».Завдання проекту – допомогти жителям Донецької області розібратися в хитросплетіннях реформ та інструментах впливу на органи влади. А головне – «заразити» активною позицією якомога більше людей. Зробити це в регіоні, жителі якого не люблять «висовуватися», не так-то просто. Цитата:

- Ми з соратниками по громадянській діяльності не опускаємо рук. Є ідеї, здатні пробудити небайдужість. Якщо місту не дають грошей, будемо впорядковувати сквер на проспекті Шахтарів своїми руками. Оснастимо лавочками, посадимо рослини, зробимо місце дозвілля городян. А 21 липня буде день звільнення Торецька від російських окупаційних військ – задумали масу цікавого, але поки йде організація, подробиці розголошувати не буду.

#FreeІНІЦІАТИВА

Старобільськ може стати центром туризму. Так вирішили в громадській організації «Ефективна громада», провели дослідження і випустили брошуру «Старобільськ туристичний». У ній не тільки йдеться про те, які саме об'єкти можна показати гостям міста, а й як зробити ці об'єкти максимально привабливими для туристів.

Чим це може бути цікаво? 

Наприклад, місто може залучити тисячі релігійних паломників, адже на території Старобільська багато унікальних храмів, є й красивий давній монастир. А ще ініціативна група визначила нагальні проблеми Старобільська, які потрібно обов'язково розв’язати. Це дороги, сервіс в кафе і готелях, занедбані будівлі в центрі міста, відсутність громадських туалетів.

#FreeАНОНС

Фонд Ізоляція і «Радіо Свобода» анонсували презентацію книги «В ізоляції» донецького журналіста Станіслава Асєєва (Васіна), який вже майже рік перебуває в полоні «ДНР».

Колеги Стаса з «Радіо Свобода», «Дзеркало тижня», «Тиждень», «Українська правда» зібрали його тексти, опубліковані в цих виданнях у 2015-2017 роках. Це – не просто подієва журналістика. Це «енциклопедія» території, яка стає все більш закритою. Сьогодні одиниці українських і західних журналістів можуть працювати в непідконтрольних Україні Донецьку і Луганську.

Стас на свій страх і ризик описував все, що бачив в окупованих містах. І вже рік він в полоні, а його тексти настільки ж актуальні і проникливі, як і 2 роки тому.

Хто проживає зараз в Києві, приходьте на презентацію :

4 червня в 15:00, фонд Ізоляція (вулиця Набережно-Лугова, 8).

До зустрічі на вихідних!

Add a comment

Політика НБУ – дозволено все, крім того що заборонено

Коли Національний банк України стане ближчим до клієнта, як керівництво планує стабілізувати інфляцію, забезпечити вільні розрахунки за кордон, коли в обігу з’явиться 1000 гривнева купюра, чи можна розраховуватись криптовалютой в Україні? На ці та інші запитання відповідав Роман Борисенко заступник Національного Банку України під час прес-туру для журналістів Донецької та Луганської областей.

Add a comment Детальніше...

Чотири екологічні проблеми по обидві лінії розмежування

При плануванні та веденні бойових дій турбота про довкілля перебуває, напевно, на останньому місці, незважаючи на ті довготривалі негативні наслідки, що матимуть вплив на усі складові навколишнього природнього середовища та населення». Так починається аналітичний звіт Організації з безпеки та співробітництва в Європі (ОБСЄ) «Оцінка екологічної шкоди та пріоритети відновлення довкілля на сході України». А які найбільш суттєві зміни уже відбулися у природному середовищі Донецької області у зв’язку із чотирирічними бойовими діями та до чого вони призведуть найближчими роками з точки зору місцевих експертів, які мають багаторічний досвід професійної роботи у сфері екології? За коментарем наші колеги с проекту FreeСХІД.ua звернувся до державного інспектора з охорони навколишнього природного середовища Донецької області Сергія Буфістова, який працює у Державній екологічній інспекції з 1996 року.

Також ви можете послухати АУДІОЗАПИС БЕСІДИ.

о залишилося на непідконтрольній території Донеччини, та чи знаємо ми, в якому стані?

В оновленому Міністерством екології та природних ресурсів України переліку 100 найбільших забруднювачів довкілля, опублікованому у 2018-му році – 16 об’єктів, розташованих на території Донецької області. Так ото ж: із цих 16-ти, які увійшли до цього переліку, 5 розташовані на сьогодні, нажаль, на тимчасово непідконтрольній території, а всі інші – на території, контрольованій Україною.

Розумієте, там залишилися три великих металургійних підприємства, чотири дуже великих коксохіма, два хімічних заводи: «Стирол», Горлівський хімзавод, який завжди був великою проблемою. Далі – багато біологічних комунальних очисних споруд, шахти, інші підприємства. Ви знаєте, не можна ж поділити, провести якусь рисочку: от це наша територія, це – тимчасово неконтрольована територія. Бо в природі все взаємопов’язане. І неважливо, де саме знаходиться той чи інший об’єкт, він впливає на якість навколишнього середовища нашої області і взагалі – сходу України – комплексно.

Для того, щоб здійснювати якісь дії, треба мати правдиву інформацію. Так от навіть інформація з того боку, з неконтрольованого, яка є, по-перше, дуже суперечлива. По-друге, її ми не можемо назвати достовірною як з юридичної точки зору, так і наукової. Зараз немає і не може бути офіційного обміну інформації – достовірної і правдивої. От у чому справа. А тому впливати з цього боку на те, що робиться там – ну, якби могли, так там би цього уже і не було.

Крім того, є проблеми і тут, які накопичувалися десятиліттями. На території всієї області реконструкція очисних споруд побутових стоків не здійснювалася десятиліттями. В аварійному стані у нас споруди очисні у Слов’янську, Добропіллі і так далі. Про селищні очисні споруди я взагалі мовчу!

Яка небезпека криється у відстійниках на лінії зіткнення?

Є ще такі проблеми, що виникають на лінії розмежування. Теж, нажаль, через ведення бойових дій вплив може здійснюватися дуже обмежено. От є у нас таке підприємство ПрАТ «Бахмутський аграрний союз». І є в нього очисні споруди. Це таке виробництво, де дуже велике поголів’я свиней, звичайно, є відстійники рідких відходів. І ці відстійники знаходяться не те, що у «сірій зоні», вони знаходяться зовсім на лінії зіткнення. І тому, якщо там щось станеться – то оці рідкі відходи від вирощування свиней потраплять у річку Кодемка. А та впадає в річку Бахмут, яка є притокою Сіверського Дінця. Ви розумієте, що таке свинячі фекалії підуть по цим річкам у основне джерело питної води Донбасу?! Оскільки підприємство знаходиться на лінії вогню, треба тільки сподіватися, що вистачить здорового глузду всім не гатити туди чимось дуже важким.

Болота та солончаки – прогноз щодо майбутнього місцевості, де припинено відкачування шахтних вод.

Є ще така величезна проблема, яка пов’язана з водопостачанням і не тільки. Зараз за тією інформацією, якою ми володіємо, на неконтрольованій території закриваються шахти, і в першу чергу йде припинення відкачування шахтних вод. Зупиняються водовідливи. За даними геологів, на території Центрального – це Горлівсько-Єнакієвський, Донецько-Макіївський, Торезько-Сніжнянський вуглепромислові райони – можуть виникнути умови, коли здійснення відкачування шахтних води стане уже і неможливим. Через гідравлічний зв’язок між шахтами ті з них, які продовжують роботу, не зможуть приймати додаткові об’єми води з шахт, що затоплюються. А значить, теж будуть затоплюватися, і вимушені будуть припинити роботу.

Шахтна вода – дуже, дуже високо-мінералізована. При заповненні порожнин, піднімаючись догори, ця вода все одно знайде десь вихід, так? І от поки буде підніматися, досягне отих водоносних горизонтів, з яких живляться колодязі, свердловини і так далі. І вода з цих питних горизонтів, змішавшись з шахтною, стане непридатною для питного, а, може й для господарського користування. Далі вода, досягнувши уже поверхні, буде десь виливатися, так? І це призведе до підтоплення дуже великих площ. За даними геологів, при одночасному затопленні всіх шахт Центрального вуглепромислового району – це Горлівсько-Єнакієвський промвузол – площа підтоплених територій збільшиться у два рази і матиме 65% площі регіону. Що це значить? Це, по-перше, значне погіршення якості води у водоносних горизонтах, яке призведе до її непридатності. Друге: підтоплення – це болото. Це призведе до руйнування споруд, інфраструктури. По-третє: оскільки вода дуже мінералізована, то навіть коли ми її – ну, колись! – приберемо та все це осушимо, то ми отримаємо просто солончаки, на яких взагалі нічого не ростиме ще дуже багато років.

Я вам скажу так: я не можу озвучувати цифри [коли відбудеться затоплення територій], і навряд чи зараз знайдеться серйозний фахівець, який вам буде називати точні цифри. Прогнози можна робити на основі порівняння з якимись ситуаціями, які вже були. Тобто зараз ніхто вам не може сказати, це буде 10, 20 чи 50 років, з якою швидкістю вода буде підніматись, до якого горизонту, до чого це спричинить – можна тільки прогнозувати. Але ж, знаєте, прогнози – то таке діло невдячне.

Тож як запобігти розвитку негативних сценаріїв у розв’язанні екологічних проблем Донеччини?  

Звичайно, є питання – як тому запобігти. Я скажу – є технології, є відкачка та інші засоби консервації шахт. Але, по-перше – то все дуже затратне, ну, знаєте, скільки зараз коштує електроенергія, щоб насоси працювали. А, по-друге, щоб оце все робити, необхідно припинення війни. Інакше неможливо реалізувати будь-які розумні і навіть фінансово підкріплені плани.

Проблема зупинки шахт існує, нажаль, не тільки на неконтрольованій території, але й на нашій території. Зокрема, є така шахта №2 «Новогродівська» державного підприємства «Укрвуглереструктуризація», на якій в кінці минулого року було припинено відкачування води. Людей, які обслуговували ті водовідливи, звільнили, і навіть не тільки припинили відкачування води, а й навіть демонтували те обладнання. Справа в тому, що ця шахта через підземні водоносні горизонти пов’язана з шахтою імені Коротченка. там же у Селидовому. на якій також зупинена відкачка шахтних вод. Через водоносні горизонти підземні оця шахта №2 «Новогродівська» зв’язана із нині працюючою шахтою «1-3» Новогродівська». І враховуючі, що ці всі шахти мають гідравлічний зв’язок, то повна зупинка водовідливної установки на шахті №2 «Новогродівська» призвела до значного припливу води до шахти Коротченка, і це все призведе до того, що… я вже не кажу про аварійну ситуацію на працюючий шахті, можливе затоплення її виробок, але це неминуче вже призводить до підтоплення частини міста Селидова в районі річки Солона. А якщо далі буде підніматися рівень води, то це вже не гіпотеза, це вже буде точно, і рахувати час підтоплення частини міста Селидова треба не десятиліттями. Тут уже точно можна сказати, що це не 50 років, і не 30.

Я намагався надати наскільки мені доступну коректну і достовірну інформацію про стан навколишнього середовища в Донецькій області, озвучив лише частину існуючих проблем для того, щоб населення області було обізнане з тими проблемами. Не для того, щоб когось налякати чи сказати – усе добре. Як є, так є! Крім того, вирішення екологічних питань на Донбасі залежить від активної громадської позиції тих, хто тут живе й взагалі від тих, кому не байдужа подальша доля і жителів Донбасу, і взагалі того, що зветься Донбас.

 

Add a comment

До кінця року кількість пар потягів до Маріуполя зросте до 26-28, а час в дорозі скоротиться

До кінця поточного року ситуація із залізничним сполученням з Маріуполем покращиться: кількість пар потягів збільшиться до 26-28 на добу, а час у дорозі скоротиться. Про це повідомив Прем’єр-міністр України Володимир Гройсман за підсумками зустрічі з в.о.голови правління ПАТ «Укрзалізниця» Євгеном Кравцовим.

«Я бачу ініціативи «Укрзалізниці». Це нормально, але треба далі працювати, аби зробити ситуацію кращою», - зазначив Глава Уряду.

За інформацією «Укрзалізниці», наразі ведеться робота з розширення пропускної здатності регіону. Причому завдяки вже проведеним діям більшість підприємств Маріуполя та прилеглих населених пунктів перейшли на залізницю як основний спосіб доставки продукції. Таким чином, знижено навантаження на місцеві автодороги.

В сегменті пасажирського транспорту «Укрзалізниця» розповсюджує вдалий досвід зміни системи прибирання пасажирських вагонів. Причому до кінця року держхолдинг планує придбати та оновити не менше 200 пасажирських вагонів

«За 3-5 років треба показати нову якість залізниці для пасажирів», - наголосив Прем’єр-міністр.

Add a comment

Відновлена робота антирейдерських аграрних штабів

За ініціативою Міністерства юстиції уряд відновив роботу антирейдерських аграрних штабів.

Такий штаб працює з серпня 2017 року при Донецькій обласній державній адміністрації.

Всім, у кого виникають питання, пов’язані із орендою землі, користуванням земельними ділянками, захистом будь-яких майнових прав, пропонуємо звертатись за допомогою до штабу: телефон (06264) 2-01-21,         e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її..

Якщо необхідне роз’яснення, які правила сучасний закон встановлює для земельних відносин, телефонуйте до спеціалістів юстиції:  (06264) 4-24-81

Головне територіальне управління

юстиції у Донецькій області

Add a comment

Обираємо найменування громадського об’єднання

Реєстрація громадської організації процес не складний, але потребує певної уважності та відповідальності  громадських активістів. Головний спеціаліст Головного територіального управління юстиції у Донецькій області Марія Темчишина консультує, як правильно обрати назву громадського об’єднання:

Для назви громадського об'єднання використовується, звичайно, українська мова. Перша частина назви загальна: «Громадська організація», якщо засновниками є фізичні особи, або «Громадська спілка», якщо засновниками є юридичні особи. І нічого іншого, так вимагає закон.

Друга частина – власна назва, яку індивідуально обирають майбутні громадські діячі. Звертаю увагу: вона має бути унікальною, не тотожною власним назвам інших зареєстрованих громадських об'єднань на території України. Перевірити, чи «зайнята» бажана назва, можна у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, у Реєстрі громадських об’єднань, доступи до яких в інтернет-просторі безкоштовні. Раджу не обмежуватись стандартними найменуваннями. Наприклад, в Донецькій області винахідливі громадяни створили та зареєстрували «Громадську організацію «Студія розвитку особистості та неформальної освіти «Талантаун», «Громадську організацію «Фріфілмерз».

Необхідно знати, що законодавство нашої держави не дозволяє використовувати найменування органів державної влади та місцевого самоврядування, історичні державні найменування, символіку комуністичного та націонал-соціалістичного тоталітарних режимів.  Обмежене використання і  розділових знаків та символів, популярних хештегів, тому «Громадську організацію «#ЗаМир» зареєструвати неможливо. Можна закликати назвою до дій, як зробили жителі Маріуполя, створивши «Громадську організацію «Центр громадської допомоги «Дій!».

Ім’я чи псевдонім фізичної особи включається в назву громадського об’єднання лише за попередньою письмовою згодою. Таку згоду, наприклад,  надала засновникам «Громадської організації «Фонд Лілії Української» відома волонтерка Болбат Лілія.

Найменування може містити інформацію про статус громадського об’єднання («дитяче», «молодіжне», «всеукраїнське» та його вид («екологічне», «правозахисне»). Дозволяється додати власну назву її перекладом на іноземну мову або мову національної меншини.

Звертаю увагу, що зазначені правила діють з початку 2013 року. Якщо громадська організація створена раніше, закон не вимагає змінювати її найменування. Якщо ж засновникам  назва виглядає несучасною, у них виникло  бажання  зробити «ребрендінг» свого об’єднання, то на засіданні вищого органу управління можна прийняти рішення про зміну найменування з додержанням викладених мною вимог законодавства.

В обласній юстиції працює безкоштовна «гаряча лінія», яка надає безкоштовні консультації з питань реєстрації громадських організацій: (06264) 4 25 00, (06264) 1 74 46. На нашому веб-сайті можна отримати зразки необхідних документів, звертайтесь.  

Юстиція відкрита для людей!

Add a comment

Юстиція Донеччини стягує заборгованість по аліментам

З лютого 2018 року значно активізувалися зусилля державних виконавців по стягненню заборгованості по аліментам.

В області працює регіональний штаб по контролю за стягненням аліментів і мобільні групи. Вдалося стягнути з неплатників аліментів близько  61 мільйону гривень для 35 тисяч маленьких українців.

Всі, кого турбує питання стягнення аліментів, звертайтеся на «гарячу лінію» 073 016 07 00 чи до керівників відділів державної виконавчої служби.

Увагу по вирішенню Вашого питання гарантуємо.

Головне територіальне управління

юстиції у Донецькій області

Add a comment

Примірники друкованих засобів масової інформації

Друковані засоби масової інформації відіграють дуже важливу роль у нашому житті: вони інформують людей про різні події, що відбуваються чи можуть відбутися, розважають і допомагають зробити життя кращим. Завдяки випуску та поширенню друкованих засобів масової інформації кожен громадянин має можливість ознайомлення з великою кількістю корисної інформації та подіями, які відбуваються не тільки в Україні, а також в усьому світі.

Друковані засоби масової інформації (преса) в Україні – це періодичні і такі, що продовжуються, видання, які виходять під постійною назвою, з періодичністю один і більше номерів (випусків) протягом року на підставі свідоцтва про державну реєстрацію.

Друковані засоби масової інформації в Україні видаються державною мовою, а також іншими мовами.

Особа, яка заснувала друкований засіб масової інформації, є його засновником. Особи, які об'єдналися з метою спільного заснування видання, вважаються його співзасновниками.

Державній реєстрації згідно з частиною другою статті 11 Закону України «Про друковані засоби масової інформації (пресу) в Україні» підлягають усі друковані засоби масової інформації, що видаються на території України, незалежно від сфери розповсюдження, тиражу і способу їх виготовлення.

Підтвердженням випуску видань відповідно до статті 33 Закону є контрольні примірники, які надсилаються безоплатно реєструючому органу одразу після надрукування.

На сьогодні на території Донецької області зареєстровано понад вісімсот друкованих засобів масової інформації, проте не всі засновники видань сумлінно виконують вимоги законодавства щодо надсилання їх контрольних та обов’язкових примірників.

Контрольним є перший «сигнальний» випуск друкованого видання, відомості про надходження якого вносяться до Державного реєстру друкованих засобів масової інформації.

Державний реєстр - це електронна база даних, яка містить інформацію про всі друковані засоби масової інформації, додатки до друкованих засобів масової інформації у вигляді видань газетного та журнального типу, що видаються на території України, незалежно від сфери розповсюдження, тиражу і способу їх виготовлення. Відомості Державного реєстру є загальнодоступними за посиланням http://dzmi.informjust.ua/.

Положеннями частини другої статті 16 Закону та пункту 2.17 глави 2 Положення про державну реєстрацію друкованих засобів масової інформації в Україні, затвердженого наказом Міністерства юстиції України                    від 21 лютого 2006 року № 12/5, встановлено, що засновник (співзасновники) зберігає право розпочати випуск друкованого засобу масової інформації протягом одного року з дня одержання свідоцтва про державну реєстрацію. У разі пропуску цього строку без поважних причин реєструючий орган визнає свідоцтво про державну реєстрацію таким, що втратило чинність, та вносить відомості про це до Державного реєстру.

Так, протягом 2017 року за результатами моніторингу щодо дотримання вимог чинного законодавства Головним територіальним управлінням юстиції у Донецькій області прийнято рішення про втрату чинності свідоцтв про державну реєстрацію 221 друкованого видання.

Крім того, статтею 33 Закону встановлено також обов’язок для надсилання не лише першого, а й всіх послідуючих (обов’язкових) примірників видань до реєструючого органу.

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 10.05.2002  № 608 «Про порядок доставляння обов'язкових примірників документів» серед одержувачів обов’язкових безоплатних примірників видань визначені й Головні територіальні управління юстиції.

На сьогодні до Головного територіального управління юстиції у Донецькій області надходять примірники близько шістдесяти видань, що становить менше 10% від загальної кількості зареєстрованих. Задля встановлення реальної кількості зареєстрованих друкованих засобів масової інформації, які дійсно виходять у світ, проводяться заходи попереджувального характеру.

Слід нагадати, що Кодексом України про адміністративні правопорушення передбачено відповідальність за порушення законодавства у сфері державної реєстрації друкованих засобів масової інформації (статті 1866, 1867), а саме: штрафні санкції за виготовлення, випуск або розповсюдження продукції друкованого засобу масової інформації після припинення діяльності цього друкованого засобу масової інформації,  ухилення від перереєстрації друкованого засобу масової інформації у передбачених законом випадках, чи від повідомлення реєструючому органу про зміну виду видання, юридичної адреси засновника (співзасновників), місцезнаходження редакції, недоставляння або порушення строку доставляння обов’язкового безоплатного примірника документів.

Тож, у разі якщо засновники бажають зберегти випуск друкованих видань, необхідно своєчасно інформувати реєструючий орган про відповідні зміни, пов’язані з випуском видань, та надсилати їх примірники до Головного територіального управління юстиції у Донецькій області за адресою: 84301, Донецька область, м. Краматорськ, вул. Ярослава Мудрого, 39/3, контактні телефони: (06264) 1-74-46, (06264) 4-25-00.

 

Відділ державної реєстрації друкованих засобів
масової інформації та громадських формувань
Управління державної реєстрації
Головного територіального управління
юстиції у Донецькій області

Add a comment

Як переселенцям реалізувати право на об’єднання громадян

Тимчасова окупація Криму та Севастополя, бойові дії в окремих районах Донецької та Луганської областей стали серйозним випробуванням для України та її громадян. Ці загрозливі події, серед іншого, спричинили небувалу для нашої країни вимушену внутрішню міграцію. Значна кількість людей змінили місце проживання та праці. На сьогодні за даними Мінсоцполітики обліковано майже півтора мільйони переселенців.  

Відповідно у національному законодавстві з’явилося поняття внутрішньо переміщеної особи, почала формуватися правова база щодо прав, обов’язків та пільг такої особи.

Хто є внутрішньо переміщеною особою?

Відповідно до статті 1 Закону України «Про забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених осіб» внутрішньо переміщеною особою є громадянин України, іноземець або особа без громадянства, яка перебуває на території України на законних підставах та має право на постійне проживання в Україні, яку змусили залишити або покинути своє місце проживання у результаті або з метою уникнення негативних наслідків збройного конфлікту, тимчасової окупації, повсюдних проявів насильства, порушень прав людини та надзвичайних ситуацій природного чи техногенного характеру.

Цей Закон відповідно до Конституції та законів України, міжнародних договорів України, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України, встановлює гарантії дотримання прав, свобод та законних інтересів внутрішньо переміщених осіб.

Наразі законодавство у сфері реалізації права громадян на об'єднання не передбачає будь-яких обмежень на таке право за ознакою внутрішньо переміщених осіб.

Так, відповідно до статті 1 Закону України «Про громадські об'єднання» громадське об'єднання - це добровільне об'єднання фізичних осіб та/або юридичних осіб приватного права для здійснення та захисту прав і свобод, задоволення суспільних, зокрема економічних, соціальних, культурних, екологічних, та інших інтересів.

Громадське об'єднання за організаційно-правовою формою утворюється як громадська організація або громадська спілка. Відмінність полягає в тому, що засновниками та членами (учасниками) громадської організації є лише фізичні особи, а громадська спілка утворюється юридичними особами приватного права, а членами (учасниками) після державної реєстрації можуть стати також і фізичні особи. Кількість засновників не може бути менше 2 осіб.

Громадське об'єднання може здійснювати діяльність зі статусом юридичної особи або без такого статусу. Громадське об'єднання зі статусом юридичної особи є непідприємницьким товариством, основною метою якого не є одержання прибутку.

Статтями 7-8 зазначеного закону передбачено, що засновниками громадської організації можуть бути громадяни України, іноземці та особи без громадянства, які перебувають в Україні на законних підставах, які досягли 18 років, а молодіжної та дитячої громадської організації - 14 років.

Членами (учасниками) громадської організації, крім молодіжної та дитячої, можуть бути вищевказані особи, які досягли 14 років. Вік членів молодіжної, дитячої організації визначається її статутом у межах, встановлених Законом України «Про молодіжні та дитячі громадські організації».

З об’єктивних причин підконтрольна Україні частина Донецької області є лідером за кількістю прийнятих переселенців (понад 500 тисяч), на другому-третьому  місцях Луганська та Харківська області.

Незважаючи на суспільно-політичну ситуацію, в Донецькій області активно створюються та розвиваються інститути громадянського суспільства, зокрема, у 2016-2017 роках та протягом поточного періоду 2018 року зареєстровано створення понад 500 громадських об’єднань та понад 130 організацій політичних партій.   

Значна кількість зареєстрованих протягом цього періоду громадських організацій зазначили у напрямах своєї діяльності сприяння захисту прав внутрішньо переміщених осіб, наприклад, ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ «ЕРЛАЙТ. МИ РАЗОМ» (місто Костянтинівка), ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ «ЦЕНТР ГРОМАДЯНСЬКИХ ІНІЦІАТИВ «СУСПІЛЬНИЙ ВИМІР» (місто Слов’янськ), ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ «ПАТРІОТИ УКРАЇНСЬКОГО ДОНБАСУ» (місто Покровськ), ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ «СИНЕРГІЯ МІСТА» (місто Краматорськ).

Крім цього, з початку збройного конфлікту на Сході України у Донецькій області зареєстровано декілька громадських організацій, які, як вбачається з їх назв, займаються переважно питаннями захисту переселенців, це: ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ «ЗАХИСТ ПРАВ ТА СВОБОД ВНУТРІШНЬО ПЕРЕМІЩЕНИХ ОСІБ «ПРАВО НА ЖИТТЯ» (місто Слов'янськ), ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ «СОЮЗ ПЕРЕСЕЛЕНЦІВ «ПРОМІНЬ НАДІЇ» (смт. Ярова Лиманського району), ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ «ОБ’ЄДНАННЯ ПЕРЕСЕЛЕНЦІВ ДОНБАСУ» (місто Маріуполь).

Процедура реєстрації громадської організації є досить простою та проводиться в декілька етапів.

По-перше, треба провести установчі збори засновників, на яких прийняті всі важливі рішення та затвердити статут організації.

По-друге, підготувати пакет документів, який включає в себе заяву про державну реєстрацію встановленої форми, протокол установчих зборів засновників, реєстр присутніх, статут, відомості про керівні органи та відомості про уповноважену особу для здійснення реєстраційних дій.

По-третє, подати підписані документи для державної реєстрації.

Єдиним суб’єктом державної реєстрації громадських організацій у Донецькій області є Головне територіальне управління юстиції (місто Краматорськ).

При цьому подати документи для державної реєстрації можливо в кожному місті обласного значення та районі області. Прийом та видачу документів у сфері державної реєстрації громадських об’єднань забезпечують державні реєстратори управління юстиції, адміністратори 25 центрів надання адміністративних послуг, працівники 2 місцевих центрів з надання безоплатної вторинної правової допомоги, є можливість надіслати документи поштовим відправленням.

Допомогу щодо оформлення документів надають місцеві центри та 17 бюро правової допомоги.

Крім цього, в процесі підготовки документів в пригоді стане Он-лайн будинок юстиції - електронний сервіс Мін’юсту (https://online.minjust.gov.ua), завдяки якому є можливість завантажити зразки необхідних документів, а після їх оформлення передати на попередню перевірку державними реєстраторами.

Ознайомитись з переліком зареєстрованих громадських об’єднань в розрізі кожного регіону та навіть адміністративно-територіальної одиниці, а також за іншими критеріями можна шляхом безкоштовного доступу до Реєстру громадських об’єднань (http://rgo.informjust.ua/).

Також на сайті Головного територіального управління юстиції у Донецькій області (http://justice-dn.gov.ua/) щотижня розміщується інформація про прийняті рішення з питань державної реєстрації.

Підсумовуючи, слід зазначити, що Україна вживає всіх можливих заходів щодо запобігання виникненню передумов вимушеного внутрішнього переміщення осіб, захисту та дотримання прав і свобод внутрішньо переміщених осіб, створення умов для добровільного повернення таких осіб до покинутого місця проживання або інтеграції за новим місцем проживання в Україні.

Отже, внутрішньо переміщені особи з метою захисту своїх прав та задоволення власних інтересів можуть бути як засновниками громадської організації, так і приєднатись до вже існуючих організацій.

Ольга Кузьменко,

заступник начальника відділу державної

реєстрації друкованих засобів масової

інформації та громадських формувань

Управління державної реєстрації

Add a comment

Запрошуємо до участі у проекті "Всеукраїнський правовий диктант"

25-26 квітня 2018 року Експертна юридична служба за підтримки Міністерства юстиції України запрошує прийняти участь у “Всеукраїнському правовому диктанті”, який одночасно буде проходити в 24-х областях України. 

Проект підтримують такі міста, як Київ, Львів, Одеса, Вінниця, Маріуполь, Рівне, Чернігів, Тернопіль, Житомир, Запоріжжя та інші.

“Всеукраїнський правовий диктант» - унікальний проект, призначення якого дослідити рівень правової грамотності громадян України, які представляють різні вікові групи, а також показати суспільству, що власна правова безпорадність є вельми небезпечною та має наслідком серйозні фінансові та моральні витрати.

Проект дає можливість кожному, хто бажає, пройти тестування та отримати результати своїх індивідуальних знань в області права. За підсумками проекту будуть сформовані пропозиції для державних органів влади, що дадуть можливість суттєво підвищити рівень правової грамотності громадян України. Кожен громадянин зможе перевірити свій рівень правової грамотності з 5-ти публічних галузей права: сфера фінансів, сфера здоров’я, соціальна сфера, особиста сфера, безпека.

За результатами проекту буде створена загальна карта правового населення України.

Проект підтримують такі громадські діячі, як Ахтем Сеітаблаєв та Андрій Куликов.

"Правові диктанти, з одного боку, є зрізом правових знань суспільства, з іншого - важливою складовою підвищення правової культури, без якої неможливі позитивні зміни в нашій країні", - Ахтем Сеітаблаєв, Генеральний директор ДП "Кримський дім".

Реєстрація учасників: http://vpd.in.ua/

IMG 20180328 112708 069 5bd94

Add a comment

FreeСХІД.ua #6 Законопроект "Про прощення", жовтий сніг і чим корисна медбот Марта

Донецький прес-клуб підготував наступний дайджест подій на Доньасі, читайте бо це цікаво.

Навколо окупованого Луганська за тиждень виросли блокпости. Зараз документи в проїжджаючих перевіряють вибірково на трьох напрямках: у бік виїзду на Донецьк (Алчевська траса), у бік КППВ «Ізварино» та до колишнього аеропорту.

У чому причина? Із чим пов'яне таке нововведення, не зрозуміло. Перевірок на виїздах з міста протягом декількох останніх років не було. «Тепер Луганськ — місто строгого режиму», — гірко жартують у соцмережах. Бойовики ситуацію поки що не коментують.

Що робити? Якщо збираєтесь у дорогу з Луганська, навіть на околиці міста — обов'язково візьміть із собою документи. Та краще за все вирушайте заздалегідь, з урахуванням часу на можливу перевірку на блокпостах.

#FreeЗона

В Україні представлено законопроект «Про прощення». Фактично йдеться про амністії деяких категорій колаборантів і бойовиків на окупованих територіях Донецької та Луганської областей, а також Криму. Авторами документу виступила правозахисна організація "Сила права". 

Про що мова? Про замах на територіальну цілісність, про державну зраду та перешкоджання Збройним силам. Прощати пропонують лише тих, хто скоїв кримінальні злочини невеликої та середньої тяжкості, за які передбачається не більше 5 років ув'язнення. Таких більшість: автори прогнозують, що таким чином у Донбасі під амністію можуть потрапити до 320 тис. осіб (80% від загальної кількості потенційно звинувачуваних), а в Криму - до 85 тисяч (85% від усіх, хто порушив закон).

Що очікує «прощених» у разі прийняття закону? Замість кримінального покарання — часткова поразка у правах: колишні колаборанти не зможуть працювати на державних посадах, бути військовими, правоохоронцями та викладачами. Окрім того, «прощеним» заборонено бути обраними президентом або депутатом, і взагалі брати участь у будь-яких виборах. За термінами таке альтернативне покарання триватиме від 5 до 10 років. Однак для того, щоб заслужити право на «прощення», необхідно спочатку звернутися з письмовою заявою до суду.

Коли цей законопроект може бути прийнятий? До голосування в стінах парламенту ще далеко. Поки автори лише намагаються «обкатати» документ на різноманітних дискусійних майданчиках.

#FreeНовини

Природна аномалія? В Луганську, Горлівці та Перевальску випав жовтий сніг. Місцеві спеціалісти заявляють, що незвичайні опади здоров'ю людей не загроза. Проте у соцмережах обговорюють різні версії — в тому числі найекзотичніші, мовляв, то пісок із Сахари чи то отруйний агент "Новачок" для жителів Донбасу.

86b431928e460f6e8a2b1 b9643

У квітні одним пасажирським поїздом на Донбасі стане більше: «Укрзалізниця» додасть до свого розкладу додатковий потяг «Харків — Костянтинівка». Щоправда , лише на великодні свята.

Не найрадісніша інформація для переселенців: Київський апеляційний адміністративний суд відмовився визнати неправомірними перевірки ВПО на дому. Раніше суд першої інстанції задовольнив позов  громадських діячів «Донбас-СОС», які вимагали скасувати цю дискримінаційну норму.

У Слов'янську три родини переселенців придбали квартири у рамках державної програми «Доступне житло» - в будинку 2014 року по 9 тисяч гривень за «квадрат». За умовами програми, держава оплачує 50% від вартості житла.

У Києві для переселенців доступні безкоштовні квитки на вистави в театрах столиці. Зокрема, є можливість відвідати Київський театр опери і балету для дітей та юнацтва, академічний театр юного глядача на Липках, театр ляльок на Чернігівській, Український малий драматичний театр.

#FreeЦифра

За минулий місяць лінію розмежування перетнули більше 900 тисяч осіб. Найбільш активний і навантажений КПВВ — «Мар'їнка» у Донецькій області (інфографіка "Донецкие новости")

890 076f8

#FreeІННОВАЦІЇ

В плані інновацій у Донецькій області впевнене лідерство - у Маріуполя. Наприкінці минулого року тут створили медичний портал міста, на якому зібрали докупи інформацію про всіх лікарів Маріуполя (включаючи біографічні відомості та часи прийому). Щоправда, поки ще немає можливості онлайн записатися на прийом, але можна пройти тест, який визначить, чого бракує вашому здоров'ю.

А нещодавно був презентований  медичний бот Марта, що відповість на питання про сімейного лікаря, вакцинації, донорство, профілактику захворювань.

Як поставити запитання Марті?

Зареєстрованому користувачеві необхідно зайти на сторінку у Facebook МедБот Марта, перейти до діалогу з ботом і натиснути кнопку «почати». Після представлення Марта задасть декілька питань, щоб сформувати для вас інформацію відповідно до вашого місця проживання, сімейного стану, наявності статусу переселенця тощо.

А якщо в неї немає відповіді на моє питання?

Для комунікації з ботом переважно використовуються кнопки швидких відповідей, однак ви також можете поставити своє запитання у розділі «Важливе». Навіть якщо бот не зможе відгукнутися на ваше питання моментально, Марта розвиватиметься, та з часом у її арсеналі з'являться відповіді на більшість популярних запитів. 

5ce01e1d718f1762fbf6a e5941


#FreeІСТОРІЯ

У 1951 році внаслідок обміну територіями між Польщею та СРСР відбулося примусове переселення жителів Західної Бойківщини до Сходу та Півдня України. До Бахмутського (Ямського) району потрапило майже 1500 переселенців із с. Ліскувате. Загалом з 1944-го по 1951 рік було примусово переселено понад 531 тис. українців!

На минулому тижні житель Бахмута Петро Тутов видав книгу «Бойківщина-Донбас. Збережемо пам’ять».

f6180590e187492fe86bb a1a57

За його словами, у книзі розкрита історія Західної Бойківщини, причини, масштаби та наслідки усіх етапів примусового переселення в 1944-1951 роках жителів цих етнічних територій. Досліджена історія бойківського села Ліскувате, історія Бахмутського району, сіл Верхньокам’янське, Званівка та Роздолівка, які стали новою Батьківщиною переселенців. Родзинкою книги є опис звичаїв, традицій переселенців, словник діалекту жителів с. Ліскувате та ін.

#FreeЛЮДИ

Ліна народилася в Антрациті Луганської області. Батьки покинули її ще в пологовому. Ім’я, як і першу материнську опіку, дівчинці дали медсестри: одна з акушерок була фанаткою «Пісень року» та ведучої Ангеліни Вовк, на честь якої і вирішила назвати дивне немовля.

Сьогодні Ліні 27. Вона живе у Києві, працює у сфері медіа та допомагає дітям, які лишилися без батьків. Торік вона навіть мала промову у Верховній Раді — говорила про дискримінацію дітей з інвалідністю і проблеми інтернатів, яких, по суті, не мало би бути. Їі історію ми прочитали на Theukrainians.org

d2a3c6fa27ec3088b12cb a9a4e

Після університету я остаточно перебралася до Києва: зараз винаймаю квартиру, працюю. Маю кохану людину, мрію створити родину та народити дітей. І не забуваю про те, звідки вийшла. Тож я почала кампанію за створення в Україні патронатної служби. Тільки уявіть: щороку на утримання інтернатів держава виділяє близько семи мільярдів гривень! 80% з цієї суми йде на утримання закладів та зарплатню працівників дитбудинків, а на самих дітей виділяють копійки: на день по 1 грн — на медичне забезпечення, по 24 грн — на харчування і по 3 грн — на одяг. Якби система працювала інакше, сироти потрапляли б у нові сім’ї, а всі кошти витрачали би на цільові потреби малечі.

- Попри мою життєву упертість, інвалідність часто ставала для мене перепоною. Я бачила, як люди сміються з мене. Відчувала поштовхи у спину: «Чого шкутильгаєш, рухайся швидше». З одного боку, жахливо, з іншого — це навчило мене не соромитися, любити себе і знати собі ціну. Повірте, інвалідність душі — це значно гірше, ніж фізична інвалідність.

- Мрію прокинутися у світі, сповненому доброти. Де люди не судитимуть тебе за зовнішністю чи фізичним станом, а цінуватимуть те, який ти всередині. Пам’ятайте, що будь-які обмеження насправді існують лише у наших головах.

#FreeПОЕТИ

До всесвітнього дня поезії, який святкують 21 березня, Радіо Донбас.Реаліі згадало тих, чиї вірші не залишають байдужими не лише земляків, а всю Україну.

Саме родом з Донбасу автор рядків «Любіть Україну» Володимир Сосюра, саме Донеччина та Луганщина – малі Батьківщини палких шістдесятників. Таких як Василь Стус, Їван Світличний, Микола Руденко, Анатолій Лупиніс, Василь Голобородько.

#Ваш Донецький прес-клуб

Add a comment

FreeСХІД.ua#4 Підпільники на Донбасі, донецькі чебуреки та пекарня у Мар’їнці

Цей дайджест ми підготували, поласувавши спершу смачнючими чебуреками у кафе "МЧС", відкритому  переселенцями. Після чого замовили доставку еко-чаю в магазині відомого донецького волонтера, а на довершення дня насолодилися переглядом класних фото десятикласника з Добропілля. Та перш ніж ви вирушите по чебуреки чи то за чаєм, приділіть 10 хвилин нашому дайджесту, щоб дізнатися, які події (або тенденції) спостерігаються на сході України.

Add a comment Детальніше...

Стягнення аліментів на утримання неповнолітніх дітей залишається актуальним питанням в діяльності всіх відділів ДВС Донецької області

МінЮст розробив законопроект #чужихдітейнебуває. З 6 лютого 2018 року вступив в законну силу Закон України від 07 грудня 2017 року № 234-VIII «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо посилення захисту прав дитини на належне утримання шляхом вдосконалення порядку примусового порядку стягнення заборгованості зі сплати аліментів».

Зміни зокрема стосуються злісних неплатників аліментів.За наявності заборгованості зі сплати аліментів, сукупний розмір якої перевищує суму відповідних платежів за 6 місяців, державний виконавець виносить постанови:

1) про встановлення тимчасового обмеження боржника у праві виїзду за межі України;

2) про встановлення тимчасового обмеження боржника у праві керування транспортними засобами;

3) про встановлення тимчасового обмеження боржника у праві користування вогнепальною мисливською, пневматичною та охолощеною зброєю, пристроями вітчизняного виробництва для відстрілу патронів, споряджених гумовими чи аналогічними за своїми властивостями метальними снарядами несмертельної дії

4) про встановлення тимчасового обмеження боржника у праві полювання - до погашення заборгованості зі сплати аліментів у повному обсязі.

Постанови направляються до відповідних органів для виконання та не будуть скасовані поки платник аліментів не погасить заборгованість у повному обсязі.

Також, введено новий вид адміністративного покарання – суспільно корисні роботи, виконавець складає протокол про адміністративне порушення.

Наразі у відділах ДВС на виконанні перебуває 35 949 виконавчих проваджень вказаної категорії. 18 451 виконуються платниками аліментів (перебувають у бухгалтерії).

Наприклад, якщо говорити про Костянтинівський міськрайонний відділ ДВС, то вони виконують близько 1355 виконавчих проваджень по стягненню аліментів.

У зв’язку з введенням у дію вищевказаних покарань, вже є позитивні результати їх застосування. Наведу кілька прикладів по місту Костянтинівці та району.

 1. Завдяки винесенню перелічених вище постанов, а також на ім’я боржника було складено протокол про адміністративне правопорушення, боржником сплачено (перераховано поштовим переказом) в рахунок погашення боргу по аліментам 13 834 грн.
 2. Станом на 14.03.2018 року заборгованість по аліментам складала 27 085,90 грн. Винесені постанови вище перелічені постанови та складено протокол про адмін. правопорушення. Того ж дня від стягувача надійшла заява, що батьком борг сплачено у повному обсязі.

На виконанні у Краматорському міському відділі ДВС перебувало виконавче провадження зі стягнення аліментів. Борг станом на 13.02.2018 складав 78 886,08 грн. Державним виконавцем накладено арешт на майно боржника та оголошено заборону на його відчуження. Також, були винесені вищевказані постанови. Крім того, відносно боржника було складено протокол про адміністративне правопорушення згідно з вимогами ст. 183позначка 1 Кодексу про адміністративні правопорушення. Боржником надано квитанцію про сплату боргу по аліментам у повному обсязі.

Також, перебувало виконавче провадження зі стягнення аліментів, заборгованість за яким станом на 31.01.2018 складала 60336,25 грн. Накладено арешт на майно боржника,винесені вказані постанови про обмеження. Боржником сплачено 35000,00 грн.

По виконавчому провадженнюіз стягнення аліментів,за яким борг станом на 01.03.2018 складав 88 837,75 грн., завдяки застосуванню державним виконавцем нововведень законодавства, накладенню арешту на майно, оголошенню у розшук автотранспортних засобів, призвело до затримання автомобіля боржника за допомогою системи «Відеоконтроль - Рубіж». Державним виконавцем здійснено опис та арешт авто, автотранспортний засіб вилучено та передано до штраф майданчику, для подальшої реалізації на електронних торгах у рахунок погашення заборгованості по аліментам. Крім того, відносно боржника було складено протокол про адміністративне правопорушення згідно з вимогами ст. 183позначка 1 Кодексу про адміністративні правопорушення.

Наразі такі приклади можна привести по кожному відділу ДВС Донецької області.

Слід відмітити, що такі новели у законодавстві діють.

Крім того, звертаємо увагу, що за наявністю боргу по аліментам понад 6 місяців, батько не в праві надавати/забороняти дозвіл на виїзд дитині за кордон. Тобто, отримувач аліментів за своєю заявою отримує у державного виконавця відповідну довідку. Звертаю увагу, що така довідка дійсна 1 місяць.

Актуальним та дієвим впливом на недобросовісних платників аліментів залишається накладення арешту на майна, а також оголошення у розшук транспортних засобів.

З початку 2018 року по теперішній час сума стягнутих коштів за виконавчими документами про стягнення аліментів складає 21 221 124 грн.

З них сума стягнутих коштів у зв’язку із застосуванням до боржників вище перелічених заходів – 835 180 грн. на користь 34 431 дітей.

Заступник начальника Управління –

Начальник відділу організації та

контролю за виконанням рішень

Управління державної виконавчої

служби Головного територіального

 управління юстиції у Донецькій області 

О.В. Бутко

Add a comment

Донецька обласна юстиція інформує посилена відповідальність за несплату аліментів

          З 6 лютого 2018 року державні виконавці застосовують розширені повноваження впливу на батьків, які  забули про  обов’язок утримувати своїх дітей. Змінами до законодавства посилена відповідальність за несплату аліментів.

У випадках, якщо заборгованість перевищує платежі за 6 місяців, для боржників  наступають  негативні наслідки. Державні виконавці  самостійно приймають постанови  про тимчасове обмеження боржників  у праві виїзду за кордон. Органи Державної прикордонної служби зобов’язані не допустити перетинання державного кордону особами, відносно яких вони отримали таку  постанову. Нове обмеження для боржників зі сплати аліментів – тимчасове обмеження у праві керування транспортними засобами. Постановами державного виконавця встановлюються  і тимчасові обмеження у праві користування вогнепальною мисливською, пневматичною зброєю, у праві полювання. Державні виконавці Донецької області вже застосували перелічені обмеження до 4805 батьків, які ухиляються від сплати аліментів.

Ще одне доповнення до сімейного законодавства. Той з батьків, з ким дитина проживає за рішенням суду, може не отримувати згоду на тимчасовий виїзд дитини за межі України  від другого батька, який має  заборгованість по сплаті аліментів більше 6 місяців.

Несплата аліментів тепер є адміністративним правопорушенням, яке тягне за собою новий вид адміністративного стягнення – виконання суспільно корисних робіт. Суспільно корисні роботи призначаються судом після розгляду протоколу, складеного державним виконавцем. Таких протоколів вже направлено до судів Донецької області більше ста. Вид суспільно корисної праці, яку буде виконувати правопорушник, визначається органом місцевого самоврядування.

В Єдиному реєстрі боржників, який доступний кожному в інтернет-просторі, створений список неплатників аліментів, який налічує  більше ста тисяч недбайливих батьків.

Активне застосування нововведень законодавства вже дозволило стягнути більше двох мільйонів гривень на користь дітей.                                        

Ефективність впливу державних виконавців на платників аліментів підвищується. Тому радимо всім батькам не забувати про свої обов’язки перед дітьми, бути законослухняними та відповідальними.

В.о. начальника Головного

територіального управління юстиції

у Донецькій області

Олена Павлова

Add a comment

Шкільні медіа, культурні центри та екологічні акції - на що отримали фінансування активісти Донеччини

В Другому етапі Академії проекту Культурний Майнінг, що реалізується за підтримки  Проекту «Зміцнення громадської довіри», що фінансується Агентством США з міжнародного розвитку USAID, 12 команд з Луганської та Донецької областей захистили свої проекти і отримали фінансування на культурні проекти.

Add a comment Детальніше...

 Зміна та скасування заповіту

Несталість життя, зміна життєвих обставин, певні факти, особливості переживання деяких подій, можливі зміни взаємовідносин заповідача із спадкоємцями за заповітом, тощо можуть викликати необхідність зміни або скасування вже існуючого заповіту.

Принцип свободи заповіту в якості свого невід’ємного елементу включає можливість для особи, яка склала заповіт, в будь-який час змінити його або повністю скасувати. Причому таке рішення заповідач має право приймати неодноразово, керуючись виключно своїми міркуваннями та інтересами, не беручи до уваги ні думку спадкоємців, зазначених у заповіті, ні нотаріуса, який посвідчив заповіт. Заповідач, скасовуючи або змінюючи заповіт, не повинен вказувати причини його зміни або скасування.

Скасування заповіту можливе двома способами: складанням нового заповіту, який скасовує попередній, або шляхом подачі нотаріусу заяви про скасування раніше складеного заповіту.

Заповідач має право у будь-який час скласти новий заповіт. Заповіт, який було складено пізніше, скасовує попередній заповіт повністю або у тій частині, в якій він йому суперечить.  Кожний новий заповіт скасовує попередній і не відновлює заповіту, який заповідач склав перед ним.

Зміна заповіту може полягати не лише в тому, що в новому заповіті заповідач змінює коло спадкоємців чи по-іншому розподіляє між ними спадкове майно. Заповіт, який складається пізніше, може і не скасовувати чи змінювати раніше складений заповіт, а лише доповнювати його шляхом визначення долі майна, яке не заповідалося.

Так, якщо раніше складений заповіт стосувався одного майна, а більш пізній – іншого, то після смерті заповідача обидва заповіти будуть чинними.

Як і посвідчення самого заповіту, його зміна або скасування може бути здійснена лише особисто заповідачем. Вчинення цих дій через представника не допускається.

Якщо заповідач «в серцях» знищує заповіт, як документ, це ще не означає, що заповіт втрачає свою юридичну силу. Другий примірник заповіту зберігається у справах нотаріальної контори або відповідному органі місцевого самоврядування, посадова особа якого посвідчила заповіт, і спадкоємець за заповітом завжди має можливість отримати його дублікат після смерті заповідача.

Заповідач, який вирішив змінити чи скасувати заповіт, повинен особисто звернутися до нотаріуса або до посадової особи, яка посвідчила заповіт.  Справжність підпису заповідача на заяві про скасування заповіту повинна бути нотаріально засвідчена.

Усі заповіти, складені та посвідчені, змінені або скасовані в установленому законодавством порядку, підлягають обов'язковій реєстрації в електронному Спадковому реєстрі.

За внесення до Спадкового реєстру одного запису про зміну заповіту, скасування заповіту з видачею відповідного витягу справляється плата у розмірі 68 гривень.

Плата не справляється з інвалідів І та ІІ груп, інвалідів Великої Вітчизняної війни та прирівняних до них осіб за всі звернення до Спадкового реєстру.

Відділ з питань нотаріату

Головного територіального

управління юстиції у Донецькій області

Add a comment

Дещо про заповіт, історія та сучасність. Розпорядження майном громадянина після його смерті

Питання щодо розпорядження громадянином своїм майном на випадок смерті, а саме складання заповіту, не втрачає актуальності і на сьогоднішній день.

Звернемося до історії. Заповіт відомий людству ще з часів римського права. Ульпіан (римський юрист) так визначав заповіт: «Заповіт це правомірне вираження волі, зроблене урочисто для того, щоб воно діяло після нашої смерті».

Заповітом у римському праві вважалося не будь-яке розпорядження особи на випадок смерті, а тільки таке, яке містить призначення спадкоємця. За класичним правом вимагалося, щоб таке призначення було зроблено на початку заповіту. Спочатку вимагалося призначення спадкоємців в урочистій формі, а з 339 року – у будь-яких формах.

До змісту заповіту могли також включатися інші розпорядження: відкази (легати – спеціально оговорені в заповіті дарунки, які віднімалися від загальної спадкової маси, яка призначалася конкретній особі), призначення опікунів для малолітніх спадкоємців тощо.

Заповіт мав юридичну силу при наявності сукупності певних умов: а) укладення у встановленій формі; б) активна заповідальна правоздатність заповідача (наявність загальної правоздатності в області майнових відносин); в) призначення спадкоємцем особи, яка має пасивну заповідальну правоздатність (здатність особи бути спадкоємцем).

Залежно від форми волевиявлення заповіти могли бути письмовими і усними. Проте, письмова форма заповіту набула пріоритет перед усною.

Для письмових заповітів встановлювалися особливості щодо їх складання. Так, заповіт, як правило, повинен був укладатися особисто заповідачем і підписувався ним власноручно у присутності семи свідків. Якщо заповідач не міг підписати заповіт, то запрошували восьмого свідка, який підписував заповіт і вказував, що він це робить за доручення заповідача. Свідки засвідчували заповіт своїми підписами та скріплювали печатками. Усний заповіт оголошувався у присутності восьми свідків мовою, зрозумілою для всіх.

Письмові заповіти висхідних родичів (батько і мати, дідусь і бабуся як з боку матері, так і з боку батька, інші висхідні родичі, якщо вони були),  на користь не східних (діти, онуки, та ін.) дозволялося укладати без участі свідків.

Також оглянемо сучасні правила законодавства, які регламентують порядок складання та посвідчення заповіту, адже враховуючи ситуацію, яка склалася на сході України, чимало громадян звертаються з питанням складання заповітів, як щодо майна, яке знаходиться на тимчасово неконтрольованій території, так і майна, що є на підконтрольній українській владі території.

Слід відзначити, що в 2017 році нотаріусами Донецької області було посвідчено 6811 заповітів, що більше ніж на 200 заповітів менше, ніж в 2016 році, але цей показник все ж таки більше, ніж в 2015 році (5927 заповітів).  Таким чином, можна зауважити, що громадяни все ж таки ставляться досить відповідально до вирішення долі належного їм майна на випадок своєї смерті.

І так, розглянемо, як діюче законодавство визначає зміст поняття «заповіт». Ним визнається особисте розпорядження фізичної особи на випадок своєї смерті. У тлумачних словниках значення цього терміну розкривається як офіційний документ, який містить розпорядження певної особи щодо її майна на випадок смерті, передсмертна воля, розпорядження, настанова, наказ, дані послідовникам або нащадкам.

Згідно законодавства України право на заповіт має кожна фізична особа з повною цивільною дієздатністю. Право на заповіт здійснюється громадянином особисто і вчинення його через представника не допускається.

За загальним правилом посвідчення заповіту більше, ніж від імені однієї особи не допускається, за винятком випадку посвідчення заповіту подружжя, який складається чоловіком та дружиною щодо майна, яке належить їм на праві спільної сумісної власності.

Для складання та посвідчення заповіту громадянин може звернутися до будь-якого державного або приватного нотаріусів, або до уповноважених на це посадових осіб органів місцевого самоврядування (сільських та селищних рад) у населених пунктах, де немає нотаріусів, на підконтрольній українській владі території.

Необхідно зауважити, що при посвідченні заповіту від заповідача не потребується подання доказів та документів, які підтверджують його право на майно, яке заповідається. В той же час, нотаріуси або осадові особи, які вчиняють нотаріальні дії, вправі витребувати від фізичних та юридичних осіб відомості та документи, які необхідні для вчинення нотаріальних дій, що передбачено Законом України «Про нотаріат».

Законодавство встановлює певні вимоги до форми заповіту.

Так, заповіт складається у письмовій формі, із зазначенням місця та часу його складення. Крім цього, у заповіті повинні зазначатися дата та місце народження заповідача.

Слід зазначити, що кожна з вищезазначених умов відноситься до елементів форми заповіту, тому відсутність хоча б однієї з них несе за собою недійсність ( а саме – нікчемність) цього правочину в цілому.

Порядок посвідчення заповіту означає дотримання відповідної процедури його складання і оформлення, що включає в себе процес вираження волі заповідача, складання тексту правочину, ознайомлення зі змістом заповіту (прочитання вголос заповідачем) і підписання.

Заповіт має бути підписаний особисто заповідачем. В той же час, стан здоров’я заповідача, фізичні вади тощо не завжди дозволяють йому особисто підписати заповіт. В такому випадку за нього заповіт може підписати інша особа, яка визначається заповідачем. Слід мати на увазі, що правочин за особу, яка не може його підписати, не може підписувати особа, на користь або за участю якої його посвідчено (тобто спадкоємець за заповітом, свідок).

При посвідченні заповіту стягується державне мито у розмірі 0,85 грн.

Відомості про посвідчені заповіти підлягають обов’язковій реєстрації в Спадковому реєстрі.

За реєстрацію у Спадковому реєстрі відомостей про посвідчення одного заповіту з видачею відповідного витягу стягується плата у розмірі 68 гривень.

Відділ з питань нотаріату

Головного територіального управління

юстиції у Донецькій області

Add a comment

freeСХІД.ua #1: чому Донбас схожий на сир, і що з “потягом на Маріуполь”

Привіт, друзі! Це перший дайджест, підготовлений Донецьким прес-клубом. І тепер двічі на тиждень – щосереди та щосуботи – ми будемо розповідати про те, що значного відбулося на сході України та пояснювати, чому ця інформація важлива для вас та вашої родини. Фактично, цеінтернет-журнал, який ми наповнюємо корисним для вас контентом, вивчаючи інформаційний простір.

Add a comment Детальніше...

Как стимулировать города Донецкой области экономить на закупках?

Часто в городских советах говорят, что им не хватает денег. Но дополнительное финансирование можно найти, если верно использовать существующие бюджеты. Анализ по допороговым закупкам подготовили коллеги из ОО "Громадский контроль"

Рассмотрим ситуацию по крупным городам Донецкой области. В Мариуполе более 60% допороговых закупок в 2017 году прошло по конкурентным процедурам. Всего таких закупок было на 405 млн.грн. При этом экономия составила 64 млн.грн. (15,8%). Но в ряде городов по Украине показатель конкурентных  допороговых процедур более 80%, потому данные показатель и в Мариуполе можно улучшить.

В то же время в структурах городского совета Краматорска в 2017 году прошло допороговых закупок на сумму 258 млн. грн., но только 16 % из них городские власти пропустили через онлайн-аукцион. Если бы власти Краматорска приняли решение проводить такие закупки через ProZorro, то экономия могла бы составить более 25 млн.грн., а это существенно, даже для города.

Крайне низкие показатели у города Покровска(Красноармейск). В 2017-м в Покровске допороговых закупок прошло на 254 млн. грн., но меньше 1% из них были конкурентными. И снова возможная экономия при наличии политической воли местных властей могла бы составить более 25 млн. грн. Нужно ли пояснять, что мог бы сделать город на эти деньги?

Конкурентные к неконкурентным Донецкая обл 4f7ac

Анализ закупок за 2017 год показывает, что стремление получить дополнительную экономию бюджета демонстрировали только Мариуполь. А средние показатели у Константиновки, Бахмута, Славянска и Дружковки.

За счет правильной организации закупок возможно получить дополнительные десятки миллионов гривен. Согласно законодательству способ проведения допороговых (до 200 тысяч грн. для товаров и услуг и до 1,5 миллиона грн. для работ) закупок определяет местная  власть. И именно от власти на местах зависит, пройдут они по процедуре с конкуренцией (аукцион на понижение) или без. Так, в 2017 году в структурах Днепропетровской облгосадминистрации по конкурентной процедуре прошло допороговых закупок на 524 миллиона гривен, а экономия составила 84,7 миллиона, то есть целых 16%. А в общем по Украине экономия на допороговых закупках колеблется  от 8 до 18%.

Вся приведенная статистика говорит лишь об одном — политическая воля руководства города (мэра или депутатов) может позволить уже сегодня экономить и пускать на развитие около 2-3% от годового бюджета, что могло бы стать очень серьезным подспорьем для быстрых и видимых изменений на местах.

 

Add a comment

Спростування

У статті «Донецький апеляційний суд відмовив у позиві колишнього викладача ДонУЕП» від 26 червня 2017 року було зазначено, що «Донецький університет економіки та права на протязі 14 років не виплачував надбавки за педагогічний стаж своїм викладачам». Звертаємо увагу читачів, що такий факт не був підтверджений у судовому порядку і на вимогу ДонУЕП підлягає спростуванню.

Add a comment Детальніше...

Обласна юстиція оприлюднила склад архіву нотаріального реєстру (список)

Інформація щодо нотаріальних документів, які зберігаються в Донецькому обласному державому нотаріальному архіві, надана для можливості одержання дублікатів нотаріально оформлених документів, які зберігаються в архіві, або постанов про відмову у вчиненні нотаріальних дій у зв'язку із неможливістю видачі дублікатів через відсутність документів для вирішення спірних питань в судовому порядку.

Add a comment Детальніше...

Збудувати Європу: “Ефективне місто” пропонує вирішення типових проблем містян Донбасу

4 листопада у Краматорську, Слов’янську і Покровську відбулися робочі конференції проекту “Ефективне місто” - «Алгоритми вирішення найбільш актуальних проблем громад cходу України». Учасники Клубів “Ефективне місто” презентували напрацьовані ними алгоритми вирішення чотирьох найактуальніших проблем своїх громад: неякісного ремонту доріг, відсутності культури сортування сміття, низької якості комунікації влади з громадою та безпритульних тварин.

Add a comment Детальніше...

Порядок оскарження рішень, дій або бездіяльність у сфері державної реєстрації

На початку 2016 року, вперше в системі державної реєстрації запроваджено можливість оскарження рішень, дій та бездіяльності органів державної реєстрації в адміністративному порядку. Особа, яка вважає, що її права порушено може оскаржити відповідні дії чи рішення до Міністерства юстиції або його територіального органу.

Add a comment Детальніше...

Служба занятості пропонує тимчасове працевлаштування в Ізраілі

Можливість тимчасового працевлаштування кваліфікованих працівників на ринку праці Держави Ізраїль надана українським громадянам в рамках міждержавної двосторонньої Угоди, укладеної між Кабінетом Міністрів України та Урядом Держави Ізраїль про тимчасове працевлаштування українських працівників в окремих галузях на ринку праці Держави Ізраїль від 07 червня 2016 року (ратифікована та набула чинності 16листопада 2016 року).

Add a comment Детальніше...